Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Společenství mládeže

středa 22. března 2023, 19.30
Moravany

Se­tká­vá­me se k mod­lit­bě, čet­bě Písma a v ne­po­sled­ní řadě ke sdí­le­ní na­še­ho pu­to­vá­ní s Bo­hem.

 

Po­kud hle­dáš spo­le­čen­ství mla­dých, ve kte­rém bys za­kot­vil/a, moc rádi Tě mezi se­bou uvi­dí­me!

 

Kon­takt

Mag­da­lé­na Ší­mo­vá,  724 854 856

Eva Šímová
6. března 2023