Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Moravany u Brna.

Zajímají nás vaše názory a připomínky.

Napište nám

Aktuální info o COVID-19: pravidla veřejných bohoslužeb

Dle posledního usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách po 11. květnu 2020 se jich může zúčastnit už 100 lidí. Musí však být dodržena bezpečnostní opatření (roušky, 2 m vzdálenosti, dezinfekce rukou před návštěvou bohoslužby).

Více informací o bohoslužbách v naší farnosti v sekci Ohlášky.

 

Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě a musí liturgii přizpůsobit místním poměrům a specifikům konkrétních farností.