Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Večer chval

sobota 17. června 2023, 19.00
Moravany

 

Při­jmě­te po­zvá­ní na po­sled­ní ve­čer chval před hlav­ní­mi prázd­ni­na­mi.

 

"Co jsme slý­cha­li a o čem víme, to, co nám ot­co­vé vy­prá­vě­li,

ne­bu­de­me ta­jit je­jich sy­nům. 

Bu­de­me vy­prá­vět bu­dou­cí­mu po­ko­le­ní o Hos­po­di­no­vých chvá­ly­hod­ných či­nech , o moc­ných skut­cích a di­vech, jež ko­nal." 

 

Žalm 78, 3-4

Eva Šímová
6. března 2023