Mše svaté Moravany

  kostel sv. Václava v Moravanech kostel sv. Kříže v Nebovidech
 neděle 9:00h  
středa 18:30h  
pátek 18:30h

 

 

Prosím sledujte v odkazu ohlášky informace o aktuálních bohoslužbách.

 

Mše svaté ve farnostech admin. P. M. Sierpniakem 

den v týdnu čas farnost
středa 18:30 Moravany
čtvrtek 18:00 Želešice
pátek 18:30 Moravany
sobota 18:00 Nebovidy
neděle 9:00
10:30
Moravany
Želešice

Svátost smíření 

  • Svátost smíření v Moravanech a Nebovidech – půl hodiny před každou mší svatou.
  • Svátost smíření v Želešicích – v neděli po mši svaté, ve čtvrtek a v sobotu před mší svatou.

Lze se na svátosti smíření domluvit také individuálně s otcem Mariuszem na tel.: čísle 604 345 370

 

Adorace před Nejsvětější svátostí 

Moravany

  • první pátek v měsíci 19.00 – 19.30 (vede mládež) 
  • každá sobota 20.00 – 21.00 (většinou poslední sobotu v měsíci je místo tiché adorace Večer chval od 19.00 - přesný termín vždy najdete v ohláškách)
 
Želešice
  • první čtvrtek v měsíci 18:30 - 19:00
  • první sobota v měsíci 8:30 - 9:00                                                                                                            

 

Kontakt

P. Mariusz Sierpniak, farář

bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13

tel.: 604 345 370

e-mail: moravany@dieceze.cz, zelesice@dieceze.cz

 

Kontakt:                                                                                                                             P. Mariusz Sierpniak, farář, bydlí na faře v Moravanech, Vnitřní 13,                 tel.: 604 345 370, e-mail: moravany@dieceze.cz, zelesice@dieceze.cz 
Pravidelné úřední hodiny:                                                                      V Moravanech na faře, pátek 8.00 – 9.30, sobota 11.00 -12.00 V Želešicích na faře, sobota 9.00 – 10.30