Ohlášky

3.neděle mezidobí, 22. ledna 2023

- Dnes 22.1. prožíváme 3. neděli liturgického mezidobí, kterou slavíme jako Neděli Božího Slova. V roce 2019. ji ustanovil Papež František, aby tak připomněl všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život a pro slavení liturgie.  

- V úterý 24.1. bude památka sv. Františka Saleského, ve středu 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, ve čtvrtek 26.1. sv. Timoteje a Tita a v sobotu 28.1. sv. Tomáše Akvinského. 

- V minulém týdnu začal ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů, skončí ve středu 25.1. Pamatujme v naších modlitbách na tento úmysl.

- Dnes odpoledne 22.1. bude sloužena v moravanském kostele mše sv. ještě večer v 17:00. 

- Mše sv. pro děti bude sloužena v Moravanech v neděli 29.1., za týden. 

- Po mši za týden 29.1. bude na faře „farní kavárna“, otevřené setkání pro všechny.   

- Zveme vás poprvé v tomto roce na další večer chval, který proběhne tuto sobotu 28.1. od 19:00 ve farním kostele v Moravanech.

- Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v Nebovidech 31.023 Kč, v Moravanech 146 134 Kč (Nejvíc v historii). Ze srdce děkujeme všem koledníkům, jejich vedoucím a štědrým dárcům. Vybrané peníze budou využity na další zkvalitnění služeb Oblastní charity Rajhrad, ať už se jedná o lůžkovou hospicovou péči, nebo terénní služby poskytované přímo v našich obcích.

- Při Vánočním jarmarku a sbírce na Mary's Meals se vybralo celkem 15.032 Kč. Toto Hnutí poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. Díky naší farnosti 27 dětí bude mít ve škole obědy po celý rok (cca 550 Kč na jedno dítě). Ještě jednou děkujeme všem dětem a jejich maminkám za krásné výrobky a všem dárcům za jejich štědrost. Pokud by chtěl ještě někdo dodatečně přispět, může tak učinit na www.marysmeals.cz 

 

 

2.neděle mezidobí, 15. ledna 2023, Moravany a Nebovidy

- Dnes 15.1. prožíváme druhou neděli liturgického mezidobí. V úterý 17.1. bude památka sv. Antonína, opata. Ve středu 18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. 

- Od středy 18.1. do středy 25.1. bude probíhat ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů. Budeme se na tento úmysl modlit během bohoslužeb.

- Neděli 22.1., za týden, tj. třetí neděli liturgického mezidobí, budeme slavit jako Neděli Božího Slova. Ustanovil ji Papež František, aby tak připomněl všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život a pro slavení liturgie.  

- V neděli 22.1. za týden budou slouženy v moravanském kostele dvě mše svaté, ráno v 9:00 a večer v 17:00. Touto dodatečnou mši svatou chci usnadnit účast na nedělní bohoslužbě organizátorům a účastníkům farního plesu v Nebovidech. 

- Farní ples v Nebovidech se uskuteční tuto sobotu 21.1., hala bude otevřena od 19:00.   

- Mše sv. pro děti bude sloužena v Moravanech v neděli 29.1., za dva týdny. Po mši za týden v 9:00 budou mít děti zkoušku zpěvu. 

- Po mši za dva týdny 29.1. bude na faře „farní kavárna“, otevřené setkání pro všechny.   

- Ve středu 18.1. a v pátek 20.1. bude mše sv. sloužena jako obvykle, v 18:30. 

- V neděli 22.1. za týden proběhne v Telnicích Ministrantský florbalový turnaj. Začne v 11:45. Je tam více věkových kategorii – přihlašování co nejdříve, tel.: 725 330 044, u p. Františka Kroutila.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 

 

Svátek Křtu Páně, 8. ledna 2023, Moravany a Nebovidy

- Dnes 8.1. slavíme Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. 

- Odpoledne 8.1. se můžete těšit na vánoční koncert v moravanském kostele, v 16:00. Česká mše vánoční „Hej, mistře“, J. J. Ryba. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Canticum z Němčic nad Hanou.  

- Dnes 8.1. v 17:00 na faře se bude konat setkání společenství manželů. Zvěme další manželské páry. 

- Ve středu 11.1. a v pátek 13.1. místo mše svaté se bude konat Bohoslužba Slova. 

- Velmi děkuji za organizaci Tříkrálové sbírky v naši farnosti, vedoucím skupinek a malým koledníkům… a přede vším p. Oldřišce Langáškové. 

- Na vybavení nábytkem naši sakristie jste přispěli částkou 67 200 Kč. Tuto částku věnovalo 7 rodin. Srdečně děkuji za vaše dary! A děkuji také těm, kteří přispěli anonymně do košíku během nedělní sbírky. Celkové náklady na nábytek v sakristii činí cca 130 tis. Kč.   

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 

Neděle 1.1.2023, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Moravany a Nebovidy

- Dnes 1.1.2023 slavíme Slavnost Matky Boží Panny Marie. 

- Další mše sv. bude ve středu 4.1. v 18:30.

- Na pátek 6. 1. připadá Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Mše v Moravanech bude sloužena v 18:30. 

- Na Tříkrálovou sbírku v Moravanech bude možné přispět do kasičky v kostele i na jiných místech v obci. Skupinky koledníků budou navštěvovat domácnosti v sobotu 7.1. Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky se uskuteční v sobotu v kostele v 10:00. 

- Tříkrálová sbírka v Nebovidech proběhne v neděli 8. 1. dopoledne. 

- Za týden v neděli 8.1. se bude na faře v 17:00 konat další setkání společenství manželů. 

- V neděli 8.1. se můžete těšit na vánoční koncert v Moravanském kostele, v 16:00. Česká mše vánoční „Hej, mistře“, J. J. Ryba. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Canticum z Němčic nad Hanou. Plakát ZDE

 

4. Neděle adventní a vánoční svátky, Moravany a Nebovidy

- Rozpis bohoslužeb Vánoce 2022 ZDE

- Dnes 18.12. prožíváme 4. adventní neděli. Mše sv. ve středu 21.12. a v pátek 23.12. bude beze změn, v 18:30. 

- V sobotu 24.12. je Štědrý den a začíná oslava vánočních svátků. Budou slouženy tři mše svaté. První v Moravanech z vánoční vigilie v 15:30 (zaměřená pro rodiny s dětmi), druhá v Želešicích v 17:00 a půlnoční v 23:00 v Moravanech.

- V neděli 25.12. na Slavnost Narození Páně a v pondělí 26.12. na Svátek sv. Štěpána budou slouženy mše sv. ve všech naších kostelích: v 9:00 v Moravanech, v 10:45 v Želešicích, v 18:00 v Nebovidech. 

- Svátek Sv. Rodiny připadá letos na pátek 30.12. Mše bude sloužená v Moravanech v 18:30, s obnovou manželských slibů.  

- Za uplynulý starý rok poděkujeme Bohu v sobotu 31.12. v Moravanech na večerní mši sv. v 18:30 a následně na adoraci. Mše v Nebovidech 31.12. se ruší. 

- Za dva týdny v neděli 1.1.2023 na Nový rok mše sv. budou slouženy v Moravanech v 9:00, v Želešicích v 10:45, v Nebovidech v 18:00.   

- V pondělí 26.12. na Svátek sv. Štěpána se můžete těšit na vánoční koncert moravanské scholy, v 19:00. 

- Ve středu 21.12. v Moravanech před mši sv. od 17:30 do 18:30 a po mši od 19:00 do 19:30 se bude konat dodatečná předvánoční zpověď. Zpovídat bude farář ze Syrovic, P. Vít Severa, také on bude sloužit středeční mši sv. v 18:30.  

- Je k dispozici farní zpravodaj. Najdete v něm pořád vánočních bohoslužeb, příspěvky ze života farnosti a diecéze, a kolonku pro děti.  

- Jsou k dispozici vánoční oplátky, vzadu na stolku. V balení je 10 ks, za 30 Kč.  

- Dnes 18.12. po mši sv. děti s rodiči uspořádají adventní jarmark. Výtěžek z prodeje výrobků bude určen na organizaci Mary's Meals. 

- Dnes po mši 18.12. proběhne také krátká zkouška děti na dětskou mši sv. 24.12. na Štědrý den.  

- Betlémské světlo: kostel Moravany pátek 23. 12. před mši sv. od 18:00 do 18:30, a po mši svaté cca od 19:00 do 19:30. Také v sobotu 24. 12. od 9:00 do 15:30. Kostel Nebovidy sobota 24.12. od 9:00 do 13:00.  

Možnost návštěvy betlémů: Moravany  25. 12. od 14:00 – 17:00,  26. 12. od 14:00 – 17:00. Nebovidy  25. 12. od 16:00 – 18:00, do večerní bohoslužby. 

 
 

3.adventní neděle, 11.12.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 11.12. prožíváme 3. adventní neděli.

- V úterý 13.12. bude památka sv. Lucie, panny a mučednice.

- Ve středu 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. 

- Příští neděli 18.12. po mši sv. děti s rodiči uspořádají adventní jarmark. Výtěžek z prodeje výrobků bude určen na organizaci Mary's Meals. 

- Příští neděli 18.12. proběhne krátká zkouška děti na dětskou mši sv. 24.12. na Štědrý den.  

- Děti ať také nezapomenou věšet na dřevěný stromeček srdíčka a hvězdičky za dobré skutky.  

- Je k dispozici farní zpravodaj. Najdete v něm pořád vánočních bohoslužeb, příspěvky ze života farnosti a diecéze, a kolonku pro děti.  

- Proběhla generální rekonstrukce sakristie v Moravanech. Hlavní náklady byly pokryté z obecních peněz. Jsme za to velmi vděční vedení obce. Potřebujeme ještě vybavit sakristii novým vhodným nábytkem. Ten se připravuje a bude stát přes sto tisíc. Prosíme o příspěvek na tento účel. Předem děkuji za každý váš dar! 

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

1.adventní neděle, 27.11.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 27.11. začínáme nový liturgický rok a slavíme první adventní neděli. 

- Ve středu 30.11. bude svátek sv. Ondřeje, apoštola. 

- Dnes 27.11. po mši svaté jste zváni do naši „farní kavárny“ na faru. 

- Za týden v neděli 4.12. po mši svaté v Moravanech se děti mohou těšit na Mikuláše.

- Za týden v neděli 4.12. v 15:00 děti s maminkami jsou zvány na faru na „adventní tvoření“. Výrobky pak budou prodávaný na farním jarmarku a výtěžek bude určen na organizaci Mary's Meals.  

- Za týden 27.11. večer v 17:00 proběhne na faře v Moravanech další setkání společenství manželů. Zveme nové manželské páry.  

- 21. ledna 20230 se bude konat Farní ples. Přihlašování a info najdete na https://www.farniples.cz/ a na plakátcích na nástěnkách. 

- Proběhla generální rekonstrukce sakristie v Moravanech. Téměř všechny náklady byly pokryté z obecních peněz. Jsme za to obci velmi vděční. Potřebujeme ještě vybavit sakristii novým vhodným nábytkem. Ten bude stát přes sto tisíc. Prosíme o příspěvek na tento účel. Předem děkuji za každý váš dar! 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

34. neděle v mezidobí – Slav. Ježíše Krista Krále, 20.11.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 20.11. prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končíme liturgicky rok. Příští neděli začne advent nového církevního roku.  

- Mše sv. za týden 27.11. bude zaměřena pro děti. Bylo by dobře, aby se děti na tuto mši sv. připravily, a proto prosím děti, aby po bohoslužbě ještě chvíli zůstaly a bude se konat nacvičování zpěvu.  

- Příští neděli 27.11. na mši sv. se také uskuteční představení prvokomunikantů a budeme se za ně modlit. Prosíme děti, které chtějí přistoupit k prvnímu svatému přijímání v červnu příštího roku a jejích rodiče, aby přišli na tuto slavnost.   

- Za týden 27.11. po mši svaté jste opět zváni do naši „farní kavárny“ na faru. 

- Také v neděli 27.11. za týden po mši sv. paní Kubova z Ostopovic bude prodávat potravinové výrobky bratři trapistů z Nového Dvora. Jejích zakoupením podpoříme finančně život těchto mnichů.

- V sobotu 26.11. v Nebovidech v 18:00 se můžete těšit na tradiční mši svatou při svíčkách u příležitosti oslavy svátku sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky nebovidského kostela. Liturgii bude slavnostně doprovázet zpěvem schola ze Želešic. 

- Ve čtvrtek v 19:30 proběhne na faře další setkání redakční rady farního zpravodaje. Zveme další osoby, které by se chtěly podílet na jeho tvorbě. Setkání je otevřené.     

- Děkuji za vaše modlitební bdění během včerejšího adoračního dne v naši farnosti. Díky mnohým z vás modlitba trvala nepřetržitě 24 hod. 

- 21. ledna 20230 se bude konat Farní ples. Přihlašování a info najdete na https://www.farniples.cz/ 

- Únorová (23.-26.2.2023) postní duchovní obnova manželských párů našich farností v Kostelním Vydří bude, přihlásilo se dostatek párů, aby se obnova mohla uskutečnit. Pokud by se ještě někdo chtěl přidat, dejte prosím vědět manželům Šímovým do 1. adventní neděle. Eva, tel. 723 670 670, simova.e@seznam.cz,  Jiří, tel 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz.                            

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 

33. neděle v mezidobí – 13.11.2022

- Dnes 13.11. prožíváme 33. neděli v mezidobí. Za týden, Slavností Krista Krále, končí starý liturgický rok.

- Dnes odpoledne 13.11. se uskuteční na faře v 17:00 další setkání společenství manželů. Zveme i nové manželské páry. 

- Dnešní sbírka 13.11. je určená na podporu katolických médi.

- Na tuto sobotu 19.11. připadá adorační den naši farnosti. Výstav nejsvětější svátosti se bude konat v moravanském kostele už od pátku od 19:00 a skončí v sobotu večerem chval ve 20:00. Na tuto adoraci je možné přijít kdykoliv anebo se přihlásit. 

- V sobotu 19.11. v 19:00 proběhne v moravanském kostele večer chval. 

- Únorová (23.-26.2.2023) postní duchovní obnova manželských párů našich farností v Kostelním Vydří bude, přihlásilo se dostatek párů, aby se obnova mohla uskutečnit. Pokud by se ještě někdo chtěl přidat, dejte prosím vědět manželům Šímovým do 1. adventní neděle. Eva, tel. 723 670 670, simova.e@seznam.cz,  Jiří, tel 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz.

- Svatokateřinská mše sv. při svíčkách v Nebovidech, bude sloužena v sobotu 26.11., tj. za dva týdny.    

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 

32. neděle v mezidobí – 6.11.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 6.11. prožíváme 32. neděli v mezidobí.

- Ve středu 9.11. bude svátek Posvěcení lateránské baziliky.

- Ve čtvrtek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. 

- V pátek 11.11. památka sv. Martina, biskupa. 

- V sobotu 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. 

- Ve středu 9.11. po mši sv. zvu na setkání pastorační radu moravanské farnosti. Sejdeme se na faře v 19:30. 

- V pátek 11.11. před mši v 17:00 proběhne na faře další hodina náboženství pro děti, které se připravuji na první sv. přijímání. 

- V pátek po mši sv. zvu na faru mladší mládež, v 19:15.  

- Příští neděli 13.11. se uskuteční na faře v 17:00 další setkání společenství manželů. Zveme i nové manželské páry. 

- V neděli 13.11. za týden bude sbírka na podporu katolických médi. 

- Připomínám, že v postní době roku 2023 proběhne opět duchovní obnova pro manželské páry našich farností v klášteře bratří karmelitánu v Kostelním Vydří, a to v termínu 23.-26. února, tedy od čtvrtka večer do neděle. Pro uskutečnění obnovy je potřeba, aby se přihlásilo nejméně 10 manželských párů, a to nejpozději do neděle 13. listopadu, tj. do příští neděle. V případě malého zájmu nechceme blokovat prostory kláštera pro jiné možné zájemce. Program obnovy bude podobný jako předešlé roky, tedy 2 přednášky denně, mše svatá, možnost svátosti smíření či rozhovoru s knězem, adorace, čas volný.  

Pokud tedy máte o tuto obnovu zájem, přihlaste se nejpozději do 13. listopadu u manželů Šímových z Nebovid osobně, telefonicky nebo mailem, kontakty jsou na nástěnce. Eva, tel. 723 670 670, simova.e@seznam.cz,  Jiří, tel 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz.

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 
 

31. neděle v mezidobí – 30.10.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 30.10. prožíváme 31. neděli v mezidobí. 

- Na úterý 1.11. připadá Slav. Všech svatých a na středu 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky). Mše svaté oba tyto dny budou slouženy v Moravanech 19:00, v Želešicích v 17:30. 

- Na moravanském hřbitově se budeme společně modlit 2.11., hned po mši svaté. 

- V pátek 4.11. bude památka sv. Karla Boromejského, biskupa. 

- Mše sv. v pátek 4.11. bude v 18:30 a po ni adorace nejsvětější svátosti na první pátek v měsíci.  

- V sobotu v Nebovidech je mše sv. večer v 18:00 s nedělní platností. 

- Setkání pastorační rady moravanské farnosti se bude konat ve středu 9.11. v 19:30 na faře. 

- V postní době roku 2023 proběhne opět duchovní obnova pro manželské páry našich farností v klášteře bratří karmelitánu v Kostelním Vydří, a to v termínu 23.-26. února, tedy od čtvrtka večer do neděle. Pro uskutečnění obnovy je potřeba, aby se přihlásilo nejméně 10 manželských párů, a to nejpozději do neděle 13. listopadu. V případě malého zájmu nechceme blokovat prostory kláštera pro jiné možné zájemce.

Pokud tedy máte o tuto obnovu zájem, přihlaste se nejpozději do 13. listopadu u manželů Šímových z Nebovid osobně, telefonicky nebo mailem, kontakty jsou na nástěnce. Eva, tel. 723 670 670, simova.e@seznam.cz,  Jiří, tel 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz.

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

30. neděle v mezidobí – 23.10.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 23.10. prožíváme 30. neděli v mezidobí a slavíme Misijní neděli. Je to Celosvětový den modliteb za misie. Sbírka je určená na misie.  

- V pátek 28.10. bude svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. 

- Mše sv. ve středu a v pátek je v 18:30. 

- V sobotu v Nebovidech je mše sv. večer v 18:00 s nedělní platností. 

- Dnes 23.10. začíná „farní kavárna“. Po mši sv. jste všichni srdečně zváni na faru na malé posezení s občerstvením. 

- Setkání pastorační rady moravanské farnosti se bude konat ve středu 9.11. v 19:30 na faře. 

- Mše sv. v úterý 1.11. na Slavnost Všech svatých bude v Moravanech sloužená v 19:00. 

- Na středu 2.11. připadá liturgická vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Památka zesnulých), mše bude sloužená v 19:00.  

- V postní době roku 2023 proběhne opět  duchovní obnova pro manželské páry našich farností v klášteře bratří karmelitánu v Kostelním Vydří, a to v termínu 23.-26. února, tedy od čtvrtka večer do neděle. Pro uskutečnění obnovy je potřeba, aby se přihlásilo nejméně 10 manželských párů, a to nejpozději do neděle 13. listopadu. V případě malého zájmu nechceme blokovat prostory kláštera pro jiné možné zájemce.

Pokud tedy máte o tuto obnovu zájem, přihlaste se nejpozději do 13. listopadu u manželů Šímových z Nebovid osobně, telefonicky nebo mailem, kontakty jsou na nástěnce. Eva, tel. 723 670 670, simova.e@seznam.cz,  Jiří, tel 602 600 217, j.v.sima@seznam.cz.

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

29. neděle v mezidobí – 16.10.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 16.10. prožíváme 29. neděli v mezidobí. 

- V pondělí 17.10. bude památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. 

- V úterý 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty.

- V pátek 21.10. nezávazná památka bl. Karla Rakouského. 

- V sobotu 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže. 

- Mše sv. ve středu a v pátek je v 18:30. 

- V pátek 21.10. před mši sv. v 17:00 budou mít na faře další hodinu náboženství děti, které v červnu příštího roku přistoupí k prvnímu sv. přijímání. 

- V pátek 14.10. po mši sv. se uskuteční setkání pro mladší mládež. 

- V sobotu v Nebovidech je mše sv. večer v 18:00 s nedělní platností. 

- Zítra 17.10. večer v 19:00 chci pozvat na faru ekonomickou radu farnosti.

- Příští neděle 23.10. bude neděle misijní a mše sv. bude sloužená pro děti. Děti si pro nás připravily opět speciální obětní průvod v kostýmech. Po mši bude možnost si zakoupit od dětí před kostelem něco sladkého a přispět dobrovolnou částkou na misie.

Také sbírka během mše sv. bude na misie, na podporu činnosti Papežského misijního díla šíření víry. 

Dnes 16.10. po mši svaté proběhne zkouška zpívání pro děti na tuto misijní neděli, všechny děti jsou srdečně zvány :)

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 

28. neděle v mezidobí – 9.10.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 9.10. prožíváme 28. neděli v mezidobí. 

- V sobotu 15.10. bude památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. 

- Ve středu 12.10. místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, v 18:30.  

- V pátek 14.10. mše sv. bude sloužena beze změn, v 18:30. 

- V pátek 14.10. před mši sv. v 17:00 děti, které v červnu příštího roku přistoupí k prvnímu sv. přijímání, budou mít na faře další hodinu náboženství. 

- V pátek 14.10. po mši sv. se uskuteční setkání pro mladší mládež. 

- V sobotu v Nebovidech je mše sv. večer v 18:00 s nedělní platností. 

- Mše sv. pro děti bude sloužena v neděli 23.10. za dva týdny v 9:00. Bude to současně oslava misijní neděle. 

- Máme k dispozici další č. farního zpravodaje. 

- Dnes začíná v ořechovské farnosti seminář Obnovy v Duchu svatém, který je otevřený i zájemcům z okolních farností. Obnova se skládá z devíti nedělních setkání. Účast na dnešním prvním setkání je nezávazná, můžete přijít, vyslechnout si úvod k obnově a svědectví těch, kteří ji už absolvovali, a teprve pak se rozhodnout, zda se zúčastníte celé obnovy. Je tedy potřeba pouze přijít dnes v 17:00 na úvodní setkání do kostela Všech svatých v Ořechově.

- Říjnový večer chval v kostele sv. Václava v Moravanech proběhne výjimečně už tuto sobotu, tedy 15.10. od 19 hod. Všichni jste srdečně zváni.

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.  

 

 27. neděle v mezidobí – 2.10.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 2.10. prožíváme 26. neděli v mezidobí. V církevním kalendáři máme dnes také památku svatých andělů strážných. 

- V úterý 4.10. bude památka sv. Františka z Assisi. 

- Ve středu 5.10. nezavána památka sv. Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství.   

- V pátek 7.10. památka Panny Marie Růžencové. 

- V pátek 7.10. v 17:00 chci pozvat na faru děti, které ke konci školního roku přistoupí k prvnímu sv. přijímání a také jejích rodiče (stačí jednoho z rodičů). Domluvíme si termín sv. přijímání a začneme s přípravou.   

- Dnes 2.10. večer se uskuteční společenství manželů. Proběhne na faře od 17:00, zváni jsou všichni manželé, i nové páry.

- Velmi děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti sv. Václava, patrona naši farnosti, a těm, kteří se tento den přišli modlit ve farním společenství.      

- Ve středu a v pátek je mše sv. v 18:30.

- V sobotu je mše sv. večer v 18:00 s nedělní platnosti. 

- Máme k dispozici další č. farního zpravodaje. 

- Farnosti Ořechov zvou na duchovní obnovu v Duchu Svatém dle Sieverse. Obnova bude probíhat vždy v neděli od 17:00 do 19:00, od 9.10. do 4.12. Přihlásit se můžete na stránkách www.farnostorechov.cz. Podrobnosti najdete na plakátku.

- 19.10. se bude konat pouť seniorů k Panně Marii Karmelské v Kostelním Vydří, podrobnosti jsou na nástěnce.                         

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

26. neděle v mezidobí – 25.9.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 25.9. prožíváme 26. neděli v mezidobí. 

- V úterý 27.9. bude památka sv. Vincence z Paula, kněze

- Ve středu 28.9. slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti. 

- Ve čtvrtek 29.9. nás čeká svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

- V pátek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

- V sobotu 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. 

- Ve středu 28.9. na slavnost sv. Václava bude v Moravanech sloužena poutní mše sv. v 10 hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé. Prosíme o donesení nějakých dobrot k pohoštění. Večerní mše ve středu už nebude.  

- V pátek 30.9. místo mše sv. v Moravanech bude Bohoslužba Slova, v 18:30. 

- V sobotu 1.10. v Nebovidech nebude sloužená večerní mše sv., kvůli akci „kácení maje“ na obci. Místo toho bude v neděli v 7:30 Bohoslužba Slova se svatým přijímáním.   

- V neděli 2.10. za týden se uskuteční společenství manželů. Proběhne na faře od 17 hod., zváni jsou všichni manželé, i nové páry.

- Máme k dispozici další č. farního zpravodaje. Najdete v něm informace o některých farních akcích, o opravách, pěkný příspěvek z historie moravanských poutí, o mariánské úctě, kolonku o svatých, typ na knížku, kterou stoji za to přečíst, soutěžní seriál pro děti, slovo papeže Františka a terminy večerů chval. Velmi děkuji za příspěvky!

- Farnosti Ořechov zvou na duchovní obnovu v Duchu Svatém dle Sieverse. Obnova bude probíhat vždy v neděli od 17:00 do 19:00 od 9.10. do 4.12. Přihlásit se můžete na stránkách www.farnostorechov.cz. Podrobnosti najdete na plakátku.

- 19.10. se bude konat pouť seniorů k Panně Marii Karmelské v Kostelním Vydří, podrobnosti jsou na nástěnce.                           

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

25. neděle v mezidobí – 18.9.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 18.9. prožíváme 25. neděli v mezidobí. 

- V úterý 20.9. bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. 

- Ve středu 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 

- V pátek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. 

- V sobotu 24.9. můžete se těšit na večer chval. Výjimečně bude až od 20 hodin. 

- Slavnost sv. Václava, patrona moravanského kostela, budeme slavit na mši sv. ve středu 28.9. v 10:00. 

- Během týdne mše sv. v Moravanech jsou ve středu a pátek v 18:30. Půl hodiny před mši je obvykle možnost přistoupit ke svátosti smíření. Zpověď se také koná v neděli před mši svatou. 

- V Nebovidech je v sobotu mše sv. v 18:00 s nedělní platností. Je také možné před mši přistoupit ke zpovědi.

- Děkuji za středeční adoraci během dne, za vaši modlitbu za Ukrajinu.  

- Naši biskupové nám napsali „Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022“. Nyní si ho přečteme. Je rovněž k dispozici na nástěnce.  

Výuka náboženství bude letos probíhat ve středu: 1. třída od 12.30, 2. třída od 13 hod. a 3. a 4. třída (příprava na 1.sv.prijimani) od 13.30 hod. Zaceňme během října, protože paní katechetka Radka Slavíková je na neschopence. K 1. sv. přijímaní bude letos 5 - 6 dětí. Koncem září si uděláme setkání děti s rodiči na faře. 5. třída bude mít náboženství také ve středu v 15 hod.  

Přihlášky na náboženství jsou vzadu na stolku uprostřed kostela.                                                                   

- Na nástěnce je plakátek ohledně setkání prvokomunikantů (z roku 2021 – 22) s otcem biskupem na Petrově. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října. Prosím rodiče, aby na to už mysleli. Podrobnosti domluvíme osobně. Bude to dopoledne.  

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

 

 24. neděle v mezidobí – 11.9.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 11.9. prožíváme 24. neděli v mezidobí. 

- Zítra 12.9. je památka Jména Panny Marie. V úterý 13.9. sv. Jana Zlatoústého. Ve středu 14.9. svátek Povýšení sv. Kříže. Ve čtvrtek 15.9. liturgická památka Panny Marie bolestné. V pátek 16.9. sv. Ludmily.

-  Svátek Povýšení sv. Kříže je patronátním svátkem nebovidského kostela. Za náš kostel v Nebovidech a za všechno požehnání, kterého se nám v něm dostává, poděkujeme Bohu na mši sv. v sobotu 17.9. v 18 hod. 

- Ve středu 14.9. na svátek Povýšení sv. Kříže nás naši čeští a moravští biskupové vyzývají alespoň k hodině tiché adoraci za mír na Ukrajině. Jedna se o celoevropskou akci a má to být naše gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. V Moravanech bude po celý den otevřený kostel a zvu vás k adoraci před Nejsvětější svátosti už od 8 hod. ráno až do večerní mše sv. v 18:30. 

- V pátek 16.9. ve 12 hod. hodlají uzavřít svátost manželství Ema Novotná a David Janča. Oba snoubenci pochází původně z Moravan a momentálně bydlí v Žebětíně. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře. Pamatujme na ně v naších modlitbách.      

Výuka náboženství bude letos probíhat ve středu: 1. třída od 12.30, 2. třída od 13 hod. a 3. a 4. třída (příprava na 1.sv.prijimani) od 13.30 hod. Zaceňme během října, protože paní katechetka Radka Slavíková je na neschopence. K 1. sv. přijímaní bude letos 5 - 6 dětí. Koncem září si uděláme setkání děti s rodiči na faře. 5. třída bude mít náboženství také ve středu v 15 hod.  

Přihlášky na náboženství jsou vzadu na stolku uprostřed kostela.                                                                   

- Na nástěnce je plakátek ohledně setkání prvokomunikantů (z roku 2021 – 22) s otcem biskupem na Petrově. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října. Prosím rodiče, aby na to už mysleli. Podrobnosti domluvíme osobně. Bude to dopoledne.  

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 

23. neděle v mezidobí – 4.9.2022

- Dnes 4.9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. 
- Ve čtvrtek 8.9. bude svátek Narození Panny Marie.  
- Mše sv. během týdne budou ve středu a v pátek v 18:30. 
- Tichá 20 minutová adorace po mši ve středu zůstává bez změn.  
- V sobotu 10.9. večer bude sloužena pravidelná mše sv. v Nebovidech v 18:00 s nedělní platností. 
- Učitelům a dětem přejeme krásný start a všechny potřebné Boží milosti do nového školního roku.  
 
