Nadcházející události

1. března
18.30, Moravany
2. března
18.00, Nebovidy
2. března
19.00, Moravany
3. března
9.00, Moravany
6. března
18.30, Moravany
7. března
18.00, Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
8. března
18.30, Moravany
9. března
18.00, Nebovidy
10. března
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Večer chval

sobota 17. června 2023, 19.00
Moravany

 

Při­jmě­te po­zvá­ní na po­sled­ní ve­čer chval před hlav­ní­mi prázd­ni­na­mi.

 

"Co jsme slý­cha­li a o čem víme, to, co nám ot­co­vé vy­prá­vě­li,

ne­bu­de­me ta­jit je­jich sy­nům. 

Bu­de­me vy­prá­vět bu­dou­cí­mu po­ko­le­ní o Hos­po­di­no­vých chvá­ly­hod­ných či­nech , o moc­ných skut­cích a di­vech, jež ko­nal." 

 

Žalm 78, 3-4

Eva Šímová
6. března 2023