Nadcházející události

31. března
17.55, Moravany
31. března
18.30, Moravany
1. dubna
18.00, Nebovidy
2. dubna
9.00, Moravany
2. dubna
17.00, Moravany
5. dubna
18.30, Moravany
6. dubna
19.00, Moravany
7. dubna
15.00, Moravany
7. dubna
15.45, Moravany
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Společenství mládeže

úterý 14. března 2023, 18.00
Moravany

Se­tká­vá­me se k mod­lit­bě, čet­bě Písma a v ne­po­sled­ní řadě ke sdí­le­ní na­še­ho pu­to­vá­ní s Bo­hem.

 

Po­kud hle­dáš spo­le­čen­ství mla­dých, ve kte­rém bys za­kot­vil/a, moc rádi Tě mezi se­bou uvi­dí­me!

 

Kon­takt

Mag­da­lé­na Ší­mo­vá,  724 854 856

Eva Šímová
6. března 2023