Výuka náboženství bude letos probíhat ve středu: 1. třída od 12.30, 2. třída od 13 hod. a 3. a 4. třída (příprava na 1.sv.prijimani) od 13.30 hod. Začneme během října, protože paní katechetka Radka Slavíková je na neschopence. K 1. sv. přijímaní bude letos 5 - 6 dětí. Koncem září si uděláme setkání děti s rodiči na faře. 5. třída bude mít náboženství také ve středu v 15 hod.                                                                   
- Na nástěnce je plakátek ohledně setkání prvokomunikantů (z roku 2021 – 22) s otcem biskupem na Petrově. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října. Prosím rodiče, aby na to už mysleli. Podrobnosti domluvíme osobně. Bude to dopoledne.  
 
Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 
 

22. neděle v mezidobí – 28.8.2022

- Dnes 28.8. prožíváme 22. neděli v mezidobí. 

- Zítra 29.8. bude lit. památka Umučení sv. Jana Křtitele a v sobotu 3.7. sv. Řehoře Velikého, papeže. 

- Mše sv. během týdne budou bez změn, ve středu a v pátek v 18:30. 

- Na tento týden připadá první pátek v měsíci. Po mši v pátek bude dodatečná adorace před Nejsvětější svátosti. 

- Tichá 20 minutová adorace po mši ve středu zůstává bez změn.  

- V sobotu 3.9. večer bude sloužena pravidelná mše sv. v Nebovidech v 18:00 s nedělní platností. 

- V sobotu 3.9. se budou v moravanském kostele konat dvě svatby. V 10:30 svátost manželství uzavřou Marie Polcarová z Nebovid a Jindřich Jedlička z Ořechova. V 12:00 Simona Hrdličková z Brna – Kohoutovic a Pavel Filipi původem z Moravan. Momentálně oba snoubenci bydli v Brně – Obřanech. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře. Pamatujme také o modlitbě za tyto snoubence.    

- Trvá remont naší sakristie. Prosíme o trpělivost a děkuji osobám, kteří pomohli s vystěhováním nábytku a ostatními pracemi, zejména p. Pavlu Kořenkovi. Děkuji také akolytům za vedení Bohoslužby Slova. 

- Blíží se začátek školního roku. Za týden 4.9. se na mši sv. budeme modlit za děti a učitelé a bude pro ně zvláštní požehnání. 

Výuka náboženství bude letos probíhat ve středu: 1. třída od 12.30, 2. třída od 13 hod. a 3. a 4. třída (příprava na 1. sv. přijímání) od 13.30 hod. Začne během října, protože paní katechetka Radka Slavíková je na neschopence. K 1. sv. přijímání bude letos 5 - 6 dětí. Koncem září si uděláme setkání děti s rodiči na faře. 5. třída bude mít náboženství také ve středu v 15 hod.                                                                   

- Na nástěnce je plakátek ohledně setkání prvokomunikantů (z roku 2021 – 22) s otcem biskupem na Petrově. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října. Prosím rodiče, aby na to už mysleli. Podrobnosti domluvíme osobně. Bude to dopoledne a plakát je na nástěnce.  

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 

20. neděle v mezidobí – 14.8.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 14.8. prožíváme 20. neděli v mezidobí. 

- Zítra 15.8. je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.  

- V sobotu 20.8. památka velkého ctitele Panny Marie, sv. Bernarda. 

- Ve středu 17.8. a v pátek 19.8. místo mše sv. v Moravanech se bude konat Bohoslužba slova. 

- Za týden v sobotu 20.8. nebude mše svatá v Nebovidech, protože obec pořádá na prostranství před kostelem Babské hody. Místo této mše sv. se bude konat za týden v neděli 21.8. v 7:30 bohoslužba Slova. Za změnu se omlouváme.   

- Dnes 14.8. v 10:45 bude v Želešicích sloužena poutní mše sv. s tradičním žehnáním květin. V 18:00 bude ukončení slavnosti společnou modlitbou se zpěvem písní chvál. 

- V úterý 16.8. chceme začít remont sakristie v Moravanech. Chci poprosit muže (alespoň 6 osob), aby pomohli se stěhováním věci a přípravou prostoru k rekonstrukci. Brigáda začne v 18 hod. 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se můžete obracet a faráře z Ořechova, P. Jan Kotík, tel.: 777975888  

 

19. neděle v mezidobí – 7.8.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 7.8. prožíváme 19. neděli v mezidobí. 

- Zítra 8.8. bude památka sv. Dominika. 

- Ve středu 10.8. svátek sv. Vavřince. 

- Ve čtvrtek 11.8. památka sv. Kláry. 

- Ve středu a pátek mše sv. v Moravanech bude sloužena beze změn, v 18:30. Podobně v sobotu 13.8. v Nebovidech v 18:00, bude mše sv. s nedělní platností.   

- Za týden v neděli 14.8. v 10:45 bude v Želešicích sloužena poutní mše sv. s tradičním žehnáním květin. V 18:00 bude ukončení slavnosti společnou modlitbou se zpěvem písní chvál. 

- Celý týden máme ve farnosti kněze z Kolumbie, který studuje v Římě. Zítra 8.8. už odjíždí. Děkuji, že mnozí z vás ho finančně podpořili v jeho studiu. Je vám velmi vděčný za pomoc a slibuje modlitbu za vás. Dnešní mši sv. také souží za naše společenství.  

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se můžete obracet a faráře z Ořechova, P. Jan Kotík, tel.: 777975888  

 

17.neděle v mezidobí – 24.7.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 24.7. prožíváme 17.neděli v mezidobí. 

- Zítra 25.7. bude svátek sv. Jakuba. V úterý 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny.  Ve středu 27.6. památka sv. Gorazda a druhů. V pátek 29.7. památka sv. Marty, Marie a Lazara.  

- Od pondělí 25.7. do pátku 29.7. se uskuteční výlet mládeže do slovenských a polských Tater. 

- Od soboty 30.7. do 6.8. se bude v Bedřichově konat farní letní tábor pro děti. 

- Ve středu a pátek místo večerní mše sv. v Moravanech bude bohoslužba Slova, v 18:30.  

- Od 9.8. do 14.8. proběhne v Hrádci Králové celostátní setkání mládeže. Pozvání: „Zveme Tě na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Omlouváme se, ale v současné době se blížíme k naplnění kapacit pro ubytování a stravování. Pokud na setkání chceš přijet, vyplň přihlášku jako náhradník. Až pro Tebe najdeme ubytování a stravu, napíšeme Ti a poté budeš moci na setkání přijet.

Pokud chceš přijet bez ubytování a stravy, které si zařídíš sám, vyplň přihlášku náhradníka také. Po našem e-mailu a potvrzení se budeš moci setkání zúčastnit. Cena bez ubytování a stravy činí za jeden den 100 Kč, pokud se rozhodneš účastnit celého setkání, tak 500 Kč.

Přihlášku a více informací naleznete: https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/ 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se můžete obracet a faráře z Ořechova, P. Jan Kotík, tel.: 777975888  

 

14.neděle v mezidobí – 3.7.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 3.7. prožíváme 14.neděli v mezidobí. 

- V úterý 5.7. bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. 

Slavnostní poutní mše svatá na Velehradě bude sloužena v 10:30. Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti. Koncelebrují čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.

- V Moravanech mše sv. 5.7. na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude sloužena v 18:30. 

- Ořechovská farnost nás tento den také zve na poutní mši sv. u kaple sv. Cyrila a Metoděje, v 9:00. 

- Je k dispozici další číslo Farního zpravodaje a v něm aktuální příspěvky ze života farnosti a slovo na prázdniny.  

- Ve středu 6.7. a v pátek 8.7. se v Moravanech místo mše sv. bude konat bohoslužba slova. 

- Bohoslužba slova bude také v sobotu 9.7. v Nebovidech, v 18:00. Nahradí nedělní mši svatou.  

- Tomáš Pazourek, Nebovidy 247a Nikol Soukopová, Nebovidy 247, uzavřou dne 23. 7. 2022 v Předklášteří manželství. Pokud je někomu známá nějaká překážka zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. Tímto se svěřují do Vašich modliteb.

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se můžete obracet a faráře z Ořechova, P. Jan Kotík, tel.: 777975888

 

13.neděle v mezidobí – 26.6.2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 26.6. prožíváme 13.neděli v mezidobí. 

- V úterý 28.6. bude památka sv. Ireneje. 

- Ve středu 29. slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze. 

- Mše sv. ve středu a pátek bude bez změn, v 18:30. 

- Připomínám, že v Nebovidech je pravidelně sloužena mše sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností. 

- Dnešní 26.6. sbírka je určena na bohoslovce. 

- Je k dispozici další číslo Farního zpravodaje a v něm aktuální příspěvky ze života farnosti a slovo na prázdniny.  

- Tuto středu 29.6., v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin, nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.  Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

- Tomáš Pazourek, Nebovidy 247a Nikol Soukopová, Nebovidy 247, uzavřou dne 23. 7. 2022 v Předklášteří manželství. Pokud je někomu známá nějaká překážka zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. Tímto se svěřují do Vašich modliteb.

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

19.6.2021 - 12.neděle v mezidobí - Slavnost Božího Těla   

- Dnes 19.6. prožíváme Slavnost Těla a Krve Páně.

- V úterý 21.6. bude památka sv. Aloise Gonzagy.

- Ve čtvrtek 23.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 

- V pátek 24.6. slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

- V sobotu 25.6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

- Mše sv. ve středu a pátek bude bez změn, v 18:30. 

- V neděli 26.6. za týden bude v Moravanech mše sv. pro děti a poděkujeme za uplynulý školní rok. 

- Ve dnech 24. až 26.6. se koná další ročník hudebního festivalu Kefasfest v areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Letos se mohou návštěvníci těšit například na písničkáře Michala Horáka, kapelu JASNO, Adonai, rappery Isaac Records, zpěvačku Kateřinu Marii Tichou a řadu dalších. Více na www.kefasfest.cz

- Sbírka v neděli 26.6. za týden bude určena na bohoslovce.  

- Na nástěnce je pozvánka na pontifikální bohoslužbu, která se bude konat v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla, 29.6. v 16:00 hodin v naši katedrále v Brně. Při této bohoslužbě nově jmenovaný brněnský diecézní biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. kanonicky převezme vedení brněnské diecéze a emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. 

- Tomáš Pazourek, Nebovidy 247a Nikol Soukopová, Nebovidy 247, uzavřou dne 23. 7. 2022 v Předklášteří manželství. Pokud je někomu známá nějaká překážka zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. Tímto se svěřují do Vašich modliteb.

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

12.6.2021 - Slavnost Nejsvětější Trojice

- Dnes 12.6. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice.

- Zítra 13.6. je Památka sv. Antonína z Padovy. 

- Na čtvrtek 16.6. připadá Slavnost Těla a krve Páně. V naších farnostech ji oslavíme v neděli 18.6. za týden. 

- Za dva týdny v neděli 26.6. bude mše sv. pro děti a poděkujeme za uplynulý školní rok. 

- Mše sv. týdnu ve středu a v pátek budou bez změn, v 18:30. 

- Na nástěnce je pozvánka na pontifikální bohoslužbu, která se bude konat v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla, 29.6. v 16:00 hodin v naši katedrále v Brně. Při této bohoslužbě nově jmenovaný brněnský diecézní biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. kanonicky převezme vedení brněnské diecéze a emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. 

Svátost smíření lze přijmout půl hodiny před každou mší svatou ve středu, v pátek a v neděli. O svátost smíření anebo rozhovor lze požádat také v jiném čase i přijít na faru. 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

Slavnost Seslání Ducha Svatého – ohlášky 5.6. do 12.6. 

- Dnes 5.6. prožíváme Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

- Zítra 6.6. je památka Panny Marie, Matky církve. 

- Ve čtvrtek 9.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

- Za týden v neděli 12.6. bude Slavnost Nejsvětější Trojíce. 

- Dnešní sbírka 5.6. je určena na charitativní účely. 

- V pátek 10.6. proběhne Noc kostelů. Tentokrát program připravuje farnost Želešice. Program začne v 18:00. Podrobný program najdete na webu Noci kostelů: https://www.nockostelu.cz/kostel/4913/ , na farním webu nebo na nástěnkách. Plakát ZDE                                                                                      

- Katolická charismatická konference se letos bude konat ve dnech od 6. do 10. července 2022 (Brno, výstaviště BVV). Motto: „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Organizátoři prosí zájemce, aby se přihlašovali. Podrobný program najdete na internetu: https://konference.cho.cz/

 

7. neděle velikonoční                                                                                            

- Dnes 29.5. prožíváme 6. neděli velikonoční. Zítra 30.5. je památka sv. Zdislavy, v úterý 31.5. svátek Navštívení Panny Marie, ve středu 1.6. památka sv. Justina a v pátek sv. Karla Lwangy a druhů. Za týden v neděli 5.6., Slavností Ducha Svatého, končí velikonoční doba. 

- Na tento týden připadá také první pátek a první sobota v měsíci.  

- V tomto týdnu od středy 1.6. do neděle 5.6. se uskuteční pěší pouť mužů do Kostelního Vydří. Je přihlášených 27 osob. Poutníci společně vyrazí z Nebovid, po mši sv. v 9 hodin. Na tuto mši zveme také ostatní farníky z obou farností.  

- Kvůli pouti mužů nebude sloužena ve středu 1.6. večerní mše sv. v Moravanech. 

- V pátek 3.6. místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, v 18:30 hodin.  

- V sobotu 4.6. v Nebovidech v 18 hod. bude také jen Bohoslužba Slova. 

- Dnešní sbírka 29.5. je určena na pronásledované křesťany a za týden 5.6. na charitativní účely. 

- Tuto sobotu 4.6. v Moravanech se uskuteční v naši obci Den děti. Jedno ze stanovišť bude na faře. Srdečně zveme rodiny s dětmi. 

- Katolická charismatická konference se letos bude konat ve dnech od 6. do 10. července 2022 (Brno, výstaviště BVV). Motto: „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Organizátoři prosí zájemce, aby se přihlašovali. Podrobný program najdete na internetu: https://konference.cho.cz/

- V pátek 10.6. proběhne Noc kostelů. Tentokrát program připravuje farnost Želešice. Program začne v 18:00. Podrobný program najdete na webu Noci kostelů: https://www.nockostelu.cz/kostel/4913/  nebo na nástěnkách.                                                                                                              

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, tel.: 604 345 370, sídlo farnosti je v Moravanech, Vnitřní 13. 

 

 

 6. neděle velikonoční 

- Dnes 22.5. prožíváme 6. neděli velikonoční. Na čtvrtek 26.5. připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně. 

- Mše svatá z formuláře Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude sloužena v Moravanech ve středu 25.5., jako vigilie této slavnosti. 

- V sobotu 28.5. se můžete těšit na další večer chval v Moravanech. Našeho Pána budeme chválit písní a modlitbou od 19 hodin. 

- Sbírka za týden 29.5. bude určena na pronásledované křesťany a za dva týdny 5.6. na charitativní účely. 

- Od 1. do 5. června se uskuteční pěší pouť mužů do Kostelního Vydří. Poutníci společně vyrazí z Nebovid, po mši sv. v 9 hodin. 

- V sobotu 4.6. v Moravanech se uskuteční v naši obci Den děti. Jedno ze stanovišť bude na faře. Srdečně zveme rodiny s dětmi. 

