Nadcházející události

1. října
9.00, Moravany
4. října
18.30, Moravany
6. října
18.30, Moravany
7. října
18.00, Nebovidy
8. října
9.00, Moravany
11. října
18.30, Moravany
13. října
16.00, Volfířov
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda 22. 10. - 28. 10. 2023

Při­jmě­te po­zvá­ní na pouť do San Gi­o­vanni Ro­ton­da, kde se na­chá­zí hrob a ostat­ky sv. otce Pio. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te v pří­lo­ze níže a na strán­kách far­nos­ti Ji­mra­mov.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Aktivity v následujících týdnech

A níže uve­de­ných pla­kát­cích na­jde­te in­for­ma­ce o ak­ti­vi­tách pro ná­sle­du­jí­cí týd­ny.

Štěpán Langášek
24. září 2023

Prvokomunikanti 2023

Diecéz­ní se­tká­ní dětí, kte­ré po­pr­vé při­stou­pi­ly ke sva­té­mu při­jí­má­ní.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Animátorské kurzy

Ani­má­tor­ské kur­zy od září 2023 v no­vém.

Štěpán Langášek
11. září 2023

Dobrovolník v pastoraci nemocných a seniorů

Bis­kup­ství br­něn­ské po­řá­dá s pod­po­rou měs­ta Brna na pře­lo­mu let 2022 a 2024 kurz Dob­ro­vol­ník v pas­to­ra­ci ne­moc­ných a se­ni­o­rů.

Štěpán Langášek
10. června 2023