Ohlášky  

1. neděle postní 18. 2. 2018, Moravany a Nebovidy    

- Dnes 18. 2. prožíváme 1. neděli postní doby. Postní doba je časem obrácení (Benedikt XVI.) a není časem smutku, nýbrž vede k obnovení našeho vztahu k Ježíši Kristu, který je naším „pokojem a radostí“.

- Dnes 18. 2. odpoledne v 17:00 bude v kostele křížová cesta (povedou ji muži) a hned po ní bude následovat na faře setkání společenství mužů.

- V pátek 23. 2. proběhne na faře v Želešicích setkání mládeže, začne v 19:30.

- V sobotu 24. 2. odpoledne a večer nás čeká duchovní obnova v moravanském kostele. Povede ji o. Jiří Brtník, farář z Tvarožné. Od 16:00 – 17:00 budete mít možnost přistoupit u něj ke svátosti smíření. Současně v tom čase se od 16:00 se bude konat modlitba křížové cesty. V 17:15 přednáška, přibližně v 18:00 mše sv. a od 19:00 se můžete těšit na další Večer chval.

- Pravidelná postní sbírka tzv. Haléř sv. Petra proběhne za týden v neděli 25. 2. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.

- Postní doba je také příležitostí vrátit se ke staré postní praxi almužny pro lidi v nouzi. Proto podobně jak vloni budeme moci z toho, co jsme si odřekli (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy a jiným nadbytečných věcí) na tento účel přispět do připravených charitou skládacích papírových schránek, které si můžete odnést domů a potom vrátit v prvním týdnu po Velikonocích. Podrobnosti o tomto projektu najdete na nástěnce, schránky jsou vzadu v kostele. 

- Máme k dispozici další č. Farního zpravodaje. Najdete v něm svědectví ze života farnosti, články, které vás mohou inspirovat k lepšímu prožití postní doby, účetní závěrku za uplynulý rok 2017, program velikonočních bohoslužeb i informace o tom, co nás čeká. Děkuji těm, co psali do toho to časopisu.

- Křížové cesty se konají: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

- Svatý otec ustanovil tento pátek 23. 2. jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

 

6. neděle mezidobí 11. 2. 2018, Moravany a Nebovidy     

- Dnes 11. 2. prožíváme 6. neděli liturgického mezidobí. Ve středu 14. 2. Popeleční středou začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).

- Na Popeleční středu bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 17:30, v Moravanech v 19:00.

- Křížové cesty se budou konat: V Moravanech každou neděli v 17:00 a v pátky v 17:45 před mší sv. V Nebovidech křížové cesty budou jenom v neděli ve 14:00, také před mší sv.

- Dnes 11. 2. večer v 17:00 proběhne na faře setkání společenství manželů. Hlídání dětí je zajištěno.

- Za týden v neděli 18. 2. mše sv. bude sloužená pro děti.

- Za týden v neděli 18. 2. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v 17:00 v kostele na modlitbě křížové cesty a potom na moravanské faře.

- Na nástěnce jsou už zveřejněny velikonoční bohoslužby, duchovní obnovy v postní době a nabídka zpovědi před svátky - více Bohoslužby_Velikonoce_2018op.pdf (88,2 kB)  

 

5. neděle v mezidobí – 4. 2. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes 4. 1. prožíváme 5. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Agáty, v úterý sv. Pavla Mikiho a v sobotu sv. Scholastiky.  

- V pátek 9. 2. po mši sv. v Moravanech budu hromadně udělovat svátost pomazání nemocných všem starším osobám a ostatním nemocným, kteří to budou potřebovat.

- V pátek 9. 2. v 19:30 proběhne také další setkání mládeže na faře v Želešicích.

- Za týden v neděli 11. 10. se bude konat setkání společenství manželů, v 17:00.

Možná je ještě aktuální pozvání z centra pro mládež na tento týden:

Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli  4. a konec v pátek 9. února. Cena je 800kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací je na plakátku nebo webových stránek MAMRE.

 

4. neděle v mezidobí – 28. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes 28. 1. prožíváme 4. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Jana Boska a v pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu.    

- Na pátek 2. 2. připadá také první pátek v měsíci. V Moravanech po mši sv. z formuláře ze Svátku Uvedení Páně do chrámu, se bude konat prvo-páteční adorace Nejsvětější svátosti.

Pozvání z centra pro mládež: Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je v neděli  4. a konec v pátek 9. února. Cena je 800kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací je na plakátku nebo webových stránek MAMRE.

 

3. neděle mezidobí – 21. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme 3. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Františka Saleského, ve čtvrtek svátek Obrácení sv. Pavla a v pátek památka sv. Timoteje a Tita.   

Probíhá týden modliteb (18. 1. - 25. 1) za jednotu křesťanů.  Křesťané z různých církví se společně modlí za vzájemnou jednotu. Mottem tohoto týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

- Dnes 21. 1. večer se uskuteční na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 18:30.

- Ve čtvrtek 25. 1. bude setkání pastorační rady moravanské farnosti, od 19:30.

- V pátek 26. 1. chci pozvat na setkání mládež, proběhne na faře v Želešicích od 19:30. 

- V sobotu 27.1. v 19:00 se můžete těšit na další Večer chvál v moravanském kostele. 

- Za týden v neděli 28. 1. bude sloužená mše sv. pro děti.

 

2. neděle mezidobí – 14. 1. 2018 Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme 2. neděli liturgického mezidobí. Ve středu bude památka sv. Antonína a ve čtvrtek Panny Marie – Matky jednoty křesťanů.

Od tohoto čtvrtka 18. 1. až příštího čtvrtka 25. 1. se koná Týden za jednotu křesťanů. Křesťané z různých církví se chtějí společně modlit za vzájemnou jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

V rámci farního společenství se na tento úmysl pomodlíme příští neděli 21. 1. na mši svaté, ale vybízím vás také k osobním modlitbám.

- Dnes 14. 1. večer v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání společenství manželů.

