Nadcházející události

7. června
18.30, Moravany
9. června
18.30, Moravany
10. června
18.00, Nebovidy
11. června
10.30, Moravany
14. června
18.30, Moravany
16. června
18.30, Moravany
17. června
18.00, Nebovidy
17. června
19.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Obřady Velkého pátku

pátek 07. dubna 2023, 15.45
Moravany

"Pi­lát mu řekl: „Jsi tedy pře­ce král?“ Je­žíš od­po­vě­děl: „Ty sám ří­káš, že jsem král. Já jsem se pro­to na­ro­dil a pro­to jsem při­šel na svět, abych vy­dal svě­dec­tví prav­dě. Kaž­dý, kdo je z prav­dy, sly­ší můj hlas.“

 

Jan 18, 37

Štěpán Langášek
15. března 2023