Aktuálně

Prosím sledujte v odkazu ohlášky nejaktuálnější informace.

Poslední číslo farního časopisu zde.

  • Začala zkoušet minischola. Je to pravidelně po každé nedělní mši sv. Nacvičují se písničky na dětské mše sv. a časem i na vánoční koncert.  Předem děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc.   
  • Papež František během měsíce října vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě růžence za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství. „Panna Maria zůstala pod křížem, i když se apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona nám pomůže, abychom i my pod Ježíšovým křížem setrvali.“Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým… 

  • Výuka náboženství bude probíhat ve škole a jen ve středu

PaedDr. Radka Slavíková bude učit nejmladší děti:  1. třída v 12:30 a 2. třída v 13:00. 

Starší děti, které byly letos u prvního sv. přijímání bude učit o. Mariusz Sierpniak, středa 15:00 – 15:45, také ve škole. 

Přihlášky na náboženství najdete vzadu kostela na stolku a u paní katechetky Radky ve škole nebo zde.  

 
 
 
  • Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. Více zde

 

Další odkazy: