Nadcházející události

24. května
18.30, Moravany
25. května
18.00, Nebovidy
25. května
19.00, Moravany
26. května
10.00, Moravany
29. května
18.30, Moravany
31. května
18.30, Moravany
1. června
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

1. schůzka k Noci kostelů 2023

čtvrtek 23. března 2023, 18.30
Moravany

Zve­me všech­ny, kte­ří se chtě­jí za­po­jit do pří­prav Noci kos­te­lů, na 1. spo­leč­nou pra­cov­ní schůzku, kte­rá pro­běh­ne na faře v Mo­ra­va­nech 23. břez­na 2023 od 18.30 do 20 ho­din. 

 

Pro le­toš­ní noc kos­te­lů chys­tá­me vel­mi pes­t­rý pro­gram pro do­spě­lé i děti, bude tedy po­tře­ba i množ­ství ochot­ných dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří se za­po­jí do pří­prav a prů­bě­hu akce. 1. schůz­ka bude vě­no­vá­na kon­krét­ní­mu roz­dě­le­ní úko­lů.

 

Kaž­dý je ví­tán, za­po­j­me spo­leč­ně své ruce a srd­ce, ať se dílo po­da­ří!

 

 

Eva Šímová
6. března 2023