Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sobota 08. dubna 2023, 20.30
Moravany

"An­děl řekl že­nám: „Vy se ne­boj­te. Vím, že hle­dá­te Je­ží­še, kte­rý byl ukři­žo­ván.Není zde; byl vzkří­šen, jak řekl. Pojď­te se po­dí­vat na mís­to, kde le­žel.

Jdě­te rych­le po­vě­dět jeho učed­ní­kům, že byl vzkří­šen z mrtvých; jde před nimi do Ga­li­le­je, tam ho spat­ří. Hle, řekl jsem vám to.“

 

Mt 28, 5 - 7

Petr Synek
15. března 2023