Nadcházející události

1. března
18.30, Moravany
2. března
18.00, Nebovidy
2. března
19.00, Moravany
3. března
9.00, Moravany
6. března
18.30, Moravany
7. března
18.00, Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
8. března
18.30, Moravany
9. března
18.00, Nebovidy
10. března
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Nadcházející události

1. března
18.30, Moravany
2. března
18.00, Nebovidy
2. března
19.00, Moravany
3. března
9.00, Moravany
6. března
18.30, Moravany
7. března
18.00, Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
8. března
18.30, Moravany
9. března
18.00, Nebovidy
10. března
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

FOTO: 2. neděle postní

O 2. post­ní ne­dě­li pro­běh­lo při mši sva­té se za­mě­ře­ním na děti také před­sta­ve­ní dětí z naší far­nos­ti, kte­ré le­tos při­stou­pí k 1. sva­té­mu při­jí­má­ní.

Fo­to­gra­fie z této ne­dě­le na­lez­ne­te ZDE

Štěpán Langášek
26. února 2024

Farní tábor 2024

Již nyní mů­že­te při­hla­šo­vat své děti na le­toš­ní far­ní tá­bor. Usku­teč­ní  se 27.7. – 3.8. 2024

Při­hláš­ky a všech­ny po­drob­né in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách tá­bo­ra.

Eva Šímová
5. února 2024
Všechny aktuality