- Katolická charismatická konference se letos bude konat ve dnech od 6. do 10. července 2022 (Brno, výstaviště BVV). Motto: „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Organizátoři prosí zájemce, aby se přihlašovali. Podrobný program najdete na internetu: https://konference.cho.cz/ 

 

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, tel.: 604 345 370, sídlo farnosti je v Moravanech, Vnitřní 13. 

 

4. neděle velikonoční – ohlášky od 8.5. do 15.5.                 

- Dnes 8.5. prožíváme 4. neděli velikonoční. Je to Neděle Dobrého Pastýře, která je také spojena s modlitbami za nová povolání k služebnému kněžství a k zasvěcenému životu.

- Na pátek 13.5. připadá výročí fatimských zjevení a liturgická památka Panny Marie Fatimské.   

- V sobotu 14.5. bude svátek sv. Matěje. 

- Za necelé dva týdny proběhne farní víkend rodin v Osové Bítýšce, od pátku 20.5. do neděle 22.5. Součástí programu bude jednodenní sobotní pěší pouť rodin z Osové Bítýšky do Křižanova, kde se budeme modlit za naše rodiny na přímluvu sv. Zdislavy, patronky rodin. Z Osové Bítýšky vyrazíme v 9:00. 

- V neděli 15.5. za týden se uskuteční setkání společenství mužů, na které zveme také zájemce o pěší pouť mužů do Kostelního Vydří. Setkání bude na moravanské faře od 19 hodin. 

Zmíněná pouť mužů se bude konat na začátku června (1.-5.6.). 

- Dnes 8.5. máme Den matek. Všem maminkám přejeme radost z mateřství a při výstupu z kostela si mohou vyzvednout kartičku, na které obdrží Boží Slovo s nějakou pěknou myšlenkou k duchovnímu zamyšlení.     

 

 2. neděle velikonoční 24.4. do 1.5.    

- Dnes 24. 4. prožíváme 2. neděli velikonoční a slavíme Svátek Božího milosrdenství. 

- Zítra je svátek sv. Marka, evangelisty a v pátek bude svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy. 

- Ve středu 27.4. místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, v Moravanech v 18:30. 

- V sobotu 30.4. se můžete těšit v moravanském kostele na večer chval. Začne v 19:00. 

- Za týden 1.5. bude sloužena mše sv. pro děti. 

- Společenství manželů, které se obvykle koná na první neděli v měsíci, se za týden nebude konat, ale místo toho jsou všichni zváni na farní Víkend do Osové Bítýšky, který proběhne od 20.5. do 22.5. Součástí programu bude jednodenní sobotní pěší pouť rodin z Osové Bítýšky do Křižanova, kde se budeme modlit za naše rodiny na přímluvu sv. Zdislavy, patronky rodin. 

- Sbírka z Velkého pátku 15. 4., s názvem „Boží hrob“ – pro křesťany ve Svaté zemi, vynesla 5 200 Kč. Děkujeme dárcům. 

- Děkuji také za kasičky s „Postní almužnu“. Peníze budou předány Rajhradské charitě. 

- Ve čtvrtek zemřel p. Ing. Petr Rosinek ve věku nedožitých 76 let. Smuteční rozloučení se bude konat v pátek 29.4. v 11:00 v obřadní síni krematoria města Brna. 

 

 Svatý týden a velikonoční dny od 10.4. do 18.4.2022 - Moravany a Nebovidy                  

- Dnes 10. 4. prožíváme Květnou neděli a začínáme Svatý týden. Odpoledne v 17:00 bude křížová cesta, povedou ji muži.  

- Dnes 10.4. po křížové cestě máte možnost přistoupit ke svátosti smíření s knězem z jiné farnosti. Bude zpovídat farář z Ořechova, P. Jan Kotík. Zpověď začne v 17:45 a potrvá do 19:00. 

- Zítra 11.4. v 18:30 bude sloužena dodatečná mše svatá. Před touto mší a po ni bude další možnost přijmout svátost smíření. 

- Ve středu 13.4. po mši sv. se budeme opět modlit růženec za mír ve světě a ukončení války na Ukrajině. 

- Na Zelený čtvrtek 14. 4. mše svaté na Památku večeře Páně budou slouženy: v Moravanech v 19:00 a v Želešicích v 17:30. Budu rád, když bratři z ekonomické a pastorační rady přijmou pozvání k obřadu umývání nohou. 

- Na Velký pátek 15. 4. Obřady umučení Páně začnou: v Moravanech v 15:45 a v 17:30 v Želešicích. Na Velký pátek začíná novena k Božímu milosrdenství, kterou se můžeme připravit na Svátek Božího milosrdenství o druhé velikonoční neděli.                      

- Křížovou cestu na Velký pátek 15.4. budeme mít v 15:00, před obřady Umučení Páně. 

- Velikonoční Vigilií v sobotu 16. 4. večer začne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: v Moravanech v 20:30 a v Želešicích v 18:30.   

- Večerní mše sv. v Nebovidech na Bílou sobotu 16.4. nebude sloužena. Místo toho bude sloužena další den v neděli Zmrtvýchvstání Páně 17.4. 

- V neděli 17. 4. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí 22. 4. mše sv. budou slouženy v Moravanech v 9:00, Želešicích v 10:45. V Nebovidech v 18:00. Dle tradice proběhne také žehnání pokrmů. 

Ostatní:  

- Na Zelený čtvrtek 14. 4. ráno v 9:00 vás jménem otce biskupa Vojtěcha zvu do naší katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků (missa chrismatis). 

- Na Velký pátek 15. 4. proběhne už tradičně ve světě dobrovolná sbírka s názvem „Boží hrob“ – pro křesťany ve Svaté zemi. 

- Kasičky s „Postní almužnou“ se ponesou v průvodu k oltáři v druhou neděli velikonoční 24. 4. Prosím, abyste je do to doby přinesli do kostela. 

- Vzadu v kostele bude listina, na které se můžete zapsat na modlitební bdění v kostele na Bílou sobotu 16. 4. od 9:00 – 20:00, na Zelený čtvrtek od 20:30 do 22:00 a Velký pátek od 19:00 – 21:00. 

5. neděle postní 3.4., Moravany a Nebovidy 

- Prožíváme 5. neděli postní. Za týden už bude Květná Neděle. 

- Dnes 3.4. odpoledne se uskuteční další setkání společenství manželů. Začátek bude v 17:00 v kostele, kde rodiny s dětmi povedou křížovou cestu, a poté - v případě příznivého počasí - bude program pro rodiny i s dětmi venku v areálu fary a jejím okolí, proto je dobré si vzít teplejší oblečení.

- Ve středu 6.4. místo mše sv. bude Bohoslužba Slova. 

- Mše sv. v pátek 8.4. bude sloužena bez změn. 

- Pravidelná sobotní adorace v Moravanech od minulé soboty se koná od 20:00 do 21:00 hodin. 

- Zveme mladé na Diecézním setkání mládeže, kde se mohou obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství. Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu na facebookové události a na webových stránkách: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

- Velikonoční zpověď s knězem z jiné farnosti proběhne v neděli 10.4. za týden, hned po křížové cestě od 17:45 do 19:00. Bude zpovídat farář z Ořechova, P. Jan Kotík. 

- Bohoslužby během Velikonoc nalezente ZDE, jsou také na nástěnce a ve farním zpravodaji.  

4. neděle postní 27.3., Moravany a Nebovidy 

- Prožíváme 4. neděli postní. 

- Dnes 27.3. odpoledne v 17:00 bude v Moravanech křížová cesta, kterou povede mládež.   

- V pondělí 28.3. v 13:00 bude mít v nebovidském kostele pohřeb paní Hana Smutná za Nebovid. 

- V úterý 29.3. v 15:00 bude mít v moravanském kostele pohřeb pan Petr Ruschka z Lískovce, původem z Moravan. 

- V sobotu 2.4. po večerní mši sv. v Nebovidech bude pobožnost na první sobotu v měsíci. Budeme to dělat 5 prvních sobot po sobě, abychom tak splnili prosbu Panny Marie z Fatimy, která nás o to žádala. Obětujeme to za mír ve světě, zejména na Ukrajině.  

- Pravidelná sobotní adorace v Moravanech se bude konat od příští soboty 2.4. od 20:00 do 21:00 hodin.  

- Paní Helena Velanová, katechetka a pastorační asistentka ve farnosti na Starém Brně, by ráda začala učit náboženství i na základní škole Horní, která do této farnosti patří ale je málo děti přihlášených na náboženství. Pokud máte děti na Horní v Brně a máte zájem o výuku náboženství, můžete ji kontaktovat.  

 

3. neděle postní 20.3., Moravany a Nebovidy 

- Dnes 20.3. prožíváme 3. neděli postní. 

- V pátek 25.3. bude Slavnost Zvěstování Páně. 

- V pátek 25.3. od 17:00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Všechny diecéze a farnosti jsou pozvány, aby se k této modlitbě připojily. 

Zvu vás tedy v pátek 25.3. v 17:00 do našeho kostela v Moravanech na přímý přenos této papežovy modlitby prostřednictvím internetu. Pak bude křížová cesta a mše sv. v 18:30. 

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17:00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

- Dnes odpoledne v 17:00 bude křížová cesta, kterou povede společenství manželů. Po ni se uskuteční na faře setkání společenství manželů. Hlídání dětí bude zajištěno.  

- V sobotu 26.3. v 19:00 nás čeká večer chval. Z tohoto důvodu se ruší tichá adorace v 19:30.  

- Na stolku vzadu kostela si můžete vzít zdarma další číslo Farního zpravodaje, v kterém najdete program velikonočních bohoslužeb a mnoho zajímavých příspěvků ze života naší farnosti a diecéze. 

- Děkuji za sbírku z minulé neděle na podporu celostátního setkání mládeže v Hradci Králové a na celosvětové setkání mládeže v srpnu v Lisabonu. V Moravanech 5 700 Kč, v Nebovidech 1 300 Kč. 

- Dnes je poslední den přihlašování na Dívčí olympiádu, která se bude konat v Telnici v sobotu 2.4. 2022 (kostel Sv. Jana Křitele, sokolovna, orlovna). Sraz v 8:00 hodin v kostele. Přihlášky jsou vzadu na stolku. 

- V neděli 27.3. za týden po mši sv. p. Kubova z Ostopovic bude prodávat potravinové produkty bratři trapistů z Nového Dvora. 

 

1. neděle postní 6.3., Moravany a Nebovidy

- Dnes 6.3. prožíváme 1. neděli postní. 

- Dnes odpoledne v 17:00 bude křížová cesta, kterou povedou maminky. Za týden v neděli 13.3. prosíme, aby si křížovou cestu vzali na starost senioři. 

- Křížové cesty během postní doby jsou v Moravanech v pátek vždy 35 min. přede mší svatou, tj. v 17:55 a v neděli v 17:00. 

- V tomto týdnu ve středu 9.3. a v pátek 11.3. v Moravanech bude Bohoslužba Slova, místo mše sv.  

- Podobně v sobotu 12.3. v 18:00 v Nebovidech, místo mše sv. bude Bohoslužba Slova. 

- Na stolku vzadu kostela si můžete vzít zdarma další číslo Farního zpravodaje, v kterém najdete program velikonočních bohoslužeb a mnoho zajímavých příspěvků ze života naší farnosti a diecéze. Ze srdce děkuji redakci časopisu a ostatním farníkům, kteří obětavě do něj píší.     

- Děkuji za sbírku z minulé neděle na pomoc Ukrajině. Sbírka v neděli 13.3. za týden bude určena na podporu celostátního setkání mládeže v Hradci Králové a na celosvětové setkání mládeže v srpnu v Lisabonu. 

- Od zítra 7.3. začne bydlet na faře Želešicích rodina s Ukrajiny, manželé s 3 malými dětmi. Ze srdce chci poděkovat farníkům z Moravan i ze Želešic za tak velkou obětavost v přípravě fary na přijetí těchto uprchlíků, a za veškeré finanční dary a na nákup nutného vybavení domu. 

- Děkuji také za vaše modlitby, zejména za modlitbu na adoraci 24 hodin z pátku na sobotu za mír ve světě a ukončení války na Ukrajině. 

- Poděkování patří také osobám, které neustávají v každodenní večerní modlitbě v 21:00 za naše nemocné, zejména za Petra Ruschku. Modlitba probíhá na internetu. Věřím v silu naších modliteb.

8. neděle v mezidobí, 27. 2. 2022, Moravany a Nebovidy 

- Dnes 27.2. prožíváme 8. neděli lit. mezidobí.

-  Dnes večer 27.2. v 18:00 zveme na setkání muže z naší farnosti. Setkání se bude konat na faře a chceme se opět věnovat otázkám synodální cesty, ke které nás pozval papež František.

- Ve středu 2.3., Popeleční středou, začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného půstu, kdy nejíme maso a dosyta se můžeme najíst jen jedenkrát za den. Veškeré naše odříkání můžeme obětovat za ukončení války a za mír na Ukrajině. Naši biskupové nás také vyzývají k tomu, abychom i obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

- Na Popeleční středu 2.3 bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Moravanech v 19:00 a v Želešicích v 17:30. 

- Dnes 27.2. se ve všech kostelích v Česku koná sbírka na pomoc obětem války na Ukrajině. Dary lze posílat i přímo na účet Charity České republiky 55660022/0800 (Česká spořitelna), s variabilním symbolem 104. Číslo účtu je dostupné v ohláškách na naším farním webu, na oficiálních stránkách ČBK a na farních nástěnkách. Na plakátku na nástěnce je také prosba o nabídku ubytování pro lidí, kteří utíkají před válkou a čísla telefonů, na které lze volat, pokud máme možnost někoho ubytovat, tel: 516 410 668, 737 234 078. 

- Křížové cesty během postní doby budou v Moravanech v pátek vždy 35 min. přede mší svatou, tj. v 17:55 a v neděli v 17:00. 

- Od příští neděle 6.3. mše sv. v Želešicích bude sloužena o 15 min. později, než doposud, tzn. v 10:45. 

- Zpověď se bude konat před každou mši sv. během týdne a v neděli. S tím, že už bude opět probíhat ve zpovědnici. Kdo bude chtít v zákristií, tak si musí o to říct. Můžete o zpověď také požádat v sobotu během tiché adorace od 20:00 do 20:30,pokud není zrovna večer chval.  

- Mše v Nebovidech (s nedělní platností) je každou sobotu v 18:00. 

- Vzadu kostela na stolku jsou k dispozici zdarma Průvodce postní dobou a misijní kalendáře. 

- Už tradičně Charita Rajhrad nám také připravila postní skládací kasičky.  

 

 7. neděle mezidobí – ohlášky 20.2.2022, Moravany a Nebovidy

 

- Dnes 20.2. prožíváme 7. neděli v mezidobí. V úterý 22.2. je Svátek Stolce sv. Petra a ve středu památka sv. Polykarpa. 

- V sobotu 26.2. večer místo tiché adorace se můžete těšit na večer chval. Na nástěnce najdete již nyní i všechny další termíny chválových večerů až do konce června.

- Za týden v neděli 27.2. bude sloužena mše sv. pro děti. 

- Ve čtvrtek 24.2. se uskuteční na faře v 19:00 setkání žen ohledně synody o synodalitě, kterou svolal papež František a prosí nás o naše zapojení se do ní. Zveme všechny ochotné ženy, nezávislé na věku. 

- Děkuji několika bratřím, kteří se zúčastnili synodní skupinky minulou neděli a v neděli 27.2. za týden vás opět zvu na faru, v 18:00. Je žádoucí, aby tentokrát přišlo více mužů, aby naše sdílení bylo objektivnější a bohatší. 

