Ohlášky

 

34. neděle v mezidobí, 21.11., Krista Krále

- Dnes 21. 11. prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále a končí starý liturgický rok. Za týden vstupujeme do nového církevního roku, který otevírá první adventní neděle a bohoslužba začne požehnáním adventního věnce. Můžete si přinést k posvěcení i vaše adventní věnce. 

- Na tento týden připadá liturgická vzpomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky nebovidského kostela. Slavnostní „mše svatá při svíčkách“ se však kvůli epidemii koronaviru nebude konat. Ruší se také v Nebovidech večer chval, který měl následovat hned po této mši svaté 27.11. 

- V sobotu 27.11. v 18:00 bude v Nebovidech mše svatá z 1. adventní neděle, s nedělní platností.  

- Večer chvál 27.11. se bude konat v Moravanech v 19:00. Je tam trochu větší kostel než v Nebovidech.   

- Kvůli nepřiznivé epidemiologické situaci se také ruší Farní ples plánovaný na únor 2022. Můžete se těšit na další termín 21.1.2023. 

- Děkuji za modlitbu během adoračního dne naši farnosti, který se konal v uplynulý pátek 19.11.

- Za týden v neděli 28.11. po mši sv. paní Marie Kubová z Ostopovic bude nabízet potravinové produkty bratři trapistů z opatství v Novém Dvoře.

- Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit od zítřka 22.11. Podmínky účasti na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. 

- Na tuto středu 24.11. připadá tzv. červená středa. Je to den, kdy si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Tímto způsobem budou osvětleny i některé kostely. K této akci se letos připojí i Nebovidy.  

 

33. neděle v mezidobí, 14.11.-21.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

 

- Dnes 14.11. máme 33. neděli liturgického mezidobí. Příští neděli Slavností Ježíše Krista Krále končí starý liturgický rok a za dva týdny začíná už advent - příprava na Vánoce. Ve středu 17.11. bude památka sv. Alžběty uherské. 

- Odpustky pro duše v očistci můžeme získávat do konce listopadu (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- V neděli 21. listopadu na Slavnost Krista Krále bude navíc ještě jedna mše svatá v Nebovidech v 11:00, kterou bude sloužit P. Vojtěch Šíma a koná se z důvodu oslavy v rodině Šímově. Všichni jste i na tuto mši svatou srdečně zváni.

- V neděli 21.11. za týden bude v Moravanech mše sv. pro děti. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou a dle možnosti i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.                                                                                      

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu 20.11. v 18:00 (s nedělní platností) i výjimečně příští neděli 21.11. v 11:00. 

- Na základě nepříznivé epidemiologické situace byl zrušen farní ples 2022. Můžete se těšit na další termín 21.1.2023.

- Adorační den se koná v pá 19.11. - zapisujte se do tabulky ZDE

 

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 
 

32. neděle v mezidobí, 7.11.-14.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

 

- Dnes 7.11. máme 32. neděli liturgického mezidobí. V út 9.11. Svát. Posvěcení lateránské baziliky, ve středu 10.11. Pam. sv. Lva Velikého, v pátek 12.11. Pam. sv. Josafata, v sobotu 13.11. Pam. sv. Anežky České. 

- Do 8.11. můžeme ještě získávat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- Společná modlitba za zemřelé na moravanském hřbitově se bude konat dnes 7.11 odpoledne v 16:00.   

- Dnešní 7.11. společenství manželů se bude konat online v 20:30. 

- Děkuji ze srdce za včerejší 6.11. brigádu na farním dvoře. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou a dle možnosti i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.                                                                                      

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech vždy v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

Kontakt: P. Mariusz Sierpniak, farář, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370. 

 

31. neděle v mezidobí, 31.10.-7.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 31.10. máme 31. neděli liturgického mezidobí. 

- Zítra 1.11. je Slav. Všech svatých a v úterý 2.11. vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky). Mše svaté tyto dny budou slouženy v Želešicích v 17:45, v Moravanech 19:00.                                     

- Od 1. – 8.11. můžeme získávat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci (podmínky: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé). 

- Společná modlitba na hřbitově za zemřelé se bude konat příští neděli 7.11.: v Želešicích hned po mši svaté, cca v 11:30 a v Moravanech odpoledne v 16:00.   

- Za týden v neděli 7.11. v 17:00 zveme manželské páry na setkání společenství manželů. Sejdeme se nejdříve v kostele a pak na faře. 

- V sobotu 6.11. v 9:00 chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a jako obvykle v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou, kromě tohoto pondělí a úterý, protože je před tím mše sv. v Želešicích. Dle možnosti lze přistoupit ke zpovědi i po mši a během večerní adorace v sobotu od 20:00 – 20:30.    

30. neděle v mezidobí, 24.10.-2.11.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 24.10. máme 30. neděli liturgického mezidobí, ve čtvrtek 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. 

- Na pondělí 1.11. příštího týdne připadá Slav. Všech svatých a na úterý 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky). Mše svaté tyto dny budou slouženy v Želešicích v 17:45, v Moravanech 19:00. 

- 10.10. proběhlo v Římě slavnostní zahájení papežem Františkem synody o synodalitě, která skončí na podzim roku 2023. 17.10. toto zahájení proběhlo na úrovní jednotlivých diecézí ve všech katedrálách světa a ve všech farních kostelích. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více informaci o synodě najdete na webu České biskupské konference (ČBK): https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem, na stránkách biskupství brněnského a částečně na farním webu. 

- V sobotu 6.11. v 9:00 chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 hod.          

- Mše sv. v tomto týdnu (24.10.-31.10.): ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

29. neděle v mezidobí, 17.10.-24.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 17.10. máme 29. neděli liturgického mezidobí, zítra bude svátek sv. Lukáše - evangelisty a v pátek 22.10. nezávazná památka sv. Jana Pavla II - papeže. 

- Za týden v neděli 24.10., ve všech farnostech na celém světě, se slaví tzv. Misijní neděle. Budeme se modlit za misie a peníze, které se při bohoslužbách vyberou, zůstanou odeslány na podporu základní světové misijní činnosti Církve. 

- Před týdnem proběhlo v Římě slavnostní zahájení papežem Františkem synody o synodalitě, která skončí na podzim roku 2023. Dnes 17.10. toto zahájení probíhá na úrovní jednotlivých diecézí ve všech katedrálách světa. Součásti diecézí jsou farnosti, proto i my jsme pozvání do tohoto synodálního procesu. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více informaci o synodě najdete na webu České biskupské konference (ČBK): https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem, na stránkách biskupství brněnského a částečně na farním webu. 

