Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Pozvání do farní kavárny

V ne­dě­li 26. květ­na o Slav­nos­ti Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce se mů­že­me opět se­tkat ve far­ní ka­vár­ně. Ka­vár­na pro­běh­ne ven­ku před kos­te­lem po far­ní mši sva­té, kte­rá bude za­mě­ře­ná na děti.  

Více in­for­ma­cí na při­lo­že­ném pla­kát­ku.

Eva Šímová
15. května 2024

FOTO: Děkanátní pouť ke cti sv. Peregrina

Od­kaz na fo­to­gra­fie na­jde­te ZDE

Štěpán Langášek
3. května 2024

Pěší pouť mužů

Le­toš­ní pěší pouť mužů po­ve­de do Ji­mra­mo­va, nové far­nos­ti otce Ma­rius­ze. Bude za­há­je­na mší sva­tou v Mo­ra­va­nech ve čtvr­tek 13. červ­na v 9 hod ráno. Do Ji­mra­mo­va by měli pout­ní­ci při­jít v so­bo­tu 15. 6. na­ve­čer.

Na pou­ti jsou ví­tá­ni všich­ni muži bez roz­dí­lu věku a pří­sluš­nos­ti k far­nos­ti.

Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy, tel. 602 600 217.

Fo­to­gra­fie je z loň­ské pou­ti do Šaští­na na Slo­ven­sku.

Eva Šímová
29. dubna 2024

Farní tábor 2024

Již nyní mů­že­te při­hla­šo­vat své děti na le­toš­ní far­ní tá­bor. Usku­teč­ní  se 27.7. – 3.8. 2024

Při­hláš­ky a všech­ny po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách tá­bo­ra.

Eva Šímová
5. února 2024
Všechny aktuality