Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Pěší pouť mužů do Šaštína - Stráže

středa 21. června 2023, 09.00
Moravany

Zve­me všech­ny muže bez roz­dí­lu věku a byd­liš­tě na dal­ší spo­leč­nou pěší pouť, ten­to­krát k Panně Ma­rii Sed­mi­bo­lest­né do Šaští­na na Slo­ven­sku. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost pro­žít Boží blíz­kost v bra­tr­ském spo­le­čen­ství.

 

Pouť za­čí­ná 21. červ­na v 9 ho­din mší sva­tou v Mo­ra­va­nech.

 

Více in­for­ma­cí a při­hla­šo­vá­ní u Ji­ří­ho Šímy, tel. 602 600 217

 

Eva Šímová
6. března 2023