Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Pouť seniorů

Spo­lek Spo­ko­je­ný se­ni­or – KLAS z.s. a Bis­kup­ství br­něn­ské zvou se­ni­o­ry ke spo­leč­né­mu pu­to­vá­ní do Tře­bí­če a Ja­ro­mě­řic nad Rokyt­nou. Pouť se usku­teč­ní ve stře­du 21. červ­na. Více in­for­ma­cí na­jde­te na pla­ká­tu níže.

Štěpán Langášek
3. června 2023

Nový web farnosti

Od 12. 3. 2023 je do­stup­ný nový web far­nos­ti. Vě­ří­me, že se bude lí­bit. V pří­pa­dě do­ta­zů / při­po­mí­nek nás pro­sím kon­tak­tuj­te. Dě­ku­je­me.

Štěpán Langášek
16. února 2023
Všechny aktuality