Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Mše svatá - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle 09. dubna 2023, 18.00
Nebovidy

"Oni však ho za­ča­li pře­mlou­vat: „Zů­staň s námi, vždyť už je k ve­če­ru a den se schy­lu­je.“ 

Ve­šel tedy a zů­stal s nimi.Když byl spo­lu s nimi u sto­lu, vzal chléb, vzdal díky, lá­mal a roz­dá­val jim.Tu se jim ote­vře­ly oči a po­zna­li ho; ale on zmi­zel je­jich zra­kům.

Řek­li si spo­lu: „Což nám srd­ce ne­ho­ře­lo, když s námi na ces­tě mlu­vil a ot­ví­ral nám Písma?“

 

Lk 24, 29 - 32

Eva Šímová
15. března 2023