Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Mše svatá na Zelený čtvrtek

čtvrtek 06. dubna 2023, 19.00
Moravany

“Bylo před ve­li­ko­noč­ní­mi svát­ky. Je­žíš vě­děl, že při­šla jeho ho­di­na, aby z to­ho­to svě­ta šel k Otci; mi­lo­val své, kte­ří jsou ve svě­tě, a pro­ká­zal svou lás­ku k nim až do kon­ce.”

Jan 13, 1

Eva Šímová
6. března 2023