- Mše sv. během týdne v Moravanech budou ve středu a v pátek v 18:30.

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je pravidelná mše sv. s nedělní platností. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti v tomto týdnu bude jen ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu bude večer chval. 

- Dnešní sbírka 20.2., tzv. Haléř sv. Petra, se koná na celém světě a má pomoci lidem v nouzi. O využití vybrané částky rozhoduje svatý otec. 

 

 6. neděle mezidobí – ohlášky 13.2.2022

- Dnes 13.2. prožíváme 6. neděli v mezidobí. 

- Mše sv. během týdne v Moravanech budou ve středu a v pátek v 18:30.

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je pravidelná mše sv. s nedělní platností. 

- V tomto týdnu budou dodatečně dvě mše sv.: v pondělí v 18:00 se budu modlit za zemřelého v minulém týdnu p. Milana Petráše.

- v sobotu ve 14:00 bude v Nebovidech pohřeb pí. Zdeňky Bartlové. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti v tomto týdnu bude ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- Dnes večer 13.2. v 18:00 zveme na setkání muže z naší farnosti. Setkání se bude konat na faře a chceme se věnovat otázkám o synodální cestě, ke které nás pozval papež František.

- Za týden 20.2. bude sbírka, tzv. Haléř sv. Petra. Sbírka se koná na celém světě a má pomoci lidem v nouzi. O využití vybrané částky rozhoduje svatý otec. 

- Zveme také manželské páry na postní duchovní obnovu do kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Obnova začíná ve čtvrtek 3. března večer (je to čtvrtek hned po Popeleční středě) a končí v neděli 6. března obědem. Podrobné informace najdete na plakátcích vzadu v kostele a také na nástěnce. Na obnovu je třeba se přihlásit u manželů Šímových, a to do 15. února. 

 

 5. neděle mezidobí – ohlášky 6.2.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 6.2. prožíváme 5. neděli v mezidobí. 

- Mše sv. během týdne v Moravanech budou ve středu a v pátek v 18:30. 

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je vždycky mše sv. s nedělní platností. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti v tomto týdnu bude ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- Dnes večer 5.2. se uskuteční další setkání společenství manželů. Vzhledem k složité pandemické situaci proběhne online formou, začneme ve 20:30. Odkaz k připojení bude zaslán mailem. 

- Zveme manželské páry na postní duchovní obnovu do kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Obnova začíná ve čtvrtek 3. března večer (je to čtvrtek hned po Popeleční středě) a končí v neděli 6. března obědem. Podrobné informace najdete na plakátcích vzadu v kostele a také na nástěnce. Na obnovu je třeba se přihlásit u manželů Šímových, a to do 15. února. 

- V neděli 13.2. za týden v 18:00 večer zveme na setkání může z naší farnosti. Setkání se bude konat na faře a chceme se věnovat otázkám o synodální cestě, ke které nás pozval papež František. 

 

 4. neděle mezidobí – ohlášky 30.1.-6.2.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 30.1. prožíváme 4. neděli v mezidobí. Zítra 31.1. bude památka sv. Jana Boska, ve středu 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu a v sobotu 5.2. památka sv. Agáty.  

- Na tento pátek 5.2. připadá první pátek v měsíci. V pátek po mši bude dodatečná adorace před Nejsvětější svátosti a modlitba zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.   

- Mše sv. během týdne budou ve středu a v pátek v 18:30. 

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je vždycky mše sv. s nedělní platností. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti v tomto týdnu bude ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- V neděli 5.2. za týden se uskuteční další setkání společenství manželů. Vzhledem k složité pandemické situaci proběhne online formou, začneme ve 20:30. Odkaz k připojení bude zaslán mailem. V případě, že mezi příjemci mailů společenství manželů dosud nejste, můžete o to požádat napsáním na farní email uvedený na webových stránkách farnosti Moravany (moravany@dieceze.cz). 

- Zveme manželské páry na postní duchovní obnovu do kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Obnova začíná ve čtvrtek 3. března večer (je to čtvrtek hned po Popeleční středě) a končí v neděli 6. března obědem. Podrobné informace najdete na plakátcích vzadu v kostele a také na nástěnce. Na obnovu je třeba se přihlásit u manželů Šímových, a to do 15. února. 

 

3. neděle mezidobí – ohlášky 23.1.-30.1.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 23.1. prožíváme 3. neděli v mezidobí: Neděli Božího Slova. Zítra 24.1. je památka sv. Františka Saleského, v úterý  Svátek Obrácení sv. Pavla, ve středu památka sv. Timoteje a Tita, a v pátek památka sv. Tomáše Akvinského

- Od úterý 18.1. do úterý 25.1. se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Připojme se k této modlitbě. 

- Mše sv. během týdne budou ve středu a v pátek v 18:30. 

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je vždycky mše sv. s nedělní platnosti. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti v tomto týdnu bude jen ve středu hned po mši sv. (20 min.) 

- V sobotu 29.1. místo adorace se můžete těšit na večer chvál, v moravanském kostele od 19:00. 

- Zveme manželské páry na postní duchovní obnovu do kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Obnova začíná ve čtvrtek 3. března večer (je to čtvrtek hned po Popeleční středě) a končí v neděli 6. března obědem. Podrobné informace najdete na plakátcích vzadu v kostele a také na nástěnce. Na obnovu je třeba se přihlásit u manželů Šímových, a to do 15. února. 

- Tříkrálová sbírka v Moravanech vynesla 133 609 Kč, v Nebovidech 21 663 Kč. Ze srdce děkujeme koledníkům a dobrodincům. 

- Dnes je Neděle Božího Slova a paní katechetka Radka Slavíková připravila pro nás Slovo Boží na malých lístcích. Děti je obdrží po mši sv. od paní katechetky a mládež i dospěli si je mohou sami vyzvednout na stolku vzadu kostela. 

 

 2. neděle mezidobí – ohlášky 16.1.-23.1.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 16.1. prožíváme 2. neděli v mezidobí. V pondělí je památka sv. Antonína, opata a v úterý památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů. 

- Od úterý 18.1. do úterý 25.1. se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Připojme se k této modlitbě. 

- Na třetí neděli v liturgickém mezidobí připadá Neděle Božího slova, ustanovená papežem Františkem v roce 2019, a je to už v neděli 23.1. za týden. Z rozhodnutí ČBK tento den se bude konat sbírka na Bibli. Její výnos bude rozdělen stejným dílem mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. 

- Mše sv. během týdne budou ve středu a v pátek v 18:30. 

- V sobotu Nebovidech, v 18:00, je vždycky mše sv. s nedělní platnosti. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti proběhne jako obvykle ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu večer (od 19:30 do 20:30). 

- Zveme manželské páry na postní duchovní obnovu do kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Obnova začíná ve čtvrtek 3. března večer (je to čtvrtek hned po Popeleční středě) a končí v neděli 6. března obědem. Podrobné informace najdete na plakátcích vzadu v kostele a také na nástěnce. Na obnovu je třeba se přihlásit u manželů Šímových, a to do 15. února. 

- Letos v prosince si budeme připomínat 245. výročí založení Biskupství brněnského. Již nyní můžeme vstoupit do jubilejního roku a přemýšlet jakým ještě způsobem, kromě modlitby, můžeme vyjádřit Bohu naši vděčnost za udělené milosti a přispět k prohloubení vzájemné „diecézní sounáležitosti“. Otec biskup Vojtěch nám k tomu napsal Pastýřský list „Rodina, farnost , diecéze“.

 

Svátek Křtu Páně – ohlášky 9.1.-16.1.2022, Moravany a Nebovidy

- Dnes 9.1. prožíváme Svátek Křtu Páně a jím končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí. 

- Mše sv. během týdne budou ve středu a v pátek v 18:30.

- Děkuji, že někteří z vás využívají sobotní nabídky mše sv. s nedělní platností v Nebovidech v 18:00, když nemohou být v neděli na mši sv. v Moravanech.

- Děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za jejích obětavou službu dobré věci. Máme také poděkování od otce biskupa Vojtěcha, který nám k tomu napsal své slovo. 

- Od pátku 14.1. do neděle 16.1. se bude konat duchovní obnova pro hnutí Modlitby matek. Část programu proběhne i v našem moravanském kostele: v 18:15 zahájení duchovní obnovy, v 18:30 mše sv., slovo národní koordinátorky MM, p. Markéty Klímové, svědectví a 15 -ti min. adorace.  

- Za týden v neděli 16.1. bude sloužena mše sv. pro děti. 

- Ticha adorace Nejsvětější svátosti proběhne jako obvykle ve středu hned po mši sv. (20 min.) a v sobotu večer (od 19:30 do 20:30). 

- Rádi bychom ve farnosti obnovili pravidelná setkávání Společenství mužů s frekvencí jednou měsíčně, na kterých by se pracovalo i na tématech Synody o synodalitě. Budu rád, když se muži tomu vyjádři a pak případně navrhněme společně nějaké datum setkání.   

- Druhé pozvání. Můžete se zapojit do intenzivní postní duchovní formace pro muže s názvem Exodus 90. Podrobnější informace získáte u p. Jiřího Šimy anebo p. Lukáše Bobeka. Trvá 90 dni. Měla by začít už 17.1., aby pak skončila na Velikonoce. Informativní setkání ohledně setkávání mužů i programu Exodus 90 proběhne tuto středu 12.1. po večerní mši s adorací, tedy kolem 19:30.

 
 

2.neděle po Narození Páně, 2. 1. 2022

- Dnes 2. 1. 2022 slavíme 2. neděli po Narození Páně. 

- Další mše sv. bude ve středu 5. 1. v 18:30.

- Na čtvrtek 6. 1. připadá Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Mše bude sloužena v 19:00 v Moravanech a 17:45 v Želešicích. 

- Mše sv. ve čtvrtek na Slavnost Zjevení Páně bude obětovaná za koledníky Tříkrálové sbírky, za ty které navštíví a za dobrodince.

- Na Tříkrálovou sbírku v Moravanech bude možné přispět od 6. 1. 2022 do 16. 1. 2022 do kasičky v kostele, v obchodě a v cukrárně Tarta. Skupinky koledníků budou navštěvovat domácnosti od pátku 7. 1. do neděle 9. 1. 2022. Bylo by dobré, aby se jednalo o děti z jedné rodiny nebo z jedné třídy. Kdo z rodičů nebo z mládeže nad 15 let by byl ochoten doprovázet koledníky, kontaktujte prosím p. Oldřišku Langáškovou.    

- Tříkrálová sbírka v Nebovidech proběhne v neděli 9. 1., koledníci navštíví domácnosti kolem poledne, max. do 15:00.   

- V pátek 7. 1. mše sv. bude bez změn, v 18:30. 

- V příštím týdnu od pátku 14.1. do neděle 16.1. se bude konat duchovní obnova pro hnutí Modlitby matek. Část programu proběhne i v našem moravanském kostele: v 18:15 zahájení duchovní obnovy, v 18:30 mše sv., slovo národní koordinátorky MM, p. Markéty Klímové, svědectví a 15 -ti min. adorace.  

- Ve středu hned po mši (20 min.) a sobotu 8. 1. večer (od 19:30 do 20:30) ticha adorace Nejsvětější svátosti. 

 

4. Neděle adventní a vánoční svátky, Moravany a Nebovidy

Program vánočních bohoslužeb ZDE
 
- Dnes 19. 12. prožíváme 4. adventní neděli. 
 
- V pátek 24. 12. je Štědrý den a začíná oslava vánočních svátků. Budou slouženy tři mše svaté. První v Moravanech z vánoční vigilie v 15:30 (zaměřená pro děti), druhá v Želešicích v 17:00 a půlnoční v 23:00 v Moravanech.
 
- Ve sobotu 25. 12. na Slavnost Narození Páně a v neděli 26. 12. na Svátek sv. Štěpána budou slouženy mše sv. ve všech naších kostelích: v 9:00 v Moravanech, v 10:30 v Želešicích, v 18:00 v Nebovidech. 
 
- V neděli 26. 12. je Svátek sv. Štěpána ale kvůli tomu, že připadá na neděli, bude se tento den konat liturgická oslava Svátku Svaté Rodiny, který se obvykle slaví v neděli v oktávu Narození Páně. 
 
- V neděli 26. 12., o Svátku Svaté Rodiny, se bude konat na všech mších sv. obnova manželských slibů. 
 
- Dodatečná zpověď před vánočními svátky se bude konat v Moravanech dnes 19. 12. večer od 18:00 do 19:00 a ve středu 22. 12. před večerní mši sv. a pak ještě po mši. Během zpovědi bude vystavená Nejsvětější svátost oltářní. 
 
- Svátost smíření v Želešicích bude možné přijmout ve čtvrtek 23. 12. před mši svatou od 17:30 do 18:00 a po večerní mši svaté, cca od 18:30 do 19:15. 
- V sobotu 25. 12. nebude v Moravanech večerní adorace.
 
- Jsou k dispozici vánoční oplátky, vzadu na stolku. V jednom balení je 10 ks a stojí 30 Kč.  
 
- Děti mají vzadu na nástěnce nový úkol a za splněné úkoly ať si nezapomenou dát hvězdičky.  
 
- V zákristii lze zapisovat úmysly mši svatých na nový rok.  
 
- Betlémské světlo v moravanském kostele bude dostupné ve středu 22. 12. před mši sv. od 18:00 do 18:30, a po mši svaté cca od 19:00 do 19:30. Také v pátek 24. 12. od 10:00 do 15:30, za mříží v kostele. 
 
- Betlémské světlo v nebovidském kostele si budete moci opatřit 24.12. dopoledne v předsíni kostela, od 9:00 do 12:00.  
 
Možnost návštěvy betlémů: 
Moravany  25. 12. od 14:00 – 18:00,  26. 12. od 14:00 – 18:00. 
Želešice  25. 12. od 14:30 – 16:00,  26. 12. od 14:30 – 16:00.
Nebovidy  25. 12. od 17:00 – 18:00,  26. 12. od 17:00 – 18:00. 
 

3. Neděle adventní, 12. 12. 2021, Moravany a Nebovidy

 
- Prožíváme 3. adventní neděli. Zítra 13.12. je památka sv. Lucie a v úterý 14.12. památka sv. Jana od Kříže.
 
- Ve středu 15.12. místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, po ní bude následovat adorace Nejsvětější svátosti. 
 
- V sobotu 18.12. se můžete v Moravanech těšit na večer chvál. Začne v 19:00. Bude místo tiché adorace, která se obvyklé koná v sobotu.  
 
- Program vánočních bohoslužeb je už na nástěnce a na farním webu. Časy konání bohoslužeb jsou stejné jako obvykle, výjimkou je Štědrý den 24.12. Tento den budou slouženy tři mše svaté. První bude v Moravanech z vánoční vigilie už v 15:30 (zaměřená pro děti), druhá v Želešicích v 17:00 a půlnoční v 23:00 v Moravanech. 
 
- Podmínky účasti na bohoslužbách, co se týče pandemie, zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, používání dezinfekce rukou a povinnost nošení respirátorů. Kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.
 
- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po Bohoslužbě Slova a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 
 
- O svátost smíření lze v tomto týdnu požádat v pátek před mši svatou a v sobotu během večerní adorace od 20:00 – 20:30. V jiném čase po předchozí domluvě.                             
                                                          
- Bohoslužby v tomto týdnu: ve středu v 18:30 Bohoslužba Slova, v pátek v 18:30 mše sv., v neděli v 9:00 mše sv. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (mše s nedělní platností). 
 
Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.
 

2. Neděle adventní, 5. 12. 2021, Moravany a Nebovidy

 
- Prožíváme 2. adventní neděli. Zítra 6.12. je památka sv. Mikuláše, v úterý 7.11. sv. Ambrože a ve středu 8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 
 
- Na tuto slavnost 8.12 mše sv. v Moravanech bude sloužena ve středu, v 18:30 jako obvykle. 
 
- Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, patronátní svátek kostela v Želešicích, budeme tam slavit v neděli 12.12. za týden. 
- Dnes 5.12. v 17:00 v kostele se děti mohou těšit na sv. Mikuláše. Hned potom proběhne setkání společenství manželů, také v kostele. Dětí v tom čase budou mít možnost být na faře.  
 
- Program vánočních bohoslužeb je už na nástěnce a na farním webu - více ZDE. Časy konání bohoslužeb jsou stejné jako obvykle, výjimkou je Štědrý den 24.12. Tento den budou slouženy tři mše svaté. První bude v Moravanech z vánoční vigilie už v 15:30 (zaměřená pro děti), druhá v Želešicích v 17:00 a půlnoční v 23:00 v Moravanech. 
 
- Podmínky účasti na bohoslužbách, co se týče pandemie, zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, používání dezinfekce rukou a povinnost nošení respirátorů. Kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.
 
- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 
 
- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30. V jiném čase po předchozí domluvě.                                                                                       
- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 
 
Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.
 
 

34. neděle v mezidobí, 21.11., Krista Krále

- Dnes 21. 11. prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále a končí starý liturgický rok. Za týden vstupujeme do nového církevního roku, který otevírá první adventní neděle a bohoslužba začne požehnáním adventního věnce. Můžete si přinést k posvěcení i vaše adventní věnce. 

- Na tento týden připadá liturgická vzpomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky nebovidského kostela. Slavnostní „mše svatá při svíčkách“ se však kvůli epidemii koronaviru nebude konat. Ruší se také v Nebovidech večer chval, který měl následovat hned po této mši svaté 27.11. 

- V sobotu 27.11. v 18:00 bude v Nebovidech mše svatá z 1. adventní neděle, s nedělní platností.  

- Večer chvál 27.11. se bude konat v Moravanech v 19:00. Je tam trochu větší kostel než v Nebovidech.   

- Kvůli nepřiznivé epidemiologické situaci se také ruší Farní ples plánovaný na únor 2022. Můžete se těšit na další termín 21.1.2023. 

- Děkuji za modlitbu během adoračního dne naši farnosti, který se konal v uplynulý pátek 19.11.

- Za týden v neděli 28.11. po mši sv. paní Marie Kubová z Ostopovic bude nabízet potravinové produkty bratři trapistů z opatství v Novém Dvoře.

- Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit od zítřka 22.11. Podmínky účasti na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. 

- Na tuto středu 24.11. připadá tzv. červená středa. Je to den, kdy si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Tímto způsobem budou osvětleny i některé kostely. K této akci se letos připojí i Nebovidy.  

 

33. neděle v mezidobí, 14.11.-21.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

 

- Dnes 14.11. máme 33. neděli liturgického mezidobí. Příští neděli Slavností Ježíše Krista Krále končí starý liturgický rok a za dva týdny začíná už advent - příprava na Vánoce. Ve středu 17.11. bude památka sv. Alžběty uherské. 

- Odpustky pro duše v očistci můžeme získávat do konce listopadu (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- V neděli 21. listopadu na Slavnost Krista Krále bude navíc ještě jedna mše svatá v Nebovidech v 11:00, kterou bude sloužit P. Vojtěch Šíma a koná se z důvodu oslavy v rodině Šímově. Všichni jste i na tuto mši svatou srdečně zváni.

- V neděli 21.11. za týden bude v Moravanech mše sv. pro děti. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou a dle možnosti i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.                                                                                      

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu 20.11. v 18:00 (s nedělní platností) i výjimečně příští neděli 21.11. v 11:00. 

- Na základě nepříznivé epidemiologické situace byl zrušen farní ples 2022. Můžete se těšit na další termín 21.1.2023.

- Adorační den se koná v pá 19.11. - zapisujte se do tabulky ZDE

 

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 
 

32. neděle v mezidobí, 7.11.-14.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

 

- Dnes 7.11. máme 32. neděli liturgického mezidobí. V út 9.11. Svát. Posvěcení lateránské baziliky, ve středu 10.11. Pam. sv. Lva Velikého, v pátek 12.11. Pam. sv. Josafata, v sobotu 13.11. Pam. sv. Anežky České. 

- Do 8.11. můžeme ještě získávat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- Společná modlitba za zemřelé na moravanském hřbitově se bude konat dnes 7.11 odpoledne v 16:00.   

- Dnešní 7.11. společenství manželů se bude konat online v 20:30. 

- Děkuji ze srdce za včerejší 6.11. brigádu na farním dvoře. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou a dle možnosti i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.                                                                                      

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech vždy v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 

31. neděle v mezidobí, 31.10.-7.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 31.10. máme 31. neděli liturgického mezidobí. 

- Zítra 1.11. je Slav. Všech svatých a v úterý 2.11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky). Mše svaté tyto dny budou slouženy v Želešicích v 17:45, v Moravanech 19:00.                                     

- Od 1. – 8.11. můžeme získávat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- Společná modlitba na hřbitově za zemřelé se bude konat příští neděli 7.11.: v Želešicích hned po mši svaté, cca v 11:30 a v Moravanech odpoledne v 16:00.   

- Za týden v neděli 7.11. v 17:00 zveme manželské páry na setkání společenství manželů. Sejdeme se nejdříve v kostele a pak na faře. 

- V sobotu 6.11. v 9:00 chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou, kromě tohoto pondělí a úterý, protože je před tím mše sv. v Želešicích. Dle možnosti lze přistoupit ke zpovědi i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.    

30. neděle v mezidobí, 24.10.-2.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 24.10. máme 30. neděli liturgického mezidobí, ve čtvrtek 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. 

- Na pondělí 1.11. příštího týdne připadá Slav. Všech svatých a na úterý 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky). Mše svaté tyto dny budou slouženy v Želešicích v 17:45, v Moravanech 19:00. 

- 10.10. proběhlo v Římě slavnostní zahájení papežem Františkem synody o synodalitě, která skončí na podzim roku 2023. 17.10. toto zahájení proběhlo na úrovní jednotlivých diecézí ve všech katedrálách světa a ve všech farních kostelích. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více informaci o synodě najdete na webu České biskupské konference (ČBK): https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem, na stránkách biskupství brněnského a částečně na farním webu. 

- V sobotu 6.11. v 9:00 chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 hod.          

- Mše sv. v tomto týdnu (24.10.-31.10.): ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

29. neděle v mezidobí, 17.10.-24.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 17.10. máme 29. neděli liturgického mezidobí, zítra bude svátek sv. Lukáše - evangelisty a v pátek 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II - papeže. 

- Za týden v neděli 24.10., ve všech farnostech na celém světě, se slaví tzv. Misijní neděle. Budeme se modlit za misie a peníze, které se při bohoslužbách vyberou, zůstanou odeslány na podporu základní světové misijní činnosti Církve. 

- Před týdnem proběhlo v Římě slavnostní zahájení papežem Františkem synody o synodalitě, která skončí na podzim roku 2023. Dnes 17.10. toto zahájení probíhá na úrovní jednotlivých diecézí ve všech katedrálách světa. Součásti diecézí jsou farnosti, proto i my jsme pozvání do tohoto synodálního procesu. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více informaci o synodě najdete na webu České biskupské konference (ČBK): https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem, na stránkách biskupství brněnského a částečně na farním webu. 

- V sobotu 6.11. chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Ve středu 20.10. chci pozvat na setkání pastorační radu moravanské farnosti. Setkání se uskuteční na faře v 19:30.   

- V sobotu 23.10. zveme na další večer chval. Bude v moravanském kostele v 19:00.    

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 h. 

- Mše sv. v tomto týdnu (17.10.-24.10.): ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

 

27. neděle v mezidobí, 3.10.-10.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 3.10. máme 27. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Františka z Assisi, v úterý sv. Faustyny Kowalské a ve čtvrtek Panny Marie Růžencové. 

- Po delší přestávce opět chceme začít pravidelná setkávání společenství manželů. Nejbližší setkání se uskuteční příští neděli 10.10. v 17:00, místo bude upřesněno (nejspíš bude na faře). Zveme i nové manželské páry. Na setkání se můžete těšit na společnou modlitbu, povídání na témata tykající se rodinného a manželského života a také na agapé.  

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 h. 

- Mše sv. v tomto týdnu (3.10.-10.10.): v pátek v 18:30 a v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). Ve středu 6.10. bude v Moravanech Bohoslužba Slova místo mše svaté. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 

- Teologické večery 7.10.2021. Od 17.30 hodin nabízíme přednášku doc. Dr. Petra Marečka,Th.D. s názvem Samaritánka, žena, která je v rozhovoru s Ježíšem vedena k postupnému poznání víry, o níž okamžitě vydává misijní svědectví.

Od 18.45 hodin se bude možné s doc. Ing. Dr. Pavlem Kopečkem, Th.D. zamýšlet nad tématem s názvem Liturgie v době pandemie covid-19? 

Večer se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2.

Více podrobností i k dalším večerům najdete na webu Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/category/aktuality/

 

26. neděle v mezidobí, 26.9.-3.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 26.9. máme 26. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Vincence z Paula, kněze. V úterý nás čeká slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti - je to doporučený svátek. Ve středu bude svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. V pátek památka sv Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V sobotu památka svatých andělů strážných. 
 
- V úterý 28.9. v 10:00, na slavnost sv. Václava, bude v naším moravanském kostele sloužena poutní mše svatá. Po mši sv. se uskuteční před kostelem malé agapé a můžeme spolu strávit chvíli času. Budou tedy vítány nějaké dobroty k jídlu: co si přineseme to si sníme :-). Předem bude zajištěno jen pití.   
 
- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 
 
- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. V pátek 1.10. bude adorace na první pátek v měsíci.  
 
- Mše sv. v tomto týdnu (26.9.-3.10.): v úterý v 10:00, ve středu a v pátek v 18:30, a v neděli za týden v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00. 
 
- Máme k dispozici další číslo farního časopisu. Děkuji redakci za příspěvky! 
 
- Farnost Pozořice pořádá zajímavou přednášku na téma: Překážky trvalého vztahu. Je to přednáška hlavně pro manželé. Uskuteční se v neděli 3.10. za týden v 16:00 v Dělnickým domu, Pozořice – Jezera. Podrobnosti najdete na nástěnce a webu farnosti Pozořice. 
 
- Na nástěnce máme plakát ohledně Fondu PULS a donátorství, a otec biskup Vojtěch nám k tomu ještě napsal své slovo. 
 
 

25. neděle v mezidobí, 19.9.-26.9.2021

- Dnes 19.9. máme 25. neděli liturgického mezidobí. V pondělí 20.9. bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a Pavla Chong Cha-sanga a druhů mučedníků. V úterý 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek 22.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. 

- Tuto sobotu 25.9. nebude v Nebovidech sloužena mše svatá. Bude přeložena na neděli 26.9. na 14:45. 

- V minulém týdnu zemřely v naši farnosti dvě osoby. Paní Vlasta Černohorská  z Nebovid a pan Jiří Hanáček z Moravan. Paní Černohorská měla pohřeb v sobotu 18.9. v Nebovidech. Věčné odpočinutí dej jim, Pane! 

- Po delší pauze bychom rádi obnovili v naší farnosti večery chval. První z nich proběhne už tuto sobotu 25. září, jako vždy od 19 hodin v našem farním kostele sv. Václava. Těší se na vás chválová kapela a především Ten, koho chceme a máme chválit!

- V úterý 28.9. bude Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti. Na poutní mši sv. se můžete těšit v 10:00. 

- 10.08.2021 zemřel v Kalifornii v USA biskup Mons. ThDr. Petr ESTERKA. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24.9. 2021 v 9:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši svaté. V sobotu večer od 19:00 místo pravidelné adorace bude večer chval.

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli za týden (28.9.) už beze změn v 9:00.

 

24. neděle v mezidobí, 12.9.-19.9.2020 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 12.9. máme 24. neděli liturgického mezidobí. V pondělí 13.9. bude památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. V úterý 14.9. svátek Povýšení svatého kříže. Ve středu 15.9. památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice. 

- V neděli za týden 19.9. v 10:30 se bude konat v kostele v Moravanech 1. svaté přijímání děti z naši farnosti. Z tohoto důvodu mše v 9:00 nebude sloužena. V 9:00 bude mše v Želešicích.

- V sobotu 25.9. za dva týdny nebude v Nebovidech sloužená mše svatá. Bude přeložená na neděli 26.9. na 14:45. 

- Výuka náboženství ve škole. Náboženství 1. třídy bude probíhat vždy v pondělí po obědě od 12:30. Náboženství 2. a 3. třídy bude v pondělí od 13:00 (1.-3. třídu vyučuje R. Slavíková). Náboženství 4. a 5. třídy bude ve středu od 15:00 (vyučuje M. Ryšavá). Výuka začne v posledním týdnu v září. Přihlášky na náboženství jsou k dispozici v kostele i ve škole. 

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se také mohou přihlásit a budou mít setkání na faře. 

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli za týden (19.9.) v 10:30.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele je: ve středu 20 min. po mši svaté a v sobotu večer od 19:30 do 20:30. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhle úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč.

 

22. neděle v mezidobí, 29. 8. 2020

- Dnes 29.8. máme 22. neděli liturgického mezidobí a v pátek 3.9.  bude památka sv. Řehoře Velikého. Na tento týden připadá také první pátek a první sobota v měsíci.  

- Letos se v červenci kvůli pandemii nekonalo první svaté přijímání dětí z naší farnosti. Chceme ho udělat v neděli 19.9. Zvu tedy děti a rodiče (nebo alespoň jednoho z rodičů) na přípravné setkání, které se bude konat příští neděli 5.9. v 17:00 na faře. Na dalších setkáních se pak domluvíme společně s rodiči v neděli za týden.  

- V neděli 5.9. za týden se budeme modlit za požehnání pro děti a učitele v novém školním roce. Děti si mohou také přinést k požehnání školní aktovky či školní pomůcky. 

- Výuka náboženství pro první až pátou třídu bude probíhat ve škole. Podrobnosti ještě upřesníme. Prosím rodiče o vyplnění přihlášek, které budou dostupné ve škole, u paní katechetky Rady Slavíkové a paní katechetky Marie Ryšavé.    

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se mohou přihlásit u mě (u o. Mariusze). Setkání budeme mít na faře. 

- Mše sv. v tomto týdnu budou beze změn: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli v 9:00.

- Příležitost k adoraci NS v moravanském kostele budete mít v tomto týdnu ve středu a pátek po mši sv. a v sobotu večer od 19:30 do 20:30. 

- Tuto sobotu 4.9. v 13:30 plánujeme generální úklid kostela. Prosíme o pomoc muže i ženy, případně mládež. 

