Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

1. schůzka k Noci kostelů 2023

čtvrtek 23. března 2023, 18.30
Moravany

Zve­me všech­ny, kte­ří se chtě­jí za­po­jit do pří­prav Noci kos­te­lů, na 1. spo­leč­nou pra­cov­ní schůzku, kte­rá pro­běh­ne na faře v Mo­ra­va­nech 23. břez­na 2023 od 18.30 do 20 ho­din. 

 

Pro le­toš­ní noc kos­te­lů chys­tá­me vel­mi pes­t­rý pro­gram pro do­spě­lé i děti, bude tedy po­tře­ba i množ­ství ochot­ných dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří se za­po­jí do pří­prav a prů­bě­hu akce. 1. schůz­ka bude vě­no­vá­na kon­krét­ní­mu roz­dě­le­ní úko­lů.

 

Kaž­dý je ví­tán, za­po­j­me spo­leč­ně své ruce a srd­ce, ať se dílo po­da­ří!

 

 

Eva Šímová
6. března 2023