Rozhodnutí v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milí farníci,

prosím Vás o přijetí tohoto rozhodnutí s pochopením a zvu Vás každý den ke společné modlitbě v rodinách ve 20 hodin, jak nás k tomu vybízí náš biskup Vojtěch. Nařízení vlády povoluje pouze pohřební bohoslužby za účasti nejbližší rodiny. Pohřební obřady se v naší farnosti budou konat nadále. Všechny ostatní bohoslužby a veškerá setkávání modlitebních společenství včetně společné přípravy na svátosti se do odvolání ruší.

Všechny naše tři kostely budou alespoň částečně přístupné k individuální modlitbě. 

V Moravanech bude otevřený kostel ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli vždy od 18h – 19h. V neděli bude kostel přístupný i v dopoledních hodinách od 9h-11h.

V Nebovidech bude možnost k osobní modlitbě v kostele od 15h-16.00h.

V Želešicích bude kostel otevřen v neděli od 14 do 15hod s možností ztišení, svátostí smíření, případně k osobnímu rozhovoru. Pravidelná možnost osobního rozhovoru nebo přijetí svátosti smíření je možná také na faře v Moravanech v pátek a v sobotu od 17 do 19hod. Není potřeba se předem domlouvat. 

Kromě uvedených termínů mě můžete kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle 604345370.

 

Spojuji se s Vámi každý den ve 20h ve společné modlitbě a žehnám Vám.

o. Mariusz Sierpniak,farář

 

Aktuálně

Prosím sledujte na stránce ohlášky nejaktuálnější informace. 

 

Seminář obnovy v Duchu Svatém

V neděli 19.ledna 2020 v 17 hodin začne v moravanském kostele Seminář obnovy v Duchu svatém. Jedná se o 10 setkání pro ty, kteří chtějí prohloubit osobní vztha k Pánu. Více informací naleznete zde.

 

Nepřítomnost o.Mariusze - zástup

Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se ve všech záležitostech můžete obracet na pana faráře z Ořechova, tel.:  732 369 069,  e-mail:  orechov-vsechsvatych@dieceze.cz

 

Nové číslo farního časopisu naleznete zde.

 

Fond PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. Více info zde

 

Další odkazy