Farní zpravodaj Moravany a Želešice

Jednotlivá čísla:

6/2018  zde 

5/2018 zde

3/2018 zde

2/2018 zde

12/2017 a 1/2018 zde

(časopis je určen pro vnitřní potřebu farnosti)