- V sobotu 6.11. chceme udělat na farním dvoře brigádu. Jedná se o úklid a přípravu hospodářské budovy na výměnu střešní krytiny (sundání stávající krytiny, práce uvnitř budovy…). Na tu práci bude potřeba více osob, přede vším mužů, cca 10 osob. Prosíme o pomoc.

- Ve středu 20.10. chci pozvat na setkání pastorační radu moravanské farnosti. Setkání se uskuteční na faře v 19:30.   

- V sobotu 23.10. zveme na další večer chval. Bude v moravanském kostele v 19:00.    

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 h. 

- Mše sv. v tomto týdnu (17.10.-24.10.): ve středu a pátek v 18:30, v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). 

 

 

27. neděle v mezidobí, 3.10.-10.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 3.10. máme 27. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Františka z Assisi, v úterý sv. Faustyny Kowalské a ve čtvrtek Panny Marie Růžencové. 

- Po delší přestávce opět chceme začít pravidelná setkávání společenství manželů. Nejbližší setkání se uskuteční příští neděli 10.10. v 17:00, místo bude upřesněno (nejspíš bude na faře). Zveme i nové manželské páry. Na setkání se můžete těšit na společnou modlitbu, povídání na témata tykající se rodinného a manželského života a také na agapé.  

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. 

- O svátost smíření lze požádat před každou mši svatou (dle možnosti i po mši) a během večerní adorace v sobotu od 20 h. 

- Mše sv. v tomto týdnu (3.10.-10.10.): v pátek v 18:30 a v neděli v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00 (s nedělní platností). Ve středu 6.10. bude v Moravanech Bohoslužba Slova místo mše svaté. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 

- Teologické večery 7.10.2021. Od 17.30 hodin nabízíme přednášku doc. Dr. Petra Marečka,Th.D. s názvem Samaritánka, žena, která je v rozhovoru s Ježíšem vedena k postupnému poznání víry, o níž okamžitě vydává misijní svědectví.

Od 18.45 hodin se bude možné s doc. Ing. Dr. Pavlem Kopečkem, Th.D. zamýšlet nad tématem s názvem Liturgie v době pandemie covid-19? 

Večer se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2.

Více podrobností i k dalším večerům najdete na webu Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/category/aktuality/

 

26. neděle v mezidobí, 26.9.-3.10.2021 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 26.9. máme 26. neděli liturgického mezidobí. V pondělí bude památka sv. Vincence z Paula, kněze. V úterý nás čeká slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti - je to doporučený svátek. Ve středu bude svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. V pátek památka sv Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V sobotu památka svatých andělů strážných. 
 
- V úterý 28.9. v 10:00, na slavnost sv. Václava, bude v naším moravanském kostele sloužena poutní mše svatá. Po mši sv. se uskuteční před kostelem malé agapé a můžeme spolu strávit chvíli času. Budou tedy vítány nějaké dobroty k jídlu: co si přineseme to si sníme :-). Předem bude zajištěno jen pití.   
 
- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 
 
- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši sv. a v sobotu od 19:30 do 20:30. V pátek 1.10. bude adorace na první pátek v měsíci.  
 
- Mše sv. v tomto týdnu (26.9.-3.10.): v úterý v 10:00, ve středu a v pátek v 18:30, a v neděli za týden v 9:00. V Nebovidech v sobotu v 18:00. 
 
- Máme k dispozici další číslo farního časopisu. Děkuji redakci za příspěvky! 
 
- Farnost Pozořice pořádá zajímavou přednášku na téma: Překážky trvalého vztahu. Je to přednáška hlavně pro manželé. Uskuteční se v neděli 3.10. za týden v 16:00 v Dělnickým domu, Pozořice – Jezera. Podrobnosti najdete na nástěnce a webu farnosti Pozořice. 
 
- Na nástěnce máme plakát ohledně Fondu PULS a donátorství, a otec biskup Vojtěch nám k tomu ještě napsal své slovo. 
 
 

25. neděle v mezidobí, 19.9.-26.9.2021

- Dnes 19.9. máme 25. neděli liturgického mezidobí. V pondělí 20.9. bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a Pavla Chong Cha-sanga a druhů mučedníků. V úterý 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek 22.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. 

- Tuto sobotu 25.9. nebude v Nebovidech sloužena mše svatá. Bude přeložena na neděli 26.9. na 14:45. 

- V minulém týdnu zemřely v naši farnosti dvě osoby. Paní Vlasta Černohorská  z Nebovid a pan Jiří Hanáček z Moravan. Paní Černohorská měla pohřeb v sobotu 18.9. v Nebovidech. Věčné odpočinutí dej jim, Pane! 

- Po delší pauze bychom rádi obnovili v naší farnosti večery chval. První z nich proběhne už tuto sobotu 25. září, jako vždy od 19 hodin v našem farním kostele sv. Václava. Těší se na vás chválová kapela a především Ten, koho chceme a máme chválit!

- V úterý 28.9. bude Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti. Na poutní mši sv. se můžete těšit v 10:00. 

- 10.08.2021 zemřel v Kalifornii v USA biskup Mons. ThDr. Petr ESTERKA. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24.9. 2021 v 9:30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhlé úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč. 

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele bude v tomto týdnu ve středu 20 min. po mši svaté. V sobotu večer od 19:00 místo pravidelné adorace bude večer chval.

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli za týden (28.9.) už beze změn v 9:00.

 

24. neděle v mezidobí, 12.9.-19.9.2020 – Moravany a Nebovidy 

- Dnes 12.9. máme 24. neděli liturgického mezidobí. V pondělí 13.9. bude památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. V úterý 14.9. svátek Povýšení svatého kříže. Ve středu 15.9. památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice. 

- V neděli za týden 19.9. v 10:30 se bude konat v kostele v Moravanech 1. svaté přijímání děti z naši farnosti. Z tohoto důvodu mše v 9:00 nebude sloužena. V 9:00 bude mše v Želešicích.

- V sobotu 25.9. za dva týdny nebude v Nebovidech sloužená mše svatá. Bude přeložená na neděli 26.9. na 14:45. 

- Výuka náboženství ve škole. Náboženství 1. třídy bude probíhat vždy v pondělí po obědě od 12:30. Náboženství 2. a 3. třídy bude v pondělí od 13:00 (1.-3. třídu vyučuje R. Slavíková). Náboženství 4. a 5. třídy bude ve středu od 15:00 (vyučuje M. Ryšavá). Výuka začne v posledním týdnu v září. Přihlášky na náboženství jsou k dispozici v kostele i ve škole. 

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se také mohou přihlásit a budou mít setkání na faře. 

- Mše sv. v tomto týdnu: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli za týden (19.9.) v 10:30.

- Příležitost k tiché adoraci Nejsvětější svátosti v moravanském kostele je: ve středu 20 min. po mši svaté a v sobotu večer od 19:30 do 20:30. 

- Třináct let po smrti P. Vojtěcha Antonína Jeniše, našeho bývalého dlouholetého faráře, vychází sbírka jeho 236 kázání, která zazněla v letech 1992 – 2000 v kostele Maří Magdaleny v Brně. Součásti knihy je bohatá fotografická příloha z jeho života od mládí po jeho pastorační činnost v mnoha farnostech až po jeho náhle úmrtí a pohřeb. Kázání jsou určitým svědectvím jeho života a pomáhají k prohloubení víry, zejména svátostného života. Kniha je vázaná ve tvrdých deskách a má 1080 stran. Cena publikace je 990 Kč.

 

22. neděle v mezidobí, 29. 8. 2020

- Dnes 29.8. máme 22. neděli liturgického mezidobí a v pátek 3.9.  bude památka sv. Řehoře Velikého. Na tento týden připadá také první pátek a první sobota v měsíci.  

- Letos se v červenci kvůli pandemii nekonalo první svaté přijímání dětí z naší farnosti. Chceme ho udělat v neděli 19.9. Zvu tedy děti a rodiče (nebo alespoň jednoho z rodičů) na přípravné setkání, které se bude konat příští neděli 5.9. v 17:00 na faře. Na dalších setkáních se pak domluvíme společně s rodiči v neděli za týden.  

- V neděli 5.9. za týden se budeme modlit za požehnání pro děti a učitele v novém školním roce. Děti si mohou také přinést k požehnání školní aktovky či školní pomůcky. 

- Výuka náboženství pro první až pátou třídu bude probíhat ve škole. Podrobnosti ještě upřesníme. Prosím rodiče o vyplnění přihlášek, které budou dostupné ve škole, u paní katechetky Rady Slavíkové a paní katechetky Marie Ryšavé.    

Děti (mládež) od 6. třídy až do 9.třídy se mohou přihlásit u mě (u o. Mariusze). Setkání budeme mít na faře. 

- Mše sv. v tomto týdnu budou beze změn: ve středu a v pátek v 18:30 a v neděli v 9:00.

- Příležitost k adoraci NS v moravanském kostele budete mít v tomto týdnu ve středu a pátek po mši sv. a v sobotu večer od 19:30 do 20:30. 

- Tuto sobotu 4.9. v 13:30 plánujeme generální úklid kostela. Prosíme o pomoc muže i ženy, případně mládež. 

 

20. neděle v mezidobí - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 15. 8. - 22. 8. 2021, Moravany a Nebovidy 

Dnes 15.8. prožíváme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
    • V pátek 20.8. bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
    • V sobotu 21.8. památka sv. Pia X., papeže 
  • Dnes 15. 8. prožíváme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  • V pátek 20. 8. bude památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
  • V sobotu 21. 8. památka sv. Pia X., papeže 

- Dnes 15. 8. se koná v Želešicích v tradiční poutní mše sv. – tzv. Květinová pouť s žehnáním květin a bylin. Mše je sloužena v 10:30. Součástí slavení je nádherná květinová výstava v kostele. Kostel bude během dne otevřený. V 18:00 se můžete těšit na večerní modlitbu se zpěvem chvál.

- Tento pátek 20. 8. oslaví své 75. narozeniny náš biskup Vojtěch Cikrle. Za svých 75 let života poděkuje při slavení mše sv. ve čtvrtek 19. 8. v 11:00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Poděkujme Bohu za jeho službu a prosme v modlitbách za požehnání do dalších let. 

- Tuto sobotu 21. 8. v kostele sv. Jakuba v Brně hodlají uzavřít svátost manželství Tereza Jeřábková z Nebovid a Miloš Švestka z Moravan. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření sňatku, je povinen to oznámit na faře. Pamatujme na tyto snoubence v naších modlitbách. 

- V tomto týdnu v sobotu 21. 8. obec Nebovidy pořádá Babské hody (na prostranství u kostela). Z tohoto důvodu se ruší večerní mše svatá v 18:00. Mše bude sloužená následující den, v neděli 22. 8. v 14:45. 

- Od pondělí 16.8. do pátku 20. 8. jedeme s mládeží do Polska a do Vysokých Tater na polské straně. Přihlásilo se 16 osob. Prosíme o modlitbu.  

- Farnost Ořechov srdečně zve na setkání s misionáři z Bulharska. Jedna se o neformální setkání a povídání o misijním životě v Bulharsku, doprovázené   videoprezentací. Uskuteční se na faře u kostela Všech svatých příští neděli 22. 8. v 10:00 (hned po mši sv., která tam je v 9:15).

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu (15. 8. – 22. 8.): neděle v 9:00, pátek v 18:30, ve středu Bohoslužba Slova v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: mše v sobotu 21. 8. není. Místo toho je v neděli 22. 8. v 14:45

 

13. neděle v mezidobí, 27.6.2021, Moravany a Nebovidy   

- „Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Prosím také dobrovolníky, zdravotníky a   všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy. V modlitbě spojený biskup Vojtěch Cikrle“.

- Avizovaná sbírka na bohoslovce, která se měla konat dnes 27.6. je přeložená na příští neděli 4.7.

- Od července 2021 bude v Nebovidech sloužena mše sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- Dnes 27.6. je neděle 13. neděle mezidobí.

- Pondělí, 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

- Úterý, 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, mše v Moravanech v 18:30

- Sobota, 3.7. svátek sv. Tomáše

- Pondělí, 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše v Moravanech v 10:00.

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu: neděle v 9:00, úterý, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: od července 2021 každou sobotu v 18:00.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

12. neděle v mezidobí, 20.6.2021, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 20.6. prožíváme 12. neděli v mezidobí.

