Farní zpravodaj Moravany a Želešice

25/2022 zde

24/2022 zde

23/2022 zde

21/2021 zde

20/2021 zde

19/2021 zde

18/2020 zde

17/2020 zde

16/2020 zde

15/2020 zde

14/2020 zde

13/2019 zde

12/2019 zde

11/2019 zde  

10/2019 zde

9/2019  zde 

8/2019 zde

7/2018 zde

6/2018  zde 

5/2018 zde

3/2018 zde

2/2018 zde

12/2017 a 1/2018 zde

 

Časopis je určen pro vnitřní potřebu farnosti.