Nadcházející události

19. dubna
17.00, DC Mamre Osová Bítýška
19. dubna
18.30, Moravany
20. dubna
18.00, Nebovidy
24. dubna
18.30, Moravany
26. dubna
18.30, Moravany
27. dubna
18.00, Nebovidy
27. dubna
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

FOTO: Velikonoční triduum

Fo­to­gra­fie z le­toš­ních Ve­li­ko­noc ve far­ním kos­te­le na­jde­te tady:

 

Štěpán Langášek
2. dubna 2024

Diecézní ministrantská pouť 2024

In­for­ma­ce o pou­ti, kte­rá pro­běh­ne 27. dub­na, na­jde­te v při­lo­že­ném pla­ká­tu.

Štěpán Langášek
4. března 2024

Farní tábor 2024

Již nyní mů­že­te při­hla­šo­vat své děti na le­toš­ní far­ní tá­bor. Usku­teč­ní  se 27.7. – 3.8. 2024

Při­hláš­ky a všech­ny po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách tá­bo­ra.

Eva Šímová
5. února 2024