Nadcházející události

24. července
18.30, Moravany
26. července
18.30, Moravany
27. července
18.00, Nebovidy
28. července
9.00, Moravany
31. července
18.30, Moravany
2. srpna
18.30, Moravany
3. srpna
18.00, Nebovidy
4. srpna
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

1. setkání biřmovanců

neděle 01. října 2023, 17.00
  1. se­tká­ní všech, kte­ří se při­hlá­si­li k pří­pra­vě na svá­tost biř­mo­vá­ní, pro­běh­ne v ne­dě­li 1. říj­na od 17 ho­din. Mís­to se­tká­ní bude ješ­tě upřes­ně­no.
Eva Šímová
29. srpna 2023