- Od července 2021 bude v Nebovidech sloužena mše sv. v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- Letošní pěší pouť mužů z Koclířova do Neratova k Panně Marii Nanebevzaté začíná už tento čtvrtek 24.6.2021, ale je možné přijet do Koclířova již ve středu 23.6. navečer. Odjezd do Koclířova bude hromadně auty od kostela v Moravanech (ve středu zhruba v 18:30, ve čtvrtek v 9:00). Kdo ještě není přihlášen, ať tak učiní co nejdříve. Buď u mě nebo Jiřího Šímy, tel. 602 600 217.

- Mše sv. během týdne ve středu a v pátek budou slouženy bez změn v 18:30. V sobotu 26.6. večer už mše sv. nebude.

- V pondělí 21.6. v 17:00 bude setkání osob, které se připravuji na přijetí svátosti biřmování.

- Od 1. do 3.7. proběhne v klášteře sester v Rajhradě duchovní obnova, kterou povede P. Miloslav Kabrada. Podrobnosti najdete na nástěnce a webu sester z Rajhradu. 

- Máme k dispozici prázdninové číslo Farního zpravodaje. Velmi děkuji redakci za obětavou práci.

- Sbírka za týden v neděli 27.6. bude určená pro bohoslovce.

Mše svaté v Moravanech v tomto týdnu: neděle v 9:00, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45 (od července 2021 bude každou sobotu v 18:00, v neděli už nebude).

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

10. neděle v mezidobí, Boží Tělo - 6.6.2021 Moravany a Nebovidy   

 

- Dnes 6.6. prožíváme Slavnost Těla a Krve Páně.

- V pátek 11.6. bude Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

- V sobotu 12.6. památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 

- V pondělí 7.6. na faře v 17:00 bude příprava dospělých na biřmování.

- Od července 2021 bude v Nebovidech  sloužena mše svatá v sobotu v 18:00 s nedělní platností. Nedělní mše v 14:45 se z pastoračních důvodu ruší.

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mší svatých.

 

 

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45 (od července 2021 bude každou sobotu v 18:00, v neděli už nebude).

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 19:45, sobota 17:45 – 18:25.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

 

30.5.2021 - Slavnost Nejsvětější Trojice, Moravany a Nebovidy   

- Dnes 30.5. prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice.

- Zítra 31.5. je Svátek Navštívení Panny Marie. V Moravanech v 18:30 bude sloužená mše sv.

- V úterý 1.6. bude památka sv. Justina, mučedníka.

- Ve čtvrtek 3.6. Slavnost Těla a krve Páně. V naších farnostech ji oslavíme v neděli 6.6. za týden.

- Na tento pátek 4.5. připadá první pátek v měsíci. Po mši v Moravanech bude adorace NS.

- V sobotu 5.6. nás čeká památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

- V sobotu 5.6. Obec Moravany pořádá Den pro rodinu (v rámci Dětského dne). Bude několik zábavných stanovišti pro děti. Jedno z nich bude na faře, ve farním sklepu. Podrobnější informace najdete na webu obce Moravany.

- Děkuji za skvělou organizaci Noci kostelů v Nebovidech: zejména p. Milanovi Mojžíšovi, manželům Šimovým a p. Radce Slavíkové.

- V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých.

Mše svaté v Moravanech:                                                                                 

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), pondělí, středa a pátek v 18:30.

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 19:45, sobota 17:45 – 18:25.  

 

Kontakt: P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370

7. neděle velikonoční

Prožíváme 7. neděli velikonoční (16.5.). Dnes máme také Svátek sv. Jana Nepomuckého. Za týden Slav. Seslání Ducha svatého končí velikonoční doba.

Na tuto slavnost se můžeme připravovat modlitbou noveny k Duchu svatému. Můžete se ji modlit doma v rodinách nebo přijmout pozvání ke každodenní společné modlitbě v kostele v Moravanech v 19:15. Pokud je zrovna některý den sloužená večerní mše sv., novenu se modlíme hned po mši. Novenu najdete také na webu https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu . V neděli je ranní mše sv., ale novenu se pomodlíme jako každý den až večer.

Přímo před Slavností Seslání Ducha svatého rádi bychom vytvořili nepřetržitý proud modliteb, a to od soboty 22.5. od 9.00 h ráno do neděle 23.5. do 9.00 h ráno a sjednotili se v modlitbách v kostele před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Během 24 hodin ve dne i v noci bychom svolávali Ducha svatého do našich životů i pro celou naši zem. Pokud byste se chtěli připojit k této nepřetržité adoraci, zapište se prosím do tabulky, kterou najdete zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nyGqx87mlO6qnqafAthycp6Mf_fbz07ChiUtuTJ5Nss/edit#gid=0 . Pomozme v tom přihlašování také starším osobám, které nepoužívají internet.  

Ve čtvrtek 20.5. bude památka sv. Klementa Marie Hoffbauera.

Sbírka za týden v neděli 23.5. bude určená na charitativní účely.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25.   

V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých. 

 

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Prožíváme 6. neděli velikonoční (9.5.), která je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným.

Dnes je Den matek! Pro mnohé z nás maminky jsou těmi nejdůležitějšími osobami v životě. Poděkujme Bohu za jejích lásku k nám a projevme jim svou vděčnost.

Ve čtvrtek 13.5. bude Slavnost Nanebevstoupení Páně a památka Panny Marie Fatimské.

V pátek 14.5. Svátek sv. Matěje

Za týden 16.5. bude 7. neděle velikonoční a Svátek sv. Jana Nepomuckého.

Ve čtvrtek 13.5., na Slavnost Nanebevstoupení Páně, bude sloužená dodatečná mše sv. v Moravanech v 19:15.

Současná epidemiologická situace už umožňuje pěší poutě většího počtu osob s dodržováním patřičných opatření (skupina ne větší než 20 osob, respirátory a odstupy). Rádi bychom i v letošním roce uskutečnili farní pěší pouť z Osové Bítýšky do Křižanova a společně se pomodlili na přímluvu sv. Zdislavy za naše rodiny. Pouť byla by už v tuto sobotu 15.5.2021. Ráno bychom společně vyšli v 9 h z Osové Bítýšky a v Křižanově by byla mše svatá cca v 13 h. Pokud máte zájem, přihlaste se prosím co nejdříve, nejpozději do zítra 10.5. Přihlásit se můžete telefonicky u p. Jiřího Šimy (602 600 217) nebo na emailovou adresu: j.v.sima@seznam.cz

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Adorace Nejsvětější svátosti: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25.   V sakristii si můžete zapisovat úmysly mši svatých.  

