Aktuálně

Prosím sledujte v odkazu ohlášky nejaktuálnější informace.

Poslední číslo farního časopisu zde.

  •  

    Ve středu 22. 8. nebude sloužená mše svatá v Moravanech. V pátek 24. 8. mše svatá bude sloužená jako obvykle v 18:30. 

  • V druhé polovině říjná začíná pravidelná příprava na přijetí svátosti biřmování. Přihlášky u otce Mariusze zde nebo u p. Jiřího Šimy z Nebovid – tel.: 602 600 217. Kandidáti k biřmování musí mít ukončených 15 let života.
 
 
  • Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností. Více zde

 

Další odkazy: