Nadcházející události

26. června
18.30, Moravany
28. června
18.30, Moravany
29. června
18.00, Nebovidy
30. června
9.00, Moravany
3. července
18.30, Moravany
5. července
18.30, Moravany
6. července
18.00, Nebovidy
7. července
9.00, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Obřady Velkého pátku

pátek 07. dubna 2023, 15.45
Moravany

"Pi­lát mu řekl: „Jsi tedy pře­ce král?“ Je­žíš od­po­vě­děl: „Ty sám ří­káš, že jsem král. Já jsem se pro­to na­ro­dil a pro­to jsem při­šel na svět, abych vy­dal svě­dec­tví prav­dě. Kaž­dý, kdo je z prav­dy, sly­ší můj hlas.“

 

Jan 18, 37

Štěpán Langášek
15. března 2023