Aktuálně

Prosím sledujte na stránce ohlášky nejaktuálnější informace. 

 

Aktuální info o COVID-19: Pravidla veřejných bohoslužeb

Dle posledního usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách po 11. květnu 2020 se jich může zúčastnit už 100 lidí. Musí však být dodržena bezpečnostní opatření (roušky, 2 m vzdálenosti, dezinfekce rukou před návštěvou bohoslužby).

Více informací v sekci Ohlášky, na naší farní nástěnce a www.cirkev.cz. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě a musí liturgii přizpůsobit místním poměrům a specifikům konkrétních farností.  

 

Nepřítomnost o.Mariusze - zástup

Během nepřítomnosti faráře v Moravanech se ve všech záležitostech můžete obracet na pana faráře z Ořechova, tel.:  732 369 069,  e-mail:  orechov-vsechsvatych@dieceze.cz

 

Nové číslo farního časopisu naleznete zde.

 

Fond PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. Více info zde

 

Další odkazy