Kostel sv. Václava v Moravanech

Příslušníci rodu z Kněžic, Hrutovci, zastávali od konce 12. století úřady v bítovském a znojemském hradském obvodu. Někdy v prvních desetiletích 13. století vytvořili rodovou državu v okolí Kněžic, v nichž také založili malé proboštství premonstrátské kanonie v Želivi. Do jejich rukou se dostaly také Moravany. Nelze ale spolehlivě vyšetřit, kdy a za jakých okolností. Je možné, že se tak stalo prostřednictvím některého úřadu, jejž drželi v rámci brněnské provincie. Skutečností však zůstává, že založili v Moravanech snad ještě pozdně románský či spíše raně gotický kostel. Písemné zdroje začínají teprve s darovací listinou z 11. listopadu 1289. O zřízení kostela se však nezachovaly žádné doklady. Také v dalším období se nedozvídáme nic o stavbě kostela, navzdory různým odkazům na duchovní. Jisté je jen to, že budova kostela existovala ve své původní podobě do roku 1758, tedy více než 500 let.

 

V roce 1758 začala důkladná přestavba kostela. Iniciativa vzešla od bývalého zdejšího administrátora Karla Rokerta, v této době již modřického faráře a děkana. Kostel byl zcela přebudován s vyjímkou věže a dvou s ní sousedících zdí. Dřevo dodal starobrněnský klášter a obec poskytla tažnou a ruční robotu. Interiér kostela byl vybaven dvěma oltáři – sv. Václava a bočním sv. Anny. Současně byla postavena i kostnice a část zdi kolem hřbitova, která navázala na započatou zeď z roku 1746. Vysoká věž byla vybavena třemi zvony.

 

Když v roce 1790 poškodil obec silný požár, byl zasažen i kostel. Při opravě byla snížena věž a opatřena hodinami. Oheň zničil všechny čtyři zvony, které na věži byly pravděpodobně od roku 1555. Po opravě kostela nově pořídil dva velké zvony Náboženský fond, další dva malé zvony věnovaly obec Moravany a paní Cäcillia ze Sekenberku, statkářka z Troubska. Oba dva velké zvony ulil roku 1793 Clemens Stecher z Brna. Patrony většího z nich byli pravděpodobně svatý Václav, svatý Florián a Antonín Paduánský. Na menším zvonu, který je na věži moravanského kostela dodnes, jsou vyobrazeni ukřižovaný Spasitel s Pannou Marií a Janem pod křížem. Vedle této skupiny je Zvěstování Páně, svatí Vendelín a Ondřej.

Za První světové války, roku 1917, byly zvony sňaty z věže. Jeden malý zvon (61 kg) byl odvezen a už se do Moravan nikdy nevrátil. Velký zvon (258 kg) rozbili přímo na věži.

 

V roce 1922 byly na kostelní věž zavěšeny dva nové zvony, velký zvon a umíráček. Náklady na pořízení byly uhrazeny téměř v plné míře z jediné sbírky. Tyto dva však roku 1942 odvezli nacisté. Těsně po konci Druhé světové války požádal farář Thomas o jejich navrácení. Nikdo mu však nevyhověl. Do roku 2001 se tedy v našem farním kostele nacházely pouze starý Stecherův zvon z roku 1793 a dále umíráček pořízený po roce 1945.

V září roku 2001 byly pořízeny zvony nové, které byly ulity v dílně paní Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Zvon Ludmila-Zdislava darovali kostelu bývali farníci – rodáci dnes žijící v Německu. Zvon Václav-Vojtěch je darem našich dobrodinců, farníků a nemalou částkou přispěl i Obecní úřad Moravany.

 

Fotky s popisem interiéru kostela sv. Václava v Moravanech zde

Fotky z opravy střechy kostela a další najdete v odkazu Událo se.