Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Mše svatá - Pondělí velikonočního oktávu

pondělí 10. dubna 2023, 09.00
Moravany

"Muži iz­ra­el­ští, slyš­te tato slo­va: Je­ží­še Na­za­ret­ské­ho Bůh po­tvr­dil před va­ši­mi zra­ky moc­ný­mi činy, divy a zna­me­ní­mi, kte­rá mezi vámi skr­ze něho či­nil, jak sami víte. 

Bůh pře­dem roz­ho­dl, aby byl vy­dán, a vy jste ho ru­kou bezbož­ných při­bi­li na kříž a za­bi­li.

Ale Bůh ho vzkří­sil; vy­tr­hl jej z bo­les­tí smr­ti, a smrt ho ne­moh­la udr­žet ve své moci."

Sk 2, 22 - 24

Eva Šímová
15. března 2023