Nadcházející události

1. října
9.00, Moravany
4. října
18.30, Moravany
6. října
18.30, Moravany
7. října
18.00, Nebovidy
8. října
9.00, Moravany
11. října
18.30, Moravany
13. října
16.00, Volfířov
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

1. setkání biřmovanců

neděle 01. října 2023, 17.00
  1. se­tká­ní všech, kte­ří se při­hlá­si­li k pří­pra­vě na svá­tost biř­mo­vá­ní, pro­běh­ne v ne­dě­li 1. říj­na od 17 ho­din. Mís­to se­tká­ní bude ješ­tě upřes­ně­no.
Eva Šímová
29. srpna 2023