 

4.neděle velikonoční – od 24.4. do 2.5.2021

"Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanorouška), rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti) a dezinfekce. Nebyla stanovena žádná další omezení." 

 

Od tohoto týdne se začnou konat tiché adorace Nejsvětější svátosti, které byly přerušeny pandemií: středa od 19:15 – 20:00, sobota 17:45 – 18:25. Během adorace lze požádat kněze o svátost smíření.

Za týden v sobotu 1.5. v 15:30 proběhne v kostele v Moravanech setkání hnutí Modlitby matek. Je určeno pro ženy-matky, které by se chtěly seznámit s touto spiritualitou. Na setkání je pozvaná národní koordinátorka MM Markéta Klímová, diecézní koordinátorka Jana Handlarová a přijdou i maminky z naší farnosti, které se už dlouhodobě setkávají v rámci tohoto hnutí. Program bude trvat přibližně 1,5 hodiny: povídání, případné dotazy, adorace Nejsvětější svátosti.

Je ještě možné donést kasičky s postní almužnou, pokud je ještě máte doma. Děkuji vám za vaše dary na charitu. 

 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou a během večerní adorace ve středu a sobotu. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také požádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

V sobotu 8.5.2021 hodlají uzavřít svátost manželství Veronika Filipi z Moravan a Tomáš Seltsam z Voděrad u Kunštátu. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící platnému uzavření tohoto sňatku, je povinen to oznámit na faře. Přejeme jim do společného života Boží požehnání a pomoc!

Liturgický kalendář: 

4.neděle velikonoční 25.4. – Neděle Dobrého Pastýře je světovým dnem modliteb za povolání. Svátek sv. Marka, evangelisty

čtvrtek 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

5.neděle velikonoční 2.5 - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

 

 

Ohlášky od 7.4. do 18.4.2021

Bohoslužeb se v naších kostelích může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby lze získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platností), středa a pátek v 18:30 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Chci poděkovat všem, kdo jste přispěli ke krásnému průběhu letošních velikonoc, zvláště p. kostelníkovi Pavlu Kořenkovi, akolytům, ministrantům, květinářce, schole, zpěvákům, i všem, kdo jste jakkoli pomáhali.

Příští neděle 11.4. je 2. velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství. Lze získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek (zřeknutí se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl sv. otce Františka, sv. přijímání, zpověď).

Přeji vám požehnanou velikonoční dobu! Modlím se za vás a ze srdce vám žehnám!

o. Mariusz Sierpniak, farář 

 

Milí farníci, pravidla pro bohoslužby se budou zřejmě opět měnit, sledujte prosím zde uveřejňované informace.

Ohlášky od 24.3. do 5.4.2021 - Moravany a Nebovidy 

Milí farníci, bohužel už podruhé budeme slavit naše největší křesťanské svátky v období pandemie Covid -19. Ale v tomto roce to vypadá, že se alespoň někteří z vás budou moci zúčastnit liturgie Svatého týdne v kostele. Těším se na vás, budeme se snažit pamatovat na celou farnost u oltáře Páně.

V moravanském kostele se prosím na bohoslužby nadále přihlašujte jako doposud. Link je pořád stejný. Ti, kteří ho nemají, si mohou o něj požádat u Štěpána Langáška na emailové adrese s.langasek@gmail.com .

V Nebovidech můžete přijít na bohoslužbu bez přihlášení, resp. můžete to risknout. Pokud zjistíte, že kostel je už dost naplněný, vraťte se, prosím, domů.

Na Velký pátek budou Obřady umučení Páně slouženy v 15:00. V 18:00 bude křížová cesta s plnou bohoslužbou slova (s pašijemi) a sv. přijímáním. Rozhodněte se, prosím, pro jednu z těchto bohoslužeb a na ni se přihlaste na webu.

Pořád všech bohoslužeb najdete ZDE. 

Česká biskupská konference nabídla rodinám možnost žehnání velikonočních pokrmů v rodinách. Odkaz je zde: https://www.liturgie.cz/shared/clanky/644/Velikonoce%202021%20Zehnani%20pokrmu.pdf

Připravili jsme nové velikonoční číslo Zpravodaje. Najdete v něm pořad velikonočních bohoslužeb i informace o otevření kostela k individuální modlitbě během svátků. Dozvíte se, kdy můžete přijmout sv. přijímání mimo hlavní bohoslužby nebo čím žije celá církev a další informace. Odkaz ZDE  

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná… Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Více informaci ZDE 

Na Velký pátek se koná dobrovolná ,,Sbírka na Boží hrob“ - na podporu křesťanů žijících ve Svaté zemi.

Děkuji vám za příspěvky na provoz farnosti. Bankovní účet farnosti Moravany: 202 333 9399/0800

Ke svátosti smíření můžete přistoupit před každou mší sv. (kromě Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a na požádání dle možnosti po mši sv. a v jiném čase na faře. Můj tel.: 604 345 370.

Děkuji vám za veškerou pomoc ve farnosti i za modlitbu. Přeji vám požehnané Velikonoce, modlím se za vás a ze srdce vám žehnám!

 

o. Mariusz Sierpniak, farář  

 

Ohlášky od 14.3. do 21.3.2021 – Moravany a Nebovidy

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet účastníků je omezen na 10 % kapacity míst k sezení daného kostela či místa. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě (s výjimkou členů jedné domácnosti). Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště. Přes dýchací cesty musí mít nasazený respirátor (třída FFP2 / KN 95) či vhodný ochranný prostředek. Látkové roušky, šály, šátky apod. nejsou přípustné.

Na tento týden, na pátek 19.3., připadá Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše bude v Moravanech v obvyklém čase v 18:30.

V Želešicích tuto Slavnost oslavíme ve čtvrtek večer, v 18:00.

Křížové cesty v Moravanech v postní době se konají: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00.

Po křížové cestě v neděli je ještě možnost Svatého přijímání.

Mše svaté v Moravanech: neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platnosti), středa a patek v 18:30.  

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Křížové cesty v Nebovidech v postní době se konají v neděli v 14:15.

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Platí starý link. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com. V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny! P. Mariusz J. Sierpniak, farář                                                                                 

Ohlášky od 1.3. do 15.3.2021

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet účastníků je omezen na 10 % kapacity míst k sezení daného kostela či místa. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě (s výjimkou členů jedné domácnosti). Bohoslužby se můžete zúčastnit pouze v okresu, ve kterém máte bydliště.

Přes dýchací cesty musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s účinností alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály, šátky apod. nejsou přípustné.

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního zúčastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Křížové cesty v Moravanech v postní době se konají: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00.

Po křížové cestě v neděli je ještě možnost Svatého přijímání.

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (s nedělní platnosti), středa a patek v 18:30. 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Křížové cesty v Nebovidech v postní době se konají v neděli v 14:15 (před mši sv.).

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Platí starý link. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com 

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny! Mariusz J. Sierpniak, farář

Ohlášky od 19.2. do 28.2.2021

 

Křížové cesty v Moravanech v postní době se budou konat: v pátek v 18:00 (před mši sv.) a v neděli v 18:00. Po křížové cestě v neděli bude ještě možnost Svatého přijímání.

 

Sbírka "Haléř sv. Petra" se bude konat na 1. postní neděli 21.2.2021. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

 

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (jen pro omezený počet osob), středa a patek v 18:30.  

 

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

 

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

 

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

 

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Ohlášky od 1.2. do 14.2.2021

Mše svaté v Moravanech:

neděle v 9:00 a sobota 18:30 (jen pro omezený počet osob), středa a patek v 18:30.  

Mše svaté v Nebovidech: neděle 14:45

Svaté přijímání mimo mši sv. se podává v neděli v 10:15

Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou. O svátost smíření anebo rozhovor s knězem lze také pořádat v jiném čase, v kostele nebo na faře, tel.: 604 345 370.

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech je kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Prosíme však o dodržování bezpečnostních opatření.

V sakristii lze zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. 

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Ohlášky od 23.1. do 31.1.2021

Program bohoslužeb, zpověď a svaté přijímání od 23.1. do 30.1.2021 ZDE

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech bude kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Doposud tam nikdy nebylo příliš osob a nehrozilo nedodržování bezpečnostních opatření.

V sakristii lze už zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. Kalendář je zatím téměř prázdný.  

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

Ohlášky od 11.1. do 24.1.2021

Program bohoslužeb, zpověď a svaté přijímání od 11.1. do 24.1.2021 ZDE

Začala Tříkrálová sbírka. Vzhledem k situaci není možné obvyklé koledování, probíhá především on-line formou (bližší informace:  https://rajhrad.charita.cz/podporte-nas/trikralova-sbirka/).          

Tříkrálová sbírka do kasiček se koná ve všech naších kostelích během bohoslužeb. Navíc: v Moravanech na faře v sobotu 16.1. od 9:00 do 15:00 a v kostele v Moravanech v neděli 17.1. od 14:00 do 17:00. V Nebovidech ve vstupu do kostela ve čtvrtek 14.1. a pátek 15.1. od 13:00 do 18:00, a v sobotu 16.1. od 9:00 do 18:00.                                                                                

V sakristii lze už zapisovat úmysly mši svatých na tento nový rok. Kalendář je zatím téměř prázdný.  

Bohoslužeb v naších kostelích se může nadále zúčastnit omezený počet osob. Proto se v Moravanech můžete na bohoslužby přihlašovat elektronicky, jako doposud. Informace o přihlašování pro nové osoby můžete získat na emailové adrese: s.langasek@gmail.com  

V Nebovidech bude kostel na mši sv. v neděli volně otevřený. Doposud tam nikdy nebylo příliš osob a nehrozilo nedodržování bezpečnostních opatření.

Pamatujme prosím na sebe v modlitbě v tomto nelehkém čase. Pán ať žehná vaše rodiny!

Mariusz J. Sierpniak 

 

 

Rozpis vánočních bohoslužeb naleznete zde:

Bohosluž by od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021

 

Situace ohledně bohoslužeb od 18. do 23.12. 2020 

od 18. prosince 2020 platí nová protiepidemická opatření pro konání bohoslužeb. Dosavadní povolený počet osob na mši sv. se snížil z 30 na 20 procent kapacity kostela (20 % míst k sezení). Jaký bude počet osob povolen během vánočních svátků ještě nevíme.

Vzhledem k těmto omezením budou slouženy dodatečné mše sv. v sobotu večer s nedělní platnosti. Sobotní ranní mše sv. v Želešicích se ruší.  

Mše v Želešicích: sobota 19.12. v 16:00h, neděle 20.12. v 10:30h.   

Mše v Moravanech: sobota 19.12. v 18:30h, neděle 20.12. v 9:00h, středa 23.12. v 18:30h. Na mši sv. v sobotu a neděli v Moravanech je potřeba se přihlásit elektronicky - kontaktujte Štěpána Langáška emailem s.langasek@gmail.com, který Vás dle možností přihlásí.

Mše sv. v Nebovidech: neděle 20.12. v 14:45h.  

Svaté přijímání mimo mši svatou se bude podávat v neděli: Moravany v 18:00h (kostel bude otevřený od 17:30h do 18:15h), Želešice v 11:40h.

Možnost svátosti smíření před svátky: v Moravanech půl hodiny před každou mší svatou a v sobotu 19.12. po mši sv. od 19:15h do 20:15h. V Nebovidech v neděli 20.12. před mši sv. od 14:15h do 14:45h.

V Želešicích svátosti smíření bude v sobotu 19.12. půl hod. přede mší sv. od 15:30h do 16:00h a po mši od 16:45h do 17:30h.

Adorace Nejsvětější svátosti (tichá) v Moravanech a Želešicích během udělování svátosti smíření v sobotu po mši sv. 19.12.

Betlémské světlo:

v Moravanech si ho budete moci opatřit ve středu 23.12. večer před a po mši svaté a 24.12. bude během dne také otevřený vstup do kostela a Betlémské světlo dostupné přes mříž za dveřmi.

V Želešicích Betlémské světlo bude dostupné v kostele od neděle 20.12. až do Štědrého dne během bohoslužeb.

Milí farníci, myslím na Vás v modlitbě. Ať ani tyto těžkosti nezastíní poselství blížících se Vánoc o Bohu, který se pro nás stal člověkem! P. Mariusz J. Sierpniak, farář

Podrobnosti o pravidlech konání bohoslužeb v době pandemie zde

 

Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu.

Připravme se ni a vytvořme si hezké prostředí.

Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní.

Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu.

Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.

 

2. neděle postní, 8. 3. 2020

- Vážení farníci, na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 si prosím přečtěte pokyny našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, které platí do odvolání také v naší farnosti. Pro zajištění maximálního počtu 100 osob při bohoslužbách v našem farním kostele sv. Václava v Moravanech žádáme, aby se farníci z obce Nebovidy a dále ti, kteří mohou, zúčastnili nedělní mše svaté v Nebovidech, v pravidelném čase 14:45. Případně je možné využít nedělní dopolední mše sv. v Želešicích v 10:30. Díky tomuto opatření nebudou rušeny žádné bohoslužby v našich farnostech !

- Dnes 8.3. prožíváme 2. neděli postní.

- Po celou postní dobu máme v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech je každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 15. 3. křížovou cestu v 14:00 povede mládež.

- V pátek 13. 3. zvu na setkání mládež z 6.a 7.třídy. Sejdeme se na faře večer v 19:20, po mši svaté.

- S doporučením České biskupské konference se i letos koná dobročinna akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování končí dnes 8.3. Mám radost, že se už skupinka děvčat přihlásila.

- Už v tomto týdnu proběhne v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří postní duchovní obnova pro manželské páry z naších farnosti. Začne ve čtvrtek 12.3. a skončí v neděli 15.3. Doprovázejme ji prosím svou modlitbou. 

- Je také nabídka postní duchovní obnovy v Brně pro všechny. Bude se konat také v tomto týdnu, a to v pátek a sobotu 13-14.3. ve farnosti sv. Augustina. Povede ji vojenský kaplan o. Tomáš Mlýnek. Program máte na nástěnce.

- Zemřela paní Milada Nováková (ul. Sadová), která patřila do našeho společenství a částo jsme ji viděli v naším kostele, na posledi možná před měsícem. Měla 78 let.  V sobotu 14. 3. ve 14:30 se s ní rozloučíme v tomto kostele na zádušní mši svaté a bude potom pohřbená do rodinného hrobu na našem hřbitově v Moravanech.  

 
 

1. neděle postní, 1. 3. 2020

- Dnes 1.3. prožíváme 1. neděli postní.

- Po celou postní dobu se budou konat v naších farnostech pobožnosti křížové cesty. V Moravanech budou každou neděli v 14:00 a v pátky v 17:55, před mší sv.

- Za týden v neděli 8. 3. křížovou cestu v 14:00 povedou muži se společenství mužů.

- Pani katechetka Radka Slavíková připravila dětem úkoly na postní dobu.  

- V pátek 6. 3., na první pátek v měsíci, se bude po mši sv. konat adorace NS. 

- S doporučením České biskupské konference bude se i letos konat dobročinná akce Postní almužna. Zapojit se do ní může každý. Jsou k tomu připraveny papírové pokladničky – postničky, které najdete na stolku vzadu kostela. Postničky mohou být v rodinách vhodným nástrojem při výchově děti k solidaritě a vnímání potřeb lidí v nouzi. Vybrané prostředky budou použity na charitativní činnost.

- V sobotu 28. 3. se uskuteční v Telnici „Dívčí olympiáda“ modřického děkanátu. Je to nabídka pro děvčata základních škol. Mohou se hlásit děvčata i z naši farnosti. Vzadu na stolku jsou přihlášky. Podrobnější informace můžete získat u p. Petry Marcinčakové. Přihlašování je do příští neděle 8.3. 

 

7. neděle v mezidobí, 23. 2. 2020 

- Dnes 23.2. prožíváme 7. neděli lit. mezidobí.

- Ve středu 26. 2., Popeleční středou, začíná postní doba a naše příprava na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).

- Na Popeleční středu 26.3 bude sloužená mše sv. s udělováním popelce: v Želešicích v 17:30, v Moravanech v 19:00.

- Křížové cesty budou v Moravanech v pátek vždy 35 min. přede mší svatou a v neděli ve 14.00.

- Křížové cesty v Želešicích budou půl hodiny přede mší svatou v neděli. 

- Máme k dispozici Farní zpravodaj. Najdete v něm inspirace k lepšímu prožití postní doby. Jsou tam také svědectví ze života farnosti, a informace ze života diecéze. Děkuji všem, kteří se zapojili do tvorby tohoto časopisu. 

- V pondělí 24.2. proběhne příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden v 18:00 na faře v Moravanech.  

- Ve čtvrtek 27.2. v 18:00 setkání ekonomické rady farnosti Želešice.

- V pátek 28.2. v 19:20 chci pozvat v Moravanech na faru 6. a 7. třídu.  

 

6. neděle v mezidobí, 16. 2. 2020     

- Dnes 16.2. prožíváme 6. neděli lit. mezidobí. V sobotu bude Svátek Stolce sv. Petra.

- Ve středu 19.2. bude v Moravanech místo mše sv. Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 20. 2. a v sobotu 22. bude také Bohoslužba Slova v Želešicích.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na adrese: sierpniak@centrum.cz  

- Začala příprava dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden. Další setkání bude v pondělí 24.2. v 18:00 na faře v Moravanech. 

 
 

5. neděle v mezidobí, 9. 2. 2020

- Dnes 9.2. prožíváme 5. neděli lit. mezidobí. Zítra bude památka sv. Scholastiky a v úterý památka Panny Marie Lurdské, bude to současně (11.2.) Světový den nemocných.

- Na modlitbu za naše nemocné vás chci pozvat v pátek 14.2. na pravidelnou mši v 18:30, na které budu také udělovat nemocným a starším osobám svátost pomazání nemocných. Před mši budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření, abyste tu svátost přijali duchovně připravení. Jinak zpověď probíhá také každou středu a každou neděli, vždy půl hodiny před mši svatou.   

- Ve středu 12.2. v 19:15 se uskuteční na faře setkání pastorační rady moravanské farnosti.  

- V pátek 14.2. chci pozvat na setkání na faru mladší mládež (6.-7. třída), cca v 19:30, po modlitbě za nemocné.

- Připomínám, že každou sobotu se koná v naším kostele tichá večerní adorace od 20:00 – 21:00, s výjimkou jedné soboty v měsíci, kdy místo ní je večer chval v 19:00. Je to pěkná příležitost, jak být před Pánem v závěru týdne a poděkovat za obdržené milosti.     

- Děkuji p. Radce Slavíkové, naší milé katechetce, za přípravu dnešní mši svaté a její službu dětem ve škole.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se můžete přihlásit u manželů Šímových z Nebovid. Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit i u o. Mariusze. Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit a dnes 9.2. večer končí přihlašování.

- Tradiční výlet mládeže do Polska a do Tater se bude konat v srpnu od 10.8. do 14.8. (po – pá). Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem do příští neděle 16.2. na adrese: sierpniak@centrum.cz

- Od toho pondělí 10.2. chci začít přípravu dospělých na svátosti: křest, první svaté přijímání a biřmování. Setkání se konají každý druhý týden, v 18:00 na faře v Moravanech. O svátcích a během prázdnin je přestávka. 

 

 

4. neděle v mezidobí, 2. 2. 2020

- Dnes prožíváme 4. neděli lit. mezidobí. Zítra bude nezávazná památka sv. Blažeje, ve středu památka sv. Agáty a ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů.

- Ve středu 5. 1. místo mše sv. bude sloužena Bohoslužba Slova.

- Ve čtvrtek 6. 1. ve 20:00 se uskuteční na moravanské faře setkání redakční rady farního zpravodaje.

- V pátek 7. 1., na první pátek v měsíci, po mši sv. bude adorace Nejsvětější svátosti. Pomodlíme se také za nemocné a budu udělovat svatoblažejské požehnání.

- Za týden v neděli 9. 1. mše sv. v Moravanech bude zaměřena pro děti.

- Opět zveme manžele z našich farností na postní duchovní obnovu pro manželské páry v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří. Uskuteční se v termínu 12. - 15. března, tedy od čtvrtečního večera do nedělního poledne pod vedením otce karmelitána Serafima Jana Smejkala.  Na obnovu se prosím přihlašujte u manželů Šímových z Nebovid, kterých se také můžete zeptat na všechny podrobnosti. (Kdo Šímovy nezná, může se přihlásit u o. Mariusze.) Kvůli obsazenosti kláštera je potřeba se závazně přihlásit nejpozději do neděle 9. února, tedy do konce příštího týdne.

- Chci ještě jednou ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu.  

 

3. neděle v mezidobí, 26. 1. 2020  

 - Dnešní, 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova. V úterý bude pam. sv. Tomáše Akvinského a sv. Jana Boska.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 bude v moravanském kostele druhé setkání Semináře  obnovy v Duchu Svatém. Je to poslední možnost přihlásit se ještě do této obnovy zapojit. Každé setkání začíná přednáškou v kostele a pak se pracuje s Biblí ve skupinkách. Přihlásilo se přes padesát osob a máme šest skupinek. Neváhejte a dejte šanci Duchu svatému, aby k vám promlouval ve svém Slově.

- Chci ze srdce poděkovat organizátorům Farního plesu. Opět nám připravili úžasnou zábavu…

- Mše sv. pro děti v Moravanech bude v neděli 9.2. za dva týdny. 

 

2. neděle v mezidobí, 19. 1. 2020

- Dnes 19.1. prožíváme 2. neděli lit. mezidobí. V pátek bude památka sv. Františka Saleského a v sobotu svátek Obrácení sv. Pavla.

Trvá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který skončí v sobotu.

Za týden 26.1, 3. neděli v liturgickém mezidobí, papež František vyhlásil jako neděli Božího slova.

„Ustanovuji … 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení autentické a pevné jednoty.“ (Apoštolský list Svatého otce Františka „Aperuit illis“, kterým se stanoví neděle Božího slova)

- Dnes 19. 1. večer v 17:00 začíná v moravanském kostele Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým ještě více obdarovat.  Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. Můžete také přijít bez přihlášení.

- V pátek 24.1. chci pozvat na faru mladší mládež, z 6. a 7. třidy. Setkání začne hned po mši sv., přibližně v 19:15.  

- V sobotu 25.1. večer se můžete těšit na Farní ples v Nebovidech. Z tohoto důvodu ruším večerní adoraci v moravanském kostele, která bývá obvykle ve 20:00.

- Tříkrálová sbírka vynesla v Moravanech 123 281 Kč, v Želešicích 57 678 Kč, v Nebovidech 25 020 Kč. 

 

Svátek křtu Páně, 12. 1. 2020

- Dnes 12. 1. 2020 Svátkem Křtu Páně končí vánoční doba. Od zítra začíná tzv. liturgické mezidobí. V pátek bude pam. sv. Antonína, opata a v sobotu P. Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od soboty 18. 1. začne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Křesťane různých církví se budou společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

- Dnes 12. 1. večer v 17:00 se uskuteční na faře v Moravanech další setkání společenství manželů. Povedou je manželé Kaňovští.

- Ve čtvrtek 16. 1. od 9:00 budeme hostit na faře v Moravanech kněze a zaměstnance z celého modřického děkanátů, přibližně 17 - 20 osob. Bude zapotřebí pouklízet faru a něco připravit. Budu vděčný za každou pomoc.

- Už v neděli 19. 1. za týden začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání. 

- Ve Střelicích od 22. 1. – 1.4. 2020 (každou středu) se budou konat Kurzy ALFA, které nabízí přednášky k prohloubení víry. Na nástěnce je plakát.

- Ze srdce děkuji koledníkům Tříkrálové sbírky za vaši obětavost a službu, která není vždy příjemná. 

 
 

2.neděle po narození Páně, 5. 1. 2020

- Dnes 5. 1. 2020 slavíme 2. neděli po narození Páně. Zítra budeme mít Slavnost Zjevení Páně. V neděli za týden, Svátkem Křtu Páně, skončí vánoční doba. 

- Dnes 5. 1. večer proběhne další setkání společenství mužů. Sejdeme se nejdříve v moravanském kostele v 18:30, potom na faře. 

- Zítra 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně (Tři králů) bude mše svatá sloužená v Moravanech v 19:00.

- V pátek 10. 1. hned po mši svaté chci pozvat na faru na setkání mládež z 6. a 7. třídy. Začneme cca v 19:15. 

- V sobotu 11. 1. proběhne Tříkrálová sbírka v Moravanech a Želešicích. Požehnání koledníkům v Moravanech bude v kostele v 9:30. V Želešicích bude po mši sv. na faře v 8:45. V Nebovidech Tříkrálová sbírka proběhne dnes 5. 1. od 10:30.

- V neděli 12. za týden se uskuteční na faře v 17:00 další setkání společenství manželů.

- Za 14 dní, v neděli 19. 1. začne v moravanském kostele v 17:00 Seminář obnovy v Duchu Svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztah k Pánu a nechat se Duchem svatým obdarovat pro plný křesťanský život. Stále je možné se přihlašovat, nejlépe zapsáním na stolečku v kostele, kde jsou také uvedeny všechny termíny setkání.