Bohoslužby

Mše svaté ve farnosti Moravany

  kostel sv. Václava v Moravanech kostel sv. Kříže v Nebovidech
 neděle 9:00h 14:30h
středa 18:30h  
pátek 18:30h

 

 

- Mše sv. v Moravanech v neděli v srpnu 2019 budou slouženy v 10:30, v září 2019 bez změn, tj. v 9:00. Mše sv. ve středu v srpnu a září 2019 nebudou slouženy. V pátky mše bude sloužena jako obvykle, tj. v 18:30. 

- Podrobný rozpis mši sv. na měsíc srpen a září najdete zde.

 

 

 Prosím sledujte v odkazu ohlášky informace o aktuálních bohoslužbách.

 Mše svaté ve všech našich farnostech administrovaných P. Mariuszem Sierpniakem

St 18:30 Moravany
Čt 18:00 Želešice
18:30 Moravany
So 8:00 Želešice
Ne 9:00
10:30
14:30
Moravany
Želešice
Nebovidy

 

- V Želešicích mše sv. v neděli v srpnu a září 2019 zůstává bez změn. Během týdne místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova, která bude předem v neděli vždycky vyhlášená. 

 

Svátost smíření

Svátost smíření v Moravanech a Nebovidech – půl hodiny před každou mší svatou 

Svátost smíření v Želešicích – v neděli po mši svaté, ve čtvrtek a v sobotu před mší svatou 

Lze se na svátosti smíření domluvit také individuálně s otcem Mariuszem na tel.: čísle 604 345 370

 

Adorace před Nejsvětější svátostí 

Moravany:

První pátek v měsíci 19.00 – 19.30 (vede mládež) 

a každou sobotu 20.00 – 21.00 (většinou poslední sobotu v měsíci, místo tiché adorace je Večer chval od 19.00 - přesný termín vždy najdete v ohláškách)

 

Želešice:

první čtvrtek v měsíci 18.30 – 19.00                                                                         

a první sobota v měsíci 8.30 – 9.00 

 

Kontakt:                                                                                                                             

P. Mariusz Sierpniak, farář

bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13               

 tel.: 604 345 370

e-mail: moravany@dieceze.cz, zelesice@dieceze.cz

 

Kontakt:                                                                                                                             P. Mariusz Sierpniak, farář, bydlí na faře v Moravanech, Vnitřní 13,                 tel.: 604 345 370, e-mail: moravany@dieceze.cz, zelesice@dieceze.cz 
Pravidelné úřední hodiny:                                                                      V Moravanech na faře, pátek 8.00 – 9.30, sobota 11.00 -12.00 V Želešicích na faře, sobota 9.00 – 10.30