Nadcházející události

8. prosince
18.30, Želešice
9. prosince
18.00, Nebovidy
9. prosince
19.00, Ořechov
10. prosince
9.00, Moravany
10. prosince
17.00, Moravany
13. prosince
18.30, Moravany
15. prosince
18.30, Moravany
16. prosince
18.00, Nebovidy
Kalendář akcí
Všechny události

Kalendář

Mše svatá na svátek sv. Kateřiny - v Nebovidech při svíčkách

pátek 24. listopadu 2023, 18.00
Nebovidy

Jako kaž­dý rok vás zve­me na sva­to­ka­te­řin­skou mši sv. do Ne­bo­vid. Tato mše sv. pro­bí­há pou­ze při svíč­kách. Hu­deb­ní do­pro­vod při­pra­ví Mo­ra­van­ská scho­la.

Pra­vi­del­ná pá­teč­ní mše sva­tá v Mo­ra­va­nech ten­to den ne­bu­de.

Štěpán Langášek
9. listopadu 2023