 

20. neděle v mezidobí - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 15. 8. - 22. 8. 2021, Moravany a Nebovidy 

Dnes 15.8. prožíváme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
    • V pátek 20.8. bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
    • V sobotu 21.8. památka sv. Pia X., papeže 
  • Dnes 15. 8. prožíváme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  • V pátek 20. 8. bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • V sobotu 21. 8. památka sv. Pia X., papeže 

- Dnes 15. 8. se koná v Želešicích v tradiční poutní mše sv. – tzv. Květinová pouť s žehnáním květin a bylin. Mše je sloužena v 10:30. Součástí slavení je nádherná květinová výstava v kostele. Kostel bude během dne otevřený. V 18:00 se můžete těšit na večerní modlitbu se zpěvem chvál.

- Tento pátek 20. 8. oslaví své 75. narozeniny náš biskup Vojtěch Cikrle. Za svých 75 let života poděkuje při slavení mše sv. ve čtvrtek 19. 8. v 11:00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Poděkujme Bohu za jeho službu a prosme v modlitbách za požehnání do dalších let. 

- Tuto sobotu 21. 8. v kostele sv. Jakuba v Brně hodlají uzavřít svátost manželství Tereza Jeřábková z Nebovid a Miloš Švestka z Moravan. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření sňatku, je povinen to oznámit na faře. Pamatujme na tyto snoubence v naších modlitbách. 

- V tomto týdnu v sobotu 21. 8. obec Nebovidy pořádá Babské hody (na prostranství u kostela). Z tohoto důvodu se ruší večerní mše svatá v 18:00. Mše bude sloužená následující den, v neděli 22. 8. v 14:45. 

- Od pondělí 16.8. do pátku 20. 8. jedeme s mládeží do Polska a do Vysokých Tater na polské straně. Přihlásilo se 16 osob. Prosíme o modlitbu.  

- Farnost Ořechov srdečně zve na setkání s misionáři z Bulharska. Jedna se o neformální setkání a povídání o misijním životě v Bulharsku, doprovázené   videoprezentací. Uskuteční se na faře u kostela Všech svatých příští neděli 22. 8. v 10:00 (hned po mši sv., která tam je v 9:15).

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu (15. 8. – 22. 8.): neděle v 9:00, pátek v 18:30, ve středu Bohoslužba Slova v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: mše v sobotu 21. 8. není. Místo toho je v neděli 22. 8. v 14:45

 

13. neděle v mezidobí, 27.6.2021, Moravany a Nebovidy   

- „Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Prosím také dobrovolníky, zdravotníky a   všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy. V modlitbě spojený biskup Vojtěch Cikrle“.

- Avizovaná sbírka na bohoslovce, která se měla konat dnes 27.6. je přeložená na příští neděli 4.7.

- Od července 2021 bude v Nebovidech sloužena mše sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- Dnes 27.6. je neděle 13. neděle mezidobí.

- Pondělí, 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

- Úterý, 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, mše v Moravanech v 18:30

- Sobota, 3.7. svátek sv. Tomáše

- Pondělí, 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše v Moravanech v 10:00.

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu: neděle v 9:00, úterý, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: od července 2021 každou sobotu v 18:00.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

12. neděle v mezidobí, 20.6.2021, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 20.6. prožíváme 12. neděli v mezidobí.

- Od července 2021 bude v Nebovidech sloužena mše sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- Letošní pěší pouť mužů z Koclířova do Neratova k Panně Marii Nanebevzaté začíná už tento čtvrtek 24.6.2021, ale je možné přijet do Koclířova již ve středu 23.6. navečer. Odjezd do Koclířova bude hromadně auty od kostela v Moravanech (ve středu zhruba v 18:30, ve čtvrtek v 9:00). Kdo ještě není přihlášen, ať tak učiní co nejdříve. Buď u mě nebo Jiřího Šímy, tel. 602 600 217.

- Mše sv. během týdne ve středu a v pátek budou slouženy bez změn v 18:30. V sobotu 26.6. večer už mše sv. nebude.

- V pondělí 21.6. v 17:00 bude setkání osob, které se připravuji na přijetí svátosti biřmování.

- Od 1. do 3.7. proběhne v klášteře sester v Rajhradě duchovní obnova, kterou povede P. Miloslav Kabrada. Podrobnosti najdete na nástěnce a webu sester z Rajhradu. 

- Máme k dispozici prázdninové číslo Farního zpravodaje. Velmi děkuji redakci za obětavou práci.

- Sbírka za týden v neděli 27.6. bude určená pro bohoslovce.

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu: neděle v 9:00, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45 (od července 2021 bude každou sobotu v 18:00, v neděli už nebude).

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

10. neděle v mezidobí, Boží Tělo - 6.6.2021 Moravany a Nebovidy   

 

- Dnes 6.6. prožíváme Slavnost Těla a Krve Páně.

- V pátek 11.6. bude Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

- V sobotu 12.6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 

- V pondělí 7.6. na faře v 17:00 bude příprava dospělých na biřmování.

- Od července 2021 bude v Nebovidech  sloužena mše svatá v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mší svatých.

 

 

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45 (od července 2021 bude každou sobotu v 18:00, v neděli už nebude).

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 19:45, sobota 17:45 – 18:25.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

30.5.2021 - Slavnost Nejsvětější Trojice, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 30.5. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice.

- Zítra 31.5. je Svátek Navštívení Panny Marie. V Moravanech v 18:30 bude sloužená mše sv.

- V úterý 1.6. bude památka sv. Justina, mučedníka.

- Ve čtvrtek 3.6. Slavnost Těla a krve Páně. V naších farnostech ji oslavíme v neděli 6.6. za týden.

- Na tento pátek 4.5. připadá první pátek v měsíci. Po mši v Moravanech bude adorace NS.

- V sobotu 5.6. nás čeká památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

- V sobotu 5.6. Obec Moravany pořádá Den pro rodinu (v rámci Dětského dne). Bude několik zábavných stanovišti pro děti. Jedno z nich bude na faře, ve farním sklepu. Podrobnější informace najdete na webu obce Moravany.

- Děkuji za skvělou organizaci Noci kostelů v Nebovidech: zejména p. Milanovi Mojžíšovi, manželům Šimovým a p. Radce Slavíkové.

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých.

Mše svaté v Moravanech:                                                                                 

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), pondělí, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 19:45, sobota 17:45 – 18:25.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

7. neděle velikonoční

Prožíváme 7. neděli velikonoční (16.5.). Dnes máme také Svátek sv. Jana Nepomuckého. Za týden Slav. Seslání Ducha svatého končí velikonoční doba.

Na tuto slavnost se můžeme připravovat modlitbou noveny k Duchu svatému. Můžete se ji modlit doma v rodinách nebo přijmout pozvání ke každodenní společné modlitbě v kostele v Moravanech v 19:15. Pokud je zrovna některý den sloužená večerní mše sv., novenu se modlíme hned po mši. Novenu najdete také na webu https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu . V neděli je ranní mše sv., ale novenu se pomodlíme jako každý den až večer.

Přímo před Slavností Seslání Ducha svatého rádi bychom vytvořili nepřetržitý proud modliteb, a to od soboty 22.5. od 9.00 h ráno do neděle 23.5. do 9.00 h ráno a sjednotili se v modlitbách v kostele před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Během 24 hodin ve dne i v noci bychom svolávali Ducha svatého do našich životů i pro celou naši zem. Pokud byste se chtěli připojit k této nepřetržité adoraci, zapište se prosím do tabulky, kterou najdete zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nyGqx87mlO6qnqafAthycp6Mf_fbz07ChiUtuTJ5Nss/edit#gid=0 . Pomozme v tom přihlašování také starším osobám, které nepoužívají internet.  

Ve čtvrtek 20.5. bude památka sv. Klementa Marie Hoffbauera.

Sbírka za týden v neděli 23.5. bude určená na charitativní účely.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25.   

V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých. 

 

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Prožíváme 6. neděli velikonoční (9.5.), která je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným.

Dnes je Den matek! Pro mnohé z nás maminky jsou těmi nejdůležitějšími osobami v životě. Poděkujme Bohu za jejích lásku k nám a projevme jim svou vděčnost.

Ve čtvrtek 13.5. bude Slavnost Nanebevstoupení Páně a památka Panny Marie Fatimské.

V pátek 14.5. Svátek sv. Matěje

Za týden 16.5. bude 7. neděle velikonoční a Svátek sv. Jana Nepomuckého.

Ve čtvrtek 13.5., na Slavnost Nanebevstoupení Páně, bude sloužená dodatečná mše sv. v Moravanech v 19:15.

Současná epidemiologická situace už umožňuje pěší poutě většího počtu osob s dodržováním patřičných opatření (skupina ne větší než 20 osob, respirátory a odstupy). Rádi bychom i v letošním roce uskutečnili farní pěší pouť z Osové Bítýšky do Křižanova a společně se pomodlili na přímluvu sv. Zdislavy za naše rodiny. Pouť byla by už v tuto sobotu 15.5.2021. Ráno bychom společně vyšli v 9 h z Osové Bítýšky a v Křižanově by byla mše svatá cca v 13 h. Pokud máte zájem, přihlaste se prosím co nejdříve, nejpozději do zítra 10.5. Přihlásit se můžete telefonicky u p. Jiřího Šimy (602 600 217) nebo na emailovou adresu: j.v.sima@seznam.cz

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25.   V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých.  

 

4.neděle velikonoční – od 24.4. do 2.5.2021

"Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanorouška), rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti) a dezinfekce. Nebyla stanovena žádná další omezení." 

 

Od tohoto týdne se začnou konat tiché adorace Nejsvětější svátosti, které byly přerušeny pandemií: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25. Během adorace lze požádat kněze o svátost smíření.

Za týden v sobotu 1.5. v 15:30 proběhne v kostele v Moravanech setkání hnutí Modlitby matek. Je určeno pro ženy-matky, které by se chtěly seznámit s touto spiritualitou. Na setkání je pozvaná národní koordinátorka MM Markéta Klímová, diecézní koordinátorka Jana Handlarová a přijdou i maminky z naší farnosti, které se už dlouhodobě setkávají v rámci tohoto hnutí. Program bude trvat přibližně 1,5 hodiny: povídání, případné dotazy, adorace Nejsvětější svátosti.

Je ještě možné donést kasičky s postní almužnou, pokud je ještě máte doma. Děkuji vám za vaše dary na charitu. 

 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou a během večerní adorace ve středu a sobotu. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také požádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

V sobotu 8.5.2021 hodlají uzavřít svátost manželství Veronika Filipi z Moravan a Tomáš Seltsam z Voděrad u Kunštátu. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře. Přejeme jim do společného života Boží požehnání a pomoc!

Liturgický kalendář: 

4.neděle velikonoční 25.4. – Neděle Dobrého Pastýře je světovým dnem modliteb za povolání. Svátek sv. Marka, evangelisty

čtvrtek 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

5.neděle velikonoční 2.5 - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

 

 

Ohlášky od 7.4. do 18.4.2021

Bohoslužeb se v naších kostelích může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby lze získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Chci poděkovat všem, kdo jste přispěli ke krásnému průběhu letošních velikonoc, zvláště p. kostelníkovi Pavlu Kořenkovi, akolytům, ministrantům, květinářce, schole, zpěvákům, i všem, kdo jste jakkoli pomáhali.

Příští neděle 11.4. je 2. velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství. Lze získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek (zřeknutí se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl sv. otce Františka, sv. přijímání, zpověď).

Přeji vám požehnanou velikonoční dobu! Modlím se za vás a ze srdce vám žehnám!

o. Mariusz Sierpniak, farář 

 

Milí farníci, pravidla pro bohoslužby se budou zřejmě opět měnit, sledujte prosím zde uveřejňované informace.

Ohlášky od 24.3. do 5.4.2021 - Moravany a Nebovidy 

Milí farníci, bohužel už podruhé budeme slavit naše největší křesťanské svátky v období pandemie Covid -19. Ale v tomto roce to vypadá, že se alespoň někteří z vás budou moci zúčastnit liturgie Svatého týdne v kostele. Těším se na vás, budeme se snažit pamatovat na celou farnost u oltáře Páně.

V moravanském kostele se prosím na bohoslužby nadále přihlašujte jako doposud. Link je pořád stejný. Ti, kteří ho nemají, si mohou o něj požádat u Štěpána Langáška na emailové adrese s.langasek@gmail.com .

V Nebovidech můžete přijít na bohoslužbu bez přihlášení, resp. můžete to risknout. Pokud zjistíte, že kostel je už dost naplněný, vraťte se, prosím, domů.

Na Velký pátek budou Obřady umučení Páně slouženy v 15:00. V 18:00 bude křížová cesta s plnou bohoslužbou slova (s pašijemi) a sv. přijímáním. Rozhodněte se, prosím, pro jednu z těchto bohoslužeb a na ni se přihlaste na webu.

Pořád všech bohoslužeb najdete ZDE. 

Česká biskupská konference nabídla rodinám možnost žehnání velikonočních pokrmů v rodinách. Odkaz je zde: https://www.liturgie.cz/shared/clanky/644/Velikonoce%202021%20Zehnani%20pokrmu.pdf

Připravili jsme nové velikonoční číslo Zpravodaje. Najdete v něm pořad velikonočních bohoslužeb i informace o otevření kostela k individuální modlitbě během svátků. Dozvíte se, kdy můžete přijmout sv. přijímání mimo hlavní bohoslužby nebo čím žije celá církev a další informace. Odkaz ZDE  

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná… Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Více informaci ZDE 

Na Velký pátek se koná dobrovolná ,,Sbírka na Boží hrob“ - na podporu křesťanů žijících ve Svaté zemi.

Děkuji vám za příspěvky na provoz farnosti. Bankovní účet farnosti Moravany: 202 333 9399/0800

Ke svátosti smíření můžete přistoupit před každou mší sv. (kromě Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a na požádání dle možnosti po mši sv. a v jiném čase na faře. Můj tel.: 604 345 370.

Děkuji vám za veškerou pomoc ve farnosti i za modlitbu. Přeji vám požehnané Velikonoce, modlím se za vás a ze srdce vám žehnám!

 

o. Mariusz Sierpniak, farář  

 

Ohlášky od 14.3. do 21.3.2021 – Moravany a Nebovidy

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet účastníků je omezen na 10 % kapacity míst k sezení daného kostela či místa. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě (s výjimkou členů jedné domácnosti). Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště. Přes dýchací cesty musí mít nasazený respirátor (třída FFP2 / KN 95) či vhodný ochranný prostředek. Látkové roušky, šály, šátky apod. nejsou přípustné.

Na tento týden, na pátek 19.3., připadá Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše bude v Moravanech v obvyklém čase v 18:30.

V Želešicích tuto Slavnost oslavíme ve čtvrtek večer, v 18:00.

Křížové cesty v Moravanech v postní době se konají: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00.

Po křížové cestě v neděli je ještě možnost Svatého přijímání.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platnosti), středa a patek v 18:30.  

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Křížové cesty v Nebovidech v postní době se konají v neděli v 14:15.

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Platí starý link. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com. V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny! P. Mariusz J. Sierpniak, farář                                                                                 

Ohlášky od 1.3. do 15.3.2021

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet účastníků je omezen na 10 % kapacity míst k sezení daného kostela či místa. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě (s výjimkou členů jedné domácnosti). Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště.

Přes dýchací cesty musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s účinností alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály, šátky apod. nejsou přípustné.

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního zúčastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Křížové cesty v Moravanech v postní době se konají: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00.

Po křížové cestě v neděli je ještě možnost Svatého přijímání.

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platnosti), středa a patek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Křížové cesty v Nebovidech v postní době se konají v neděli v 14:15 (před mši sv.).

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Platí starý link. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny! Mariusz J. Sierpniak, farář

Ohlášky od 19.2. do 28.2.2021

 

Křížové cesty v Moravanech v postní době se budou konat: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00. Po křížové cestě v neděli bude ještě možnost Svatého přijímání.

 

Sbírka "Haléř sv. Petra" se bude konat na 1. postní neděli 21.2.2021. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

 

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (jen pro omezený počet osob), středa a patek v 18:30.  

 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

 

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

 

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

 

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Ohlášky od 1.2. do 14.2.2021

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (jen pro omezený počet osob), středa a patek v 18:30.  

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svaté přijímání mimo mši sv. se podává v neděli v 10:15

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

V sakristii lze zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. 

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Ohlášky od 23.1. do 31.1.2021

Program bohoslužeb, zpověď a svaté přijímání od 23.1. do 30.1.2021 ZDE

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech bude kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Doposud tam nikdy nebylo příliš osob a nehrozilo nedodržování bezpečnostních opatření.

V sakristii lze už zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. Kalendář je zatím téměř prázdný.  

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

Ohlášky od 11.1. do 24.1.2021

Program bohoslužeb, zpověď a svaté přijímání od 11.1. do 24.1.2021 ZDE

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, probíhá především on-line formou (bližší informace:  https://rajhrad.charita.cz/podporte-nas/trikralova-sbirka/).          

Tříkrálová sbírka do kasiček se koná ve všech naších kostelích během bohoslužeb. Navíc: v Moravanech na faře v sobotu 16.1. od 9:00 do 15:00 a v kostele v Moravanech v neděli 17.1. od 14:00 do 17:00. V Nebovidech ve vstupu do kostela ve čtvrtek 14.1. a pátek 15.1. od 13:00 do 18:00, a v sobotu 16.1. od 9:00 do 18:00.                                                                                

V sakristii lze už zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. Kalendář je zatím téměř prázdný.  

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech bude kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Doposud tam nikdy nebylo příliš osob a nehrozilo nedodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Rozpis vánočních bohoslužeb naleznete zde:

Bohosluž by od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021

 

Situace ohledně bohoslužeb od 18. do 23.12. 2020 

od 18. prosince 2020 platí nová protiepidemická opatření pro konání bohoslužeb. Dosavadní povolený počet osob na mši sv. se snížil z 30 na 20 procent kapacity kostela (20 % míst k sezení). Jaký bude počet osob povolen během vánočních svátků ještě nevíme.

Vzhledem k těmto omezením budou slouženy dodatečné mše sv. v sobotu večer s nedělní platnosti. Sobotní ranní mše sv. v Želešicích se ruší.  

Mše v Želešicích: sobota 19.12. v 16:00h, neděle 20.12. v 10:30h.   

Mše v Moravanech: sobota 19.12. v 18:30h, neděle 20.12. v 9:00h, středa 23.12. v 18:30h. Na mši sv. v sobotu a neděli v Moravanech je potřeba se přihlásit elektronicky - kontaktujte Štěpána Langáška emailem s.langasek@gmail.com, který Vás dle možností přihlásí.

Mše sv. v Nebovidech: neděle 20.12. v 14:45h.  

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat v neděli: Moravany v 18:00h (kostel bude otevřený od 17:30h do 18:15h), Želešice v 11:40h.

Možnost svátosti smíření před svátky: v Moravanech půl hodiny před každou mší svatou a v sobotu 19.12. po mši sv. od 19:15h do 20:15h. V Nebovidech v neděli 20.12. před mši sv. od 14:15h do 14:45h.

V Želešicích svátosti smíření bude v sobotu 19.12. půl hod. přede mší sv. od 15:30h do 16:00h a po mši od 16:45h do 17:30h.

Adorace Nejsvětější svátosti (tichá) v Moravanech a Želešicích během udělování svátosti smíření v sobotu po mši sv. 19.12.

Betlémské světlo:

v Moravanech si ho budete moci opatřit ve středu 23.12. večer před a po mši svaté a 24.12. bude během dne také otevřený vstup do kostela a Betlémské světlo dostupné přes mříž za dveřmi.

V Želešicích Betlémské světlo bude dostupné v kostele od neděle 20.12. až do Štědrého dne během bohoslužeb.

Milí farníci, myslím na Vás v modlitbě. Ať ani tyto těžkosti nezastíní poselství blížících se Vánoc o Bohu, který se pro nás stal člověkem! P. Mariusz J. Sierpniak, farář

Podrobnosti o pravidlech konání bohoslužeb v době pandemie zde

 

Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu.

Připravme se ni a vytvořme si hezké prostředí.

Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní.

Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu.

Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.

 

2. neděle postní, 8. 3. 2020

- Vážení farníci, na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 si prosím přečtěte pokyny našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, které platí do odvolání také v naší farnosti. Pro zajištění maximálního počtu 100 osob při bohoslužbách v našem farním kostele sv. Václava v Moravanech žádáme, aby se farníci z obce Nebovidy a dále ti, kteří mohou, zúčastnili nedělní mše svaté v Nebovidech, v pravidelném čase 14:45. Případně je možné využít nedělní dopolední mše sv. v Želešicích v 10:30. Díky tomuto opatření nebudou rušeny žádné bohoslužby v našich farnostech !

- Dnes 8.3. prožíváme 2. neděli postní.

- Po celou postní dobu máme v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech je každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 15. 3. křížovou cestu v 14:00 povede mládež.

- V pátek 13. 3. zvu na setkání mládež z 6.a 7.třídy. Sejdeme se na faře večer v 19:20, po mši svaté.

- S doporučením České biskupské konference se i letos koná dobročinna akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování končí dnes 8.3. Mám radost, že se už skupinka děvčat přihlásila.

- Už v tomto týdnu proběhne v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří postní duchovní obnova pro manželské páry z naších farnosti. Začne ve čtvrtek 12.3. a skončí v neděli 15.3. Doprovázejme ji prosím svou modlitbou. 

- Je také nabídka postní duchovní obnovy v Brně pro všechny. Bude se konat také v tomto týdnu, a to v pátek a sobotu 13-14.3. ve farnosti sv. Augustina. Povede ji vojenský kaplan o. Tomáš Mlýnek. Program máte na nástěnce.

- Zemřela paní Milada Nováková (ul. Sadová), která patřila do našeho společenství a částo jsme ji viděli v naším kostele, na posledi možná před měsícem. Měla 78 let.  V sobotu 14. 3. ve 14:30 se s ní rozloučíme v tomto kostele na zádušní mši svaté a bude potom pohřbená do rodinného hrobu na našem hřbitově v Moravanech.  

 
 

1. neděle postní, 1. 3. 2020

- Dnes 1.3. prožíváme 1. neděli postní.

- Po celou postní dobu se budou konat v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech budou každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 8. 3. křížovou cestu v 14:00 povedou muži se společenství mužů.

- Pani katechetka Radka Slavíková připravila dětem úkoly na postní dobu.  

- V pátek 6. 3., na první pátek v měsíci, se bude po mši sv. konat adorace NS. 

- S doporučením České biskupské konference bude se i letos konat dobročinná akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela. Postničky mohou být v rodinách vhodným nástrojem při výchově děti k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi. Vybrané prostředky budou použity na charitativní činnost.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Mohou se hlásit děvčata i z naši farnosti. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování je do příští neděle 8.3. 

 

7. neděle v mezidobí, 23. 2. 2020 

- Dnes 23.2. prožíváme 7. neděli lit. mezidobí.

- Ve středu 26. 2., Popeleční středou, začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).

- Na Popeleční středu 26.3 bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 17:30, v Moravanech v 19:00.

- Křížové cesty budou v Moravanech v pátek vždy 35 min. přede mší svatou a v neděli ve 14.00.

- Křížové cesty v Želešicích budou půl hodiny přede mší svatou v neděli. 

- Máme k dispozici Farní zpravodaj. Najdete v něm inspirace k lepšímu prožití postní doby. Jsou tam také svědectví ze života farnosti, a informace ze života diecéze. Děkuji všem, kteří se zapojili do tvorby tohoto časopisu. 

- V pondělí 24.2. proběhne příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden v 18:00 na faře v Moravanech.  

- Ve čtvrtek 27.2. v 18:00 setkání ekonomické rady farnosti Želešice.

- V pátek 28.2. v 19:20 chci pozvat v Moravanech na faru 6. a 7. třídu.  

 

6. neděle v mezidobí, 16. 2. 2020     

- Dnes 16.2. prožíváme 6. neděli lit. mezidobí. V sobotu bude Svátek Stolce sv. Petra.

- Ve středu 19.2. bude v Moravanech místo mše sv. Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 20. 2. a v sobotu 22. bude také Bohoslužba Slova v Želešicích.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na adrese: sierpniak@centrum.cz  

- Začala příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden. Další setkání bude v pondělí 24.2. v 18:00 na faře v Moravanech. 

 
 

5. neděle v mezidobí, 9. 2. 2020

- Dnes 9.2. prožíváme 5. neděli lit. mezidobí. Zítra bude památka sv. Scholastiky a v úterý památka Panny Marie Lurdské, bude to současně (11.2.) Světový den nemocných.

- Na modlitbu za naše nemocné vás chci pozvat v pátek 14.2. na pravidelnou mši v 18:30, na které budu také udělovat nemocným a starším osobám svátost pomazání nemocných. Před mši budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření, abyste tu svátost přijali duchovně připravení. Jinak zpověď probíhá také každou středu a každou neděli, vždy půl hodiny před mši svatou.   

- Ve středu 12.2. v 19:15 se uskuteční na faře setkání pastorační rady moravanské farnosti.  

- V pátek 14.2. chci pozvat na setkání na faru mladší mládež (6.-7. třída), cca v 19:30, po modlitbě za nemocné.

- Připomínám, že každou sobotu se koná v naším kostele tichá večerní adorace od 20:00 – 21:00, s výjimkou jedné soboty v měsíci, kdy místo ní je večer chval v 19:00. Je to pěkná příležitost, jak být před Pánem v závěru týdne a poděkovat za obdržené milosti.     

- Děkuji p. Radce Slavíkové, naší milé katechetce, za přípravu dnešní mši svaté a její službu dětem ve škole.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se můžete přihlásit u manželů Šímových z Nebovid. Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit i u o. Mariusze. Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit a dnes 9.2. večer končí přihlašování.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem do příští neděle 16.2. na adrese: sierpniak@centrum.cz

- Od toho pondělí 10.2. chci začít přípravu dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden, v 18:00 na faře v Moravanech. O svátcích a během prázdnin je přestávka. 

 

 

4. neděle v mezidobí, 2. 2. 2020

- Dnes prožíváme 4. neděli lit. mezidobí. Zítra bude nezávazná památka sv. Blažeje, ve středu památka sv. Agáty a ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů.

- Ve středu 5. 1. místo mše sv. bude sloužena Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 6. 1. ve 20:00 se uskuteční na moravanské faře setkání redakční rady farního zpravodaje.

- V pátek 7. 1., na první pátek v měsíci, po mši sv. bude adorace Nejsvětější svátosti. Pomodlíme se také za nemocné a budu udělovat svatoblažejské požehnání.

- Za týden v neděli 9. 1. mše sv. v Moravanech bude zaměřena pro děti.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se prosím přihlašujte u manželů Šímových z Nebovid, kterých se také můžete zeptat na všechny podrobnosti. (Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit u o. Mariusze.) Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit nejpozději do neděle 9. února, tedy do konce příštího týdne.

- Chci ještě jednou ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu.  

 

3. neděle v mezidobí, 26. 1. 2020  

 - Dnešní, 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova. V úterý bude pam. sv. Tomáše Akvinského a sv. Jana Boska.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 bude v moravanském kostele druhé setkání Semináře  obnovy v Duchu Svatém. Je to poslední možnost přihlásit se ještě do této obnovy zapojit. Každé setkání začíná přednáškou v kostele a pak se pracuje s Biblí ve skupinkách. Přihlásilo se přes padesát osob a máme šest skupinek. Neváhejte a dejte šanci Duchu svatému, aby k vám promlouval ve svém Slově.

- Chci ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu. Opět nám připravili úžasnou zábavu…

- Mše sv. pro děti v Moravanech bude v neděli 9.2. za dva týdny. 

 

2. neděle v mezidobí, 19. 1. 2020

- Dnes 19.1. prožíváme 2. neděli lit. mezidobí. V pátek bude památka sv. Františka Saleského a v sobotu svátek Obrácení sv. Pavla.

Trvá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který skončí v sobotu.

Za týden 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 začíná v moravanském kostele Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým ještě více obdarovat.  Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. Můžete také přijít bez přihlášení.

- V pátek 24.1. chci pozvat na faru mladší mládež, z 6. a 7. třidy. Setkání začne hned po mši sv., přibližně v 19:15.  

- V sobotu 25.1. večer se můžete těšit na Farní ples v Nebovidech. Z tohoto důvodu ruším večerní adoraci v moravanském kostele, která bývá obvykle ve 20:00.

- Tříkrálová sbírka vynesla v Moravanech 123 281 Kč, v Želešicích 57 678 Kč, v Nebovidech 25 020 Kč. 

 

Svátek křtu Páně, 12. 1. 2020

- Dnes 12. 1. 2020 Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Od zítra začíná tzv. liturgické mezidobí. V pátek bude pam. sv. Antonína, opata a v sobotu P. Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od soboty 18. 1. začne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Křesťane různých církví se budou společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

- Dnes 12. 1. večer v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů. Povedou je manželé Kaňovští.

- Ve čtvrtek 16. 1. od 9:00 budeme hostit na faře v Moravanech kněze a zaměstnance z celého modřického děkanátů, přibližně 17 - 20 osob. Bude zapotřebí pouklízet faru a něco připravit. Budu vděčný za každou pomoc.

- Už v neděli 19. 1. za týden začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. 

- Ve Střelicích od 22. 1. – 1.4. 2020 (každou středu) se budou konat Kurzy ALFA, které nabízí přednášky k prohloubení víry. Na nástěnce je plakát.

- Ze srdce děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za vaši obětavost a službu, která není vždy příjemná. 

 
 

2.neděle po narození Páně, 5. 1. 2020

- Dnes 5. 1. 2020 slavíme 2. neděli po narození Páně. Zítra budeme mít Slavnost Zjevení Páně. V neděli za týden, Svátkem Křtu Páně, skončí vánoční doba. 

- Dnes 5. 1. večer proběhne další setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v moravanském kostele v 18:30, potom na faře. 

- Zítra 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tři králů) bude mše svatá sloužená v Moravanech v 19:00.

- V pátek 10. 1. hned po mši svaté chci pozvat na faru na setkání mládež z 6. a 7. třídy. Začneme cca v 19:15. 

- V sobotu 11. 1. proběhne Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích. Požehnání koledníkům v Moravanech bude v kostele v 9:30. V Želešicích bude po mši sv. na faře v 8:45. V Nebovidech Tříkrálová sbírka proběhne dnes 5. 1. od 10:30.

- V neděli 12. za týden se uskuteční na faře v 17:00 další setkání společenství manželů.

- Za 14 dní, v neděli 19. 1. začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání.