Nadcházející události

19. dubna
17.00, DC Mamre Osová Bítýška
19. dubna
18.30, Moravany
20. dubna
18.00, Nebovidy
24. dubna
18.30, Moravany
26. dubna
18.30, Moravany
27. dubna
18.00, Nebovidy
27. dubna
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Společenství mládeže

středa 22. března 2023, 19.30
Moravany

Se­tká­vá­me se k mod­lit­bě, čet­bě Písma a v ne­po­sled­ní řadě ke sdí­le­ní na­še­ho pu­to­vá­ní s Bo­hem.

 

Po­kud hle­dáš spo­le­čen­ství mla­dých, ve kte­rém bys za­kot­vil/a, moc rádi Tě mezi se­bou uvi­dí­me!

 

Kon­takt

Mag­da­lé­na Ší­mo­vá,  724 854 856

Eva Šímová
6. března 2023