Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sobota 08. dubna 2023, 20.30
Moravany

"An­děl řekl že­nám: „Vy se ne­boj­te. Vím, že hle­dá­te Je­ží­še, kte­rý byl ukři­žo­ván.Není zde; byl vzkří­šen, jak řekl. Pojď­te se po­dí­vat na mís­to, kde le­žel.

Jdě­te rych­le po­vě­dět jeho učed­ní­kům, že byl vzkří­šen z mrtvých; jde před nimi do Ga­li­le­je, tam ho spat­ří. Hle, řekl jsem vám to.“

 

Mt 28, 5 - 7

Petr Synek
15. března 2023