- V pátek v 17:15 se uskuteční na faře setkání dětí z moravanské farnosti, které chtějí v tomto roce přistoupit k prvnímu sv. přijímání. Na setkání zvu také jednoho z rodičů.   

- V sobotu 20. 1. nás čeká Farní ples v ořechovské orlovně. Začne v 19:30 a sál bude už otevřený od 19:00. Budeme velmi vděční, když i letos – podobně jako vloni – přispějete nějakými dary do tomboly. Můžete je předat Vojtovi Langáškovi z Moravan nejpozději do čtvrtka 18. 1. , tel.:  605 540 776. 

- Za týden v neděli 21. 1. proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 18:30.

- Tříkrálová sbírka vynesla: v Moravanech 104 024 Kč, v Nebovidech 24 207 Kč, v Želešicích 49 558 Kč.

 

 Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

- Dnes 7. 1. slavíme Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba a začíná první týden tzv. liturgického mezidobí.

- Ve středu 10. 1. v 20:00 na faře v Moravanech proběhne další setkání redakční rady farního časopisu. Pořád se hledají spolupracovníci do redakce.

- V pátek 12. 1. večer se uskuteční setkání mládeže na faře v Želešicích, v 19:30.

- V sobotu 13. 1. 2018 se můžete těšit na vánoční koncert v kostele svatého Kříže v Nebovidech, v 17:00. Vystoupí vokální seskupení VZDUŠNÉ ZÁMKY (Hana Crháková, Lucie Jurůjová, Alena Mrózková, Pavel Vorel, jako host: Vlasta Rončkevičová – violoncello)

- Za týden v neděli 14. 1. se bude konat na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00. Předběžně plánované na tento den setkání pastorační rady farnosti Moravany se uskuteční v jiném termínu.

- Děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za obětavost a pěkné koledování…  

 

 

2.neděle vánoční – Svátek Svaté Rodiny,  31.12.2017

- Dnes slavíme Svátek Svaté Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa.

Dnes 31. 12. večer na adoraci v Moravanech poděkujeme za starý rok. Adorace se bude konat od 20:00 – 21:00.

- Zítra 1. 1. 2018 na Nový rok se slaví Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše budou slouženy jak v neděli: 9:00 Moravany, 10:30 Želešice, v 14:30 Nebovidy.

- Mše během týdne (ve středu a pátek v Moravanech a ve čtvrtek v Želešicích) se nemění.

- Mše sv. v sobotu 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v Želešicích bude jako obvykle v 8:00 (po ní požehnám koledníkům tříkrálové sbírky). 

- V Moravanech 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) mše bude sloužená večer v 18:30. A hned po této mši proběhne pravidelná sobotní adorace, tichá bez doprovodu cca 30 min. Adorace od 20:00 už se nebude konat.

- Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích proběhne dopoledne v sobotu 6. 1. 2018.

Požehnání 6. 1. koledníkům:  Želešice v 9:00,  Moravany 9:30.

- Sobotu 13. 1. 2018 se můžete těšit na vánoční koncert v kostele svatého Kříže v Nebovidech, v 17:00. Vystoupí vokální seskupení VZDUŠNÉ ZÁMKY (Hana Crháková, Lucie Jurůjová, Alena Mrózková, Pavel Vorel, jako host: Vlasta Rončkevičová – violoncello)

- V neděli 14. 1. 2018 proběhne na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00.

 

 

         4. neděle adventní 24. 12. 2017 a vánoční bohoslužby do 7. 1. 2018  

- Dnes 24. 12. 2017 prožíváme 4. adventní neděli. Večerní a noční bohoslužby už budou patřit vánočním oslavám.

Dnes 24. 12. večer v 17:00 začneme oslavu Slavnosti Narození Páně v Želešicích.                                         A noční vánoční mše svatá bude sloužená v Moravanech v 23:00. 

- V pondělí 25. 12. na Narození Páně a úterý 26. 12. na Svátek sv. Štěpána mše sv. budou slouženy jako obvykle v neděli a o slavnostech:                                                                                            v 9:00 v Moravanech, v 10:30 v Želešicích a v 14:30 v Nebovidech.

- Ve středu 27. 12. mše svatá v Moravanech nebude sloužená. V pátek 29. 12. mše bude bez změn, v 18:30.

- Ve čtvrtek 28. 12. a v sobotu 30. 12. nebude mše sloužená v Želešicích.

- Za týden v neděli 31. 12. na Svátek Svaté Rodiny během každé mše svaté manželé budou mít možnost obnovit své manželské sliby. 

Po mši svaté (31. 12) v Želešicích a v Nebovidech se bude konat děkovná adorace za uplynulý rok.

V Moravanech (31. 12.) poděkujeme za starý rok večer na adoraci od 20:00 – 21:00.

                                       

                                     Bohoslužby od 1. 1. – 7. 1. 2018

- 1. 1. 2018 na Nový rok se slaví Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše budou slouženy jak v neděli: 9:00 Moravany, 10:30 Želešice, v 14:30 Nebovidy.

- Mše během týdne (ve středu a pátek v Moravanech a ve čtvrtek v Želešicích) se nemění.

Mše sv. v sobotu 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) v Želešicích bude jako obvykle v 8:00 a v Moravanech večer v 18:30. A hned po této mši proběhne pravidelná sobotní adorace, tichá bez doprovodu cca 30 min. Adorace od 20:00 už se nebude konat.

                                                        

                                                         Ostatní

- Na sv. Štěpána 26.12. v Moravanech prozradíme, za koho jsme se v adventu modlili, a předáme si symbolické dárečky, - s tím, že prosím, abyste nezapomněli podepsat, komu dárek patří a případně kdo jej věnuje. 

- Je k dispozici Betlémské světlo.  

- V neděli 25. 12. po hlavní vánoční bohoslužbě v Želešicích v 10.30  se můžete těšit na společné zpívání koled u jesliček. 

- Na sv. Štěpána 26. 12. v 18:00 se můžete těšit na vánoční koncert Moravanské scholy v kostele v Moravanech. 

- Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích proběhne dopoledne v sobotu 6. 1. 2018.

Požehnání 6. 1. koledníkům: Želešice v 9:00, Moravany 9:30.

- V neděli 7. 1. 2018 proběhne na faře v Moravanech další setkání společenství manželů, v 17:00.

- Chci srdečně poděkovat sestrám a bratřím, mladším a starším, že opět tak krásně připravili kostel na vánoční svátky… . Ministrantům… kostelníkům… schole…

- Přeju požehnané, milosti plné sváteční dny.   

- Možnost návštěvy betlémů:

Moravany  25. 12. od 14:00 – 17:00,  26. 12. od 13:00 – 15:00.                                                       

Želešice  25. 12. od 14:30 – 16:00,  26. 12. od 14:30 – 16:00.                                                              Nebovidy  25. 12. od 15:30 – 16:30,  26. 12. od 15:30 – 16:30.

 

 
 

3.neděle adventní – 17. 12. 2017,   Moravany a Nebovidy

- Dnes 17. 12. prožíváme 3. adventní neděli. Začíná už přímá liturgická příprava na Slavnost Narození Páně, které oslavu začneme už za týden v neděli večer.  

- Dnes 17. 12. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Začne až v 19:00 v kostele, protože před tím bude nacvičovat zpěv naše schola.

- Zítra 18. 12. v 17:00 proběhne na faře příprava dospělých na svátosti.

- Ve středu 20. 12. půl hodiny před mší sv. (18:00 - 18:30) a potom po mši sv. (19:00 – 20:00) budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření u otce Krzysztofa Drzazgy, faráře z Ořechova.

Otec Krzysztof bude také zpovídat ve čtvrtek 21. 12. v kostele v Želešicích. Opět před mší svatou (17:30 – 18:00) a po mši sv. (18:30 - 19:30).

- V pátek 22. 12. mládež bude mít předvánoční setkání na faře v Želešicích, od 19:30.  

- Za týden v neděli 24. 12. budou dopoledne mše svaté z 4. adventní neděle ( 9:00 v Moravanech, 10:30 v Želešicích) a večerní a noční bohoslužba už bude sloužená z mešního formuláře Slavnosti Narození Páně (17:00 v Želešicích, 23:00 v Moravanech).

Podrobný program dalších vánočních bohoslužeb je na nástěnce a na farním webu.

- Děti si mohou vzít další úkoly na poslední týden adventu a za splněné úkoly přilepit na nástěnku andílka.

- Po mši sv. si budete moci zakoupit klášterní trapistické potravinové produkty. Bude je prodávat maminka jednoho z bratří trapistů, p. Kubová.  (Jak tomu bylo vloni).                     Jejích zakoupením podpoříme život a působení řeholní komunity trapistů v Novém Dvoře. Můžeme počítat s jejich modlitbou.

- Jsou k dispozici také vánoční oplatky 20 Kč za kus.

 

                   2.neděle adventní – 10. 12. 2017,   Moravany a Nebovidy

- Dnes 10. 12. prožíváme 2. adventní neděli. Ve středu bude lit. památka sv. Lucie a v pátek sv. Jana od Kříže. Za týden v 3. adventní nedělí začíná už přímá příprava na Slavnost Narození Páně.

- Dnes večer 10. 12. v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání společenství manželů. Hlídání děti je zajištěno.

- V sobotu ráno v 8:00 bude jako obvykle mše svatá v Želešicích, před ní a po ní budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření (u otce Mariusze). Jinak zpověď probíhá ještě před každou mši svatou.

- V sobotu 16. 12. se můžete těšit na další Večer chvál, od 19:00.                   Pravidelná tichá večerní adorace se kvůli „chválám“ nebude konat.    

- Za týden v neděli 17. 12. večer se uskuteční setkání společenství mužů. Začne až v 19:00 v kostele, protože před tím bude nacvičovat zpěv naše schola.

- Chci vám srdečně poděkovat za páteční společnou oslavu Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích. Zejména naší milé scholi za nádherný doprovod liturgie.

- Vánoční bohoslužby už jsou na nástěnce a také najdete tam další možností, kdy  přistoupit ke zpovědi před svátky

 

                          1.neděle adventní – 3. 12. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 3. 12. prožíváme 1. adventní neděli.

- V pátek 8. 12. je Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. V Želešicích je kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie, proto bude tam sloužená poutní mše svatá, večer v 18:00. Během liturgie bude zpívat schola z Moravan. Všechny farníky zvu do Želešic na tuto slavnost a po obřadech v kostele proběhne na faře agapé, ne které nás zvou želešičtí farníci.

V pátek 8. 12. mše sv. v Moravanech bude výjimečně ráno v 7:30, kvůli večerním oslavám v Želešicích. Večer tedy nebude.

- Na tento pátek 8. 12. připadá také setkání mládeže z naších farnosti, které se běžné koná na faře v Želešicích. Zvu mládež, aby se tentokrát připojila k poutní mši v Želešicích a potom k oslavám na faře s celou farnosti.

- V pondělí 4. 12. v 18:00 se uskuteční na faře příprava na svátosti pro dospěle osoby.

- Ve středu 6. 12. po mši sv. v Moravanech zveme děti na setkání se sv. Mikulášem.

Ve středu 6. 12. po mši a „Mikuláši“ proběhne setkání Ekonomické rady moravanské farnosti.

- Tuto sobotu 9. 12. nás čekají dvě akce souběžně:

Mládež má pozvání na děkanátní setkání mládeže v Pozořicích. Hlavním hostem bude                        P. Marek Orko Vácha. (přednáška, svědectví, vorkshopy, mše a mnoho dalšího). Program začíná v 13:30 a je na nástěnce. 

V Moravanech se bude konat duchovní obnova pro naše farnosti s P. Janem Pacnerem, vojenským kaplanem, pověřeným také pastorací vysokoškolské mládeže a anglicky mluvících.  Téma: „Neboj se narovnat“ (Lk 13, 10-17). Od 15:00 možnost přijetí svátosti u o. Pacnera, 16:30 přednáška, 17:30 mše sv., 18:30 adorace NS.

- Pravidelná ranní mše sv. v sobotu 9. 12. v 8:00 v Želešicích bude bez změn.

- Setkání společenství manželů proběhne v neděli 10. 12. za týden na faře v Moravanech v 17:00.

- Vánoční bohoslužby už jsou na nástěnce a také najdete tam další možností přistoupit ke zpovědi před svátky, nejenom při duchovní obnově s o. Pacnerem. Zpovídat bude dodatečně ještě o. Krzysztof z Ořechova. 

- Pozvání z diecéze: V pátek 8. 12. v Brně v se bude konat mariánský průvod světla na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie a skončí mši svatou v katedrále na Petrově s o. biskupem Vojtěchem. Plakát je na nástěnce.

 

 Slavnost Ježíše Krista Krále, 26.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 26. 11. prožíváme poslední neděli v starém liturgickém roce a v neděli 3. 12. za týden začíná doba adventní nového liturgického roku. 

Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

- V pátek 1. 12., na první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné. Možná jsou ve farnosti starší nemocné osoby, ke kterým ještě nechodím, tak budu rád, když mi k nim připravíte cestu a domluvíte návštěvy.

- V pátek 1. 12. po mši svaté v Moravanech bude adorace, kterou povede mládež.

- V sobotu 2. 12. ráno v 8:00 v Želešicích bude mše sv. a po ní modlitba k Panně Marii na první sobotu v měsíci.

- V sobotu 2. 12. v 10:00 bohoslužbou s o. biskupem Vojtěchem v katedrále na Petrově vyvrcholí letošní jubilejní rok naší diecéze a poděkujeme Bohu za 240. výročí založení Biskupství brněnského.

- V neděli 10. 12. za týden proběhne v Moravanech další setkání společenství manželů, na faře od 17:00.

- V uplynulý pátek byla v Nebovidech „mše při svíčkách“ ke cti sv. Kateřiny. Chci srdečně poděkovat panu Milanovi Mojžíšovi a několika dalším osobám za přípravu liturgie a pohoštění.  

- Sbírka za týden v neděli 3. 12.  bude opět určená na hromosvod na střeše farní budovy a ostatní práce s tímto spjaté, protože pořád jsme ještě nevybrali dostatečnou částku peněz na tento účel. Chybí cca 10 tisíc. 

 

 

                  33. neděle v mezidobí, 19.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 19. 11. prožíváme 33. neděli liturgického mezidobí.

Každoročně se v 33. neděli v liturgickém mezidobí v České republice slaví Den Bible. Záměrem je podpořit biblický apoštolát v našich zemích. V tento den probíhá v katolických kostelích také sbírka. Její výnos je rozdělen na dvě části: 75% připadne České biblické společnosti a 25% Českému katolickému biblickému dílu. Vzadu v kostele je košíček, do kterého můžete na tento účel finančně přispět.

Kardinál Dominik Duka, který je předsedou správního výboru ČKBD, nám napsal ke Dni Bible dopis…

- Dnes 19. 11. máme v naší farnosti adorační den. Modlitební bdění před Nejsvětější svátostí začne hned po této mši sv. a skončí v 18:30. Vzhledem k tomu, že je dnes Den Bible, doporučuji, abyste s sebou vzali na adoraci Bibli. Vzadu na stolečku je rozpis modlitby na celé odpoledne, můžete se tam zapsat a v konkrétním čase se ujmout modlitební služby.

- Večer 19. 11. budou mít také setkání muži. Sejdeme se nejdříve v tomto kostele na adoraci v 18:00. V 18:30 bude ukončení adoračního dne a přesuneme se na faru.

- Každé druhé pondělí se koná příprava dospělých na křest. Zítra 20. 11. v 18:00 bude další setkání, na faře v Moravanech.

- Ve čtvrtek 23. 11. zvu v 19:30 na faru všechny osoby, které by byly ochotné nějakým způsobem pomoci s redakcí zpravodaje pro naši farnost. Bude také zapotřebí, aby se někdo ujal tisku a potom zpravodaj poskládal, je s tím trochu práce. Kdo nemá odvahu psát, může pomoci i jiným způsobem.

- V pátek 24. 11. v 16:30 zvu opět na faru děti, které se připravují na první svaté přijímání a rodiče (nebo jednoho z rodičů).  

- V pátek 24. 11. nebude sloužená mše sv. v Moravanech, ale všechny farníky zvu v 18:00 na slavnostní bohoslužbu do Nebovid na už tradiční mši sv. při svíčkách ke cti sv. Kateřiny Alexandrijské, nepsané patronky nebovidského kostela, které pravděpodobně byl původně tamější (zdejší) kostel zasvěcen. Liturgii bude doprovázet schola ze Želešic.

- V pátek 24. 11. se nebude konat setkání mládeže. Mládež má možnost zúčastnit se předadventní duchovní obnovy s o. Vojtěchem Kodetem v Pozořicích. Program začíná večer v 18:00. Plakát s informacemi je na nástěnce.  

- V sobotu 25. 11. večer v 19:00 proběhne v moravanském kostele další Večer chval.

- V neděli 26. 11. za týden Slavností Ježíše Krista Krále končí starý liturgický rok. Mše sv. bude zaměřená pro děti.

- Srdečně děkuji za chlebíčky, cukroví a jiné dobrůtky, které jste ve středu přinesli na děkanátní setkání kněží.  

 

32. neděle v mezidobí, 12.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 12. 11. prožíváme 32. neděli liturgického mezidobí. V pondělí je památka sv. Anežky České a v pátek sv. Alžběty Uherské. Za týden v neděli bude se slavit Den Bible.

- Dnes 12. 11. večer bude na faře setkání Pastorační rady moravanské farnosti, v 19:00.

- Ve středu 15. 11. proběhne na faře děkanátní setkání kněží. Přijde přibližně 20 osob. Kdo by mohl pomoci s občerstvením, prosím, aby dal vědět v sakristii panu Pavlovi Kořenkovi. Jedná se o snídáni a pak o oběd. Obědu se zúčastní cca 15 osob. Takové setkání u nás je jednou za rok.  

- Za týden v neděli 19. 11. naše farnost má adorační den. Odpoledne od 14:00 až do 18:00 se můžete zapsat na bdění před Nejsvětější svátostí. Rozpis je vzadu na stolečku. Vzhledem k tomu, že je to Den Bible, doporučuji, abyste s sebou vzali na adoraci Bibli.

 - Za týden v neděli 19. 11. budou mít také setkání muži. Sejdeme se v moravanském kostele na adoraci v 18:00. V 18:30 bude ukončení adoračního dne a přesuneme se na faru.

- Pokud máte zájem o křesťanské stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

 

 

31. neděle v mezidobí, 5.11.2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 5.11. prožíváme 31. neděli liturgického mezidobí. Ve čtvrtek je Svátek posvěcení Lateránské baziliky, v pátek památka sv. Lva Velikého a v sobotu sv. Martina Tourského.                                                                       

Dnes 5. 11. proběhne společná modlitba na našich hřbitovech:

V Moravanech odpoledne v 16:30

V Nebovidech hned po odpolední mši sv. cca v 15:30

V Želešicích hned po mši sv. cca 11:20

- Dnes po modlitbě na hřbitově proběhne na faře setkání společenství manželů, cca v 17:00.

- V pátek 10.11. zvu na setkání mládež. Bude se konat opět na faře v Želešicích v 19:30. Domluvte se prosím mezi sebou, kdo s kým pojede.

- Za týden v neděli 12. 11. večer v 19:00 se uskuteční na faře setkání Pastorační rady moravanské farnosti.

- Během tohoto týdne budu v Polsku. Chci se pomodlit nad hroby mých příbuzných. Zastupovat mě bude o. Krzysztof, farář z Ořechova, tel.: 732369069.  

- Pokud máte zájem o křesťanské stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

 

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

 

30. neděle v mezidobí, 29. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 29. 10. prožíváme 30. neděli liturgického mezidobí.      

- Ve středu 1. 11. nás čeká Slavnost Všech svatých. V Moravanech bude sloužena mše sv. v 19:15 a v Želešicích v 18:00.  

- Ve čtvrtek 2. 11. se bude slavit liturgická Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – lidově Dušičky neboli Památka zesnulých. V Moravanech bude mše sv. 19:15 a v Želešicích v 18:00. 

- V pátek 3. 11. je první pátek v měsíci a budu navštěvovat nemocné. Můžete je přihlásit v sakristii nebo telefonicky, 604 345 370.

Po mši svaté v pátek 3. 11. se bude konat adorace Nejsvětější svátosti, kterou povede mládež.   

- Setkání společenství manželů proběhne příští neděli 5. 11. odpoledne na faře, hned po modlitbě za zemřelé na hřbitově cca v 17:00.

- Pokud máte zájem o stolní kalendáře na příští rok, přihlaste se prosím v sakristii, a podle skutečné potřeby je zakoupím.

- Chci ze srdce poděkovat bratřím, kteří včera 28. 10. tak obětavě pracovali při montáži hromosvodu kolem farní budovy.

- Zpověď před Památkou zesnulých se koná pravidelně půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny a v neděli. Lze se také osobně domluvit v jiném čase.

 

Společná modlitba na hřbitovech:

V Moravanech v neděli 5. 11. za týden, odpoledne v 16:30

V Nebovidech v neděli 5. 11. za týden, hned po odpolední mši sv. cca v 15:30

V Želešicích v neděli 5. 11. za týden, hned po mši sv. cca 11:20

 

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

 

29. neděle v mezidobí, 22. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes prožíváme Světový den modliteb za misie, v České republice známý pod názvem Misijní neděle, a koná se sbírka na podporu misijních oblastí. V celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926.

- V sobotu 28. 10. bude svátek sv. Šimona a Judy apoštolů.

- V pátek 27. 10. se bude konat společenství mládeže. Začne mší sv. v Moravanech v 18:30 a od 19:30 bude pokračovat setkáním na želešické faře. 

- V sobotu 28. 10. se můžete těšit na další Večer chval, od 19:00 v moravanském kostele.

- Za týden v neděli 29. 10. bude dále sbírka na nový hromosvod na faře a nákup nových přenosných mikrofonů.

- Chci ze srdce poděkovat bratřím, kteří včera 21. 10. (i přes nepříznivé počasí) tak obětavě pracovali při montáži hromosvodu kolem farní budovy.

Žel, práci se ještě nepodařilo dokončit, a proto chci poprosit o další brigádu i v tomto týdnu v sobotu 28. 10., začneme opět v 8:30. Se sebou krumpáč a lopatu na kopání.

- Děkuji rodičům, kteří včera byli se svými dětmi v Rajhradě, využili příležitosti setkání s dětmi z jiných farností a podpořili svou přítomností tuto akci.

 

28. neděle v mezidobí, 15. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 15. 10. prožíváme 28. neděli v mezidobí.

- Dnes večer 15. 10. večer v 18:30 proběhne setkání společenství mužů, sejdeme se nejdříve v kostele v Moravanech.   

- V pátek 13. 10. v 17:15 zvu na faru v Moravanech děti z 3. třídy a jejich rodiče (alespoň jednoho z rodičů). Bude to první setkání v rámci přípravy na první sv. přijímání na jaře v příštím roce. 

- Tuto sobotu 21. 10 v 8.30h zvu ochotné muže na brigádu na farní zahradu. Potřebujeme udělat výkop na hromosvod kolem farní budovy. Vezměte s sebou prosím ryč, úzkou lopatu, krumpáč … .                   

- Také na tuto sobotu 21. 10. je pozvánka z děkanství:  Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“.  Setkání proběhne od 9:30 asi do 14:00 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

- Za týden 22. 10. je Misijní neděle a sbírka bude určena na podporu misi.  Slavnostní však mši s modlitbou za misie uděláme teprve v neděli za dva týdny 29. 10., protože naše schola (to je hodně osob) bude za týden zpívat na Národním setkání hnutí Modlitby matek v Brně. 

 

27. neděle v mezidobí, 8. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 8. 10. prožíváme 27. neděli v mezidobí.

Dnes 8. 10. večer se můžete těšit na přednášku pořádanou hnutím Křesťan a práce na téma „Spiritualita práce“ od Bolka Vraného, člena skupiny pro sociální otázky při ČBK. Proběhne v Moravanech v kostele od 18:00.

- Za týden v neděli 15. 10. mše sv. bude zaměřená pro děti.

- Za týden v neděli 15. 10. večer v 18:30 proběhne setkání společenství mužů.

- V sobotu 21. 10 (za téměř dva týdny) zvu ochotné muže na brigádu na farní zahradu. Potřebujeme udělat výkop na hromosvod kolem farní budovy. Vezměte se sebou prosím ryč, lopatu, krumpáč … .

Pozvánka: Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“. Toto setkání se uskuteční v sobotu 21.10.2017 od 9.30 hod asi do 14 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

- Dnes se při liturgii čte Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR …

 

26. neděle v mezidobí, 1. 10. 2017, Moravany a Nebovidy

- Dnes 1. 10. prožíváme 26. neděli v mezidobí. V pondělí je památka Svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi a v sobotu Panny Marie Růžencové.

Dnes 1. 10. večer v 17:00 proběhne na faře v Moravanech setkání pro manželské páry. Hlídání dětí bude zajištěno.

- Na tento týden připadá první pátek 6. 10. v měsíci. Po večerní mši svaté se bude konat výstav Nejsvětější svátosti a adorace, kterou povede mládež. Potom na faře setkání mládeže.

- V pátek 6. 10. budu také navštěvovat nemocné, můžete je po mši sv. přihlásit v sakristii nebo telefonicky na tel. 604 345 370.

- Připomínám, že kromě pátku je také sloužená mše sv. během týdne i ve středu, ve stejném čase v 18:30. V Želešicích sloužím mši sv. ve čtvrtek v 18:00 a v sobotu ráno v 8:00. Každý první čtvrtek v měsíci a na první sobotu v měsíci je v Želešicích výstav Nejsvětější svátosti s vedenou adorací.

Pozvánka: Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“. Toto setkání se uskuteční v sobotu 21.10.2017 od 9.30 hod asi do 14 hodin. Cílem je umožnit dětem navště­vujícím náboženství setkání s dalšími dětmi modřického děkanátu, zážitek společenství při mši svaté a při tematicky zaměřených hrách. Letošním tématem bude 240 let diecéze, děti se dozví něco o své diecézi a poznají její zajímavá místa. Informaci, zda se vaše farnost zúčastní, zašlete prosím do 13.10.2017 na adresu pastorační asistentky děkanství paní Moniky Hoffmannové: hoffmannova.monika@seznam.cz.

 

-V neděli 8. 10. v 18h za týden se můžete těšit na přednášku pořádanou hnutím Křesťan a práce na téma „Spiritualita práce“ od Bolka Vraného, člena skupiny pro sociální otázky při ČBK. Proběhne večer na faře v Moravanech.

 

24. neděle v mezidobí, 17. 9. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 17. 9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Kim Tae-gona, ve čtvrtek Svátek sv. Matouše a v sobotu sv. Pia z Pietralčiny.

Dnes 17. 9. odpoledne v 14:30 v Nebovidech bude sloužená poutní mše na Svátek Povýšení svatého Kříže.

Dnes 17.9. večer proběhne na faře v Moravanech setkání společenství mužů, v 19:00. Jsou zvaní i bratři ze Želešic.

- Ve středu 20. 9. nebude v Moravanech sloužená mše svátá.

- Příští neděli 24. 9, bude sloužená mše sv. pro děti.

- Výuka náboženství ve škole v Moravanech se bude konat ve středu. Mladší děti bude učit p. katechetka Radka Slavíková (první skupina 12:30 – 13:00, druhá skupina-starší 13:00 - 13:45), starší děti povede p. katecheta Pavel Šimonek (4. a 5. třída, od 15:00 do 15:45). Zahájení výuky od 20.9.

- Po mši svaté se budeme modlit zásvětnou modlitbu k Panně Marii sv. papeže Jana Pavla II., je k dispozici v kostele.

- Příští neděli 24. 9. bude v brněnské diecézi sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací najdete na fond.biskupstvi.cz, nebo na letáčcích vzadu v kostele). O částku, kterou za týden přispějete, se pak sníží výše příspěvku z naší farnosti, který farnost má odvést na biskupství do konce roku za každého návštěvníka bohoslužeb.

- Za dva týdny bude sbírka na mimořádné potřeby farnosti: potřebujeme prioritně zaplatit hromosvod a koupit nový přenosný mikrofon, protože starý odešel. Poslední sbírka z minulého měsíce na tento účel vynesla v Moravanech 4 300 Kč a v Nebovidech 930 Kč. Na hromosvod a mikrofon dohromady potřebujeme 38 000 Kč. Budu vděčný za pomoc. Dary lze předat p. Pavlu Kořenkovi v zákristii. Děkuji dvěma osobám, které už na tento účel přispěly individuálním darem.

- Jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály dnes 17. 9. odpoledne. V 15.00 tam bude modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem o. Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.

V sobotu 30. 9. v  17:00 se bude konat jubilejní program v Žarošicích a v neděli 1. 10. ve Křtinách u Brna. Vyvrcholení Jubilea Fatimy proběhne pak 7. 10. 2017 v Koclířově, se zasvěcením ČR Panně Marii. 

 

23. neděle v mezidobí, 10. 9. 2017 Moravany a Nebovidy

- Dnes 10. 9. prožíváme 23. neděli v mezidobí. Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, ve čtvrtek Svátek Povýšení svatého Kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné a v sobotu sv. Ludmily.

Dnes 10. 9. večer v 19:00 zvu na faru pastorační radu.

- Na tento čtvrtek 14. 9. připadá Svátek Povýšení svatého Kříže, ale poutní mše svatá v kostele sv. Kříže v Nebovidech bude sloužená teprve v neděli za týden 17. 9., v obvyklém čase v 14:30.

- Za týden v neděli 17.9. večer se bude na faře v Moravanech konat setkání společenství mužů, v 19:00.

- Výuka náboženství ve škole v Moravanech se bude konat ve středu. Mladší děti bude učit p. katechetka Radka Slavíková (první skupina 12:30 – 13:00, druha skupina-starší 13:00 - 13:45), starší děti povede p. katecheta Pavel Šimonek (4. a 5. třída, od 15:00 do 15:45). Zahájeni výuky od 20.9.

- Jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. Dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.

Podrobný program slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi (je i na nástěnce):

      neděle 17. 9.   10:15     Brno, katedrála – přivítání sochy Panny Marie Fatimské

                             10:30     mše sv., celebruje diecézní poutní referent R. D. Milan Vavro

                             12:00     blok modliteb a meditací farností, hnutí a komunit

                             15:00     program slavnostního setkání diecéze v katedrále, růženec

                             16:30     hlavní mše sv. celebruje pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul a kněží      brněnské diecéze (s sebou albu a bílou štolu)

                             18:00     Znamení úcty - slavnostní průvod se sochou Panny Marie

  sobota 30. 9.   17:00     Žarošice

   neděle 1. 10.   10:30     Křtiny u Brna

- Po každé mši svaté přes dva týdny se budeme modlit zasvětnou modlitbu k Panně Marii sv. papeže Jana Pavla II., je k dispozici v kostele.

 

 

22. neděle v mezidobí, 3. 9. 2017, Moravany

- Dnes 3. 9. prožíváme 22. neděli v mezidobí.

V pátek bude svátek Narození Panny Marie.

- Dnes 3. 9. v 17:00 chci pozvat na moravanskou faru manžele, kteří by se chtěli aktivně podílet na přípravě dalších setkání společenství manželů. Mohli bychom společně udělat reflexi nad dosavadním programem těchto setkání a zamyslet se nad jejich průběhem do budoucna.

První poprázdninové setkání celého společenství manželů bude až 1. 10. 2017, v 17:00.

- Zítra 4. 9. v 15:00 bude mít v moravanském kostele pohřeb p. Jiří Makovička z Moravan.

Úmysly mši svatých:

- v pátek 8. 9. jako poděkování Panu Bohu za přijatá dobra skrze ruce Panny Marie

- Výuka náboženství ve škole se bude konat ve středu. 1.třída 12:30 – 13:00, 2. a 3.třída 13:00 - 13:45, 4. a 5. třída 15:00 - 15:45.

- Setkání ekonomické rady se v tomto týdnu nebude konat.

- Rád navštívím nemocné, pokud mi je nahlásíte v sakristii.

 

- Děkuji organizátorům táboru „seňor“ ve Volfířově. 

 

21. neděle v mezidobí, 27. 8. 2017, Moravany

- Dnes 27. 8. prožíváme 21. neděli v mezidobí.      

V pondělí bude lit. památka sv. Augustina a v úterý Umučení sv. Jana Křtitele.

- Na pátek 1. 9. není objednaný úmysl mše sv.

- Příští neděli 3. 9. se budeme modlit za naši farnost, zejména za školní děti, studenty a učitele, kteří začínají nový školní rok. Udělím také požehnání dětem a učitelům.   

- V pátek 25. 8. zemřel p. Jiří Makovička z Moravan a rozloučíme se s ním na pohřební mši sv. v kostele v Moravanech v pondělí 4. 9. v 15:00.

- Už tuto sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou.

Z ořechovských farností pojede autobus. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky 777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii hned po této mši sv.  

- Za týden v neděli 3. 9. v 17:00 chci pozvat na moravanskou faru manžele, kteří by se chtěli aktivně podílet na přípravě dalších setkání společenství manželů. Mohli bychom společně udělat reflexi nad dosavadním programem těchto setkání a zamyslet se nad jejich průběhem do budoucna.

První poprázdninové setkání celého společenství manželů bude až 1. 10. 2017, v 17:00. 

- Rád navštívím nemocné, pokud mi je nahlásíte v sakristii. 

 

20. neděle v mezidobí, 20. 8. 2017, Moravany

- Dnes 20. 8. prožíváme 20. neděli v mezidobí.      

V pondělí bude lit. památka sv. Pia X., a v úterý Panny Marie Královny a Svátek sv. Bartoloměje.

- V pátek 25. 8. mše sv. bude sloužena za zem. rodiče Švestkovy a Barešovy, a za živé rodiny.

- Příští neděli 27. 8. se budeme modlit za živou a zemřelou rodinu Ogorkowu        a Uřičářovu.

- Od tohoto pátku 25. 8. mše svatá v pátky bude sloužená v 18:30. Od září bude také sloužená dodatečná mše sv. ve středu, v 18:30.

- Sbírka za týden v neděli bude určena na pokračování v opravách fary. Obec přispěla na opravu fasády 180 000 Kč, za co zastupitelům obce velmi děkujeme. Oprava fasády nás nakonec bude stát 222 338 Kč (byly provedené další nutné práce), a dodatečně hromosvod cca 30 000 Kč. Děkuji za dosavadní dary a budeme potřebovat ještě další finanční pomoc. Z naších běžných sbírek to nezaplatíme. 

- Od pondělí 21. 8. do pátku 25. 8. 15 osob z našich farností pojede na poutní a poznávací zájezd do Polska. Během mé nepřítomnosti se můžete obracet na faráře z Ořechova, o. Krzysztofa Drzazgu, tel. 732 369 069.      

- Za dva týdny, v sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou. Ořechovská farnost chce objednat autobus a jet společně, pokud budou zájemci. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky  777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii. Podrobnosti najdete na nástěnce. 

 

   18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně, 6. 8. 2017 Moravany

- Dnes 6. 8. prožíváme Svátek Proměnění Páně.     

V úterý bude památka sv. Dominika, ve středu Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, ve čtvrtek Svátek sv. Vavřince a v pátek památka sv. Kláry.

- Včera 5. 8. začal v Bedřichově letní tábor pro děti. Skončí v sobotu 12. 8. Obejměme prosím naši modlitbou děti a organizátory tábora, aby vše dobře proběhlo a děti měly z toho i duchovní užitek. 

- Sbírka z minulé neděle 30. 7. na hromosvod na farní budově vynesla 5 891 Kč.

- V neděli 13. 8. za týden při příležitosti oslav Nanebevzetí Panny Marie se bude konat v Želešicích tradiční žehnání květin. Slavnost bude zahájená mší svatou v 10:30. A v 15:00 se můžete těšit na mariánskou pobožnost a vystoupení hudební skupiny Fatima z Ořechova. Nádhernou květinovou výzdobu si lze prohlédnout od 9:00 do 19:00. Akci finančně podporuje Obec Želešice.

- Na začátku září v sobotu 2. 9. se bude konat Diecézní pouť rodin do Žďáru n. Sázavou. Ořechovská farnost chce objednat autobus a jet společně, pokud budou zájemci. Je možnost vzít s sebou i kočárek (nahlaste při přihlašování). Program: 9:20 Ranní slovo – o. Roman Kubín, 10:00 mše sv. – hl. celebrant o. biskup Vojtěch Cikrle, 12:00 programy pro každého něco na hlavním podiu, v zámeckém nádvoří, zámecké zahradě, 15:30 zakončení pouti, návrat domů v cca 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky  777674936 (L. Steingartová), případně v zákristii. Podrobnosti najdete na nástěnce.

 

14. neděle v mezidobí - 9.7.2017, Moravany

- dnešní mši sv. sloužil O. Jan  Pacner.  Děkujeme za službu.

- v úterý 11. 7. je svátek sv.  Benedikta ,  opata, patrona Evropy

- v pátek 14 .7. bude mše sv. v 18.00 hod, Sloužit bude O. Krzystof  Drzazga, farář v Ořechově, který zastupuje O. Mariusze  po celou dobu jeho dovolené.  

- v sobotu 15.7.  večerní tichá adorace  20.00-21.00 hod

- v neděli  16.7. mše sv. v 9.00 hod

 

                                           13. neděle v mezidobí - 2. 7. 2017, Moravany

- Dnes 2. 7. prožíváme 13. neděli v mezidobí.  

- Na středu 5. 7. připadá Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, patronů Evropy, ale i naší země. V Ořechově tento den mše svatá už tradičně bude sloužena v Ořechovičkách u kaple zasvěcené těmto patronům, v 9:00. Za velmi nepříznivého počasí v kostele Všech svatých. Je to poutní mše svatá, proto zvu na ni i moravanské farníky.

- V Želešicích mše sv. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude jako v neděli, tzn. v 10:30.

- V tento sváteční den 5. 7. v 16:30 bude v Mikulčicích (okr. Hodonín) sloužena slavnostní bohoslužba za přítomnosti českých a moravských biskupů. Hlavním celebrantem bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Několikadenní slavnosti se také budou konat na Velehradě. Hlavní poutní mše sv. 5. 7. bude tam sloužena v 10:30 a bude ji mít J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.

- Program bohoslužeb v ořechovských farnostech po celou dobu prázdnin zůstane bez změn.

- V Moravanech mše sv. v neděli bude pravidelně v 9:00, a v Želešicích v 10:30.

- Obec Nebovidy nás zve na slavnostní poklepání základního kamene Sportovní a společenské haly v Nebovidech. Bude to na místě stavby v pátek 7. 7. v 17:00.

- Od této středy 5. 7. začíná v Brně 28. ročník Katolické charismatické konference, končí v neděli 9. 7. Motto konference bude: "Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26) Zahraničním hostem bude: P. Daniel Ange.

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Kdo by se chtěl zúčastnit programů této konference, měl by se přihlásit. Podrobnosti najdete na webu a na nástěnce.

- Příští neděli 9. 7. budu mít dovolenou. Během mé nepřítomnosti můžete se obracet na o. Krzysztofa Drzazgu z Ořechova, tel.: 732 369 069.  

 

- Na závěr bych velmi rád za sebe a za naše společenství manželů ze srdce poděkoval všem, kteří pečovali o děti během nedělních setkání. Bez nich by to nebylo možné uskutečnit. Alespoň jedenkrát to byli: Ema Novotná, Ivana Horáková, Blanka Moravcová, Prokop Maša, Olda Langášek, Vojta Šíma, Jindra Jedlička, Viktor Steingart, snad na nikoho jsem nezapomněl. Dále chci obzvlášť poděkovat těm, kteří se podíleli se na pečování o děti vícekrát. Byli to Míša Langášková, Bára Kořenková, Bára a Peťa Jeřábkovy, Verča, Magda a Klára Šímovy, Maruška Polcarová, Peťa a Helča Jedličkovy, Terka Hendrychová a Vojta Langášek. Těmto (co vícekrát pečovali o děti) patří jako symbolické poděkování dárkový poukaz Karmelitánského nakladatelství. Chci vás nyní poprosit, abyste šli dopředu, a přijali od manželů tuto malou pozornost, jako výraz jejich vděčnosti za